Home > Botanici a orchideje > Jindra Dušek

Jindra Dušek

prof. Ing. JINDRA DUŠEK, CSc. (*31.7.1931 - †26.9.2009)

spoluzakladatel sbírky orchidejí Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně, entomolog a šlechtitel orchidejíProf. Ing. Jindra Dušek, CSc. se narodil se 31. července 1931 ve Vysokém Mýtě. Vyučil se zahradníkem u pana Josefa Víta. Pak studoval na Střední zahradnické škole v Lednici, na níž maturoval v roce 1952. V letech 1952-1957 byl posluchačem Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze, obor ochrana rostlin. Absolvoval v roce 1957. V roce 1961 nastoupil do zaměstnání na Vysoké škole zemědělské v Brně, na katedře zemědělské fytopatologie a ochrany rostlin jako asistent. Externí vědeckou aspiranturu ukončil obhájením rigorózní práce v roce 1969 a získal titul Kandidát zemědělských věd (CSc.). V roce 1990 byl jmenován docentem a v roce 1992 profesorem pro obor ochrany zemědělských rostlin.
Profesor Dušek byl naším předním odborníkem na škůdce zemědělských a okrasných rostlin z dvoukřídlého hmyzu. Publikoval desítky vědeckých a odborných prací a uplatnil své vynikající malířské nadání akvarely chorob a škůdců v několika svazkové knižní publikaci o ochraně zemědělských plodin.

Profesor Dušek byl mimořádně nadaný a pilný. Kromě svého vědeckého zaměření byl vynikajícím znalcem skalniček, zahradních kultur a ovocnářství. Velkou aktivitu projevoval rovněž v pěstování orchidejí, ke kterým se blíže dostal již v učebním poměru u zahradníka pana Víta, který měl menší sbírku těchto rostlin. Při studiu na střední škole v Lednici se dostal do úzkého kontaktu se zahradníky lednických okrasných skleníků a školních sbírek. Po příchodu do zaměstnání na Vysoké škole zemědělské v Brně se orchidejemi intenzivně zabýval. V úzké spolupráci s prof. Křístkem vybudovali rozsáhlou sbírku orchidejí a bromélií, kterou v roce 1971 věnovali Vysoké škole zemědělské. Bylo v ní na 1300 taxonů orchidejí, botanických druhů a kříženců a na 300 druhů bromélií. Sbírka je nyní rozvíjena v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity a je jedna z největších v Evropě.

Prof. Dušek zajišťoval ve sbírce kultivaci, systematiku a hybridizaci. Tvůrci sbírky zvládli množení orchidejí semeny i pletivovými kulturami a namnožili desetitisíce orchidejí. Pamětníci, kteří v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století začínali s pěstováním orchidejí, při každé návštěvě sbírky umístěné v brněnském lužáneckém skleníku, si odnášeli zdarma poskytnuté sazenice orchidejí. Sbírka je dodávala také klubu pěstitelů orchidejí, který je levně prodával, a to přispělo ke krytí jeho nákladů.

Prof. Dušek byl spoluautorem knih: „Bromélie“, „Orchideje“, „Tropy v bytě“, „Kapesní atlas pěstovaných exotických rostlin“. V tisku je poslední kniha „Orchideje, podivuhodné děti Přírody“. V těchto knihách zpracovával prof. Dušek hlavně systematiku, šlechtění, ochranu a kultivaci. Uveřejnil řadu odborných článků o orchidejích v různých časopisech. Po dvanáct let byl předsedou hodnotitelské jury pro orchideje a bromélie při výstavách květin Flora Olomouc a ZARES Bratislava. Uskutečnil také řadu přednášek na setkáních pěstitelů orchidejí.

Prof. Jindra Dušek se nesporně zasloužil o rozvoj pěstování orchidejí u nás. Jeho odchodem ztrácí naše orchidejářství významného pracovníka.

Jaroslav Křístek

Orchidea klub Brno