Home > Expedice našich členů > Kypr 1999

Kypr 1999

CESTA ZA ORCHIDEJEMI KYPRU 1999

Jan Juroch, Jindřich Šmiták

    V době, kdy ještě vládne v našich zeměpisných šířkách zima a milovníci evropských terestrických orchidejí nedočkavě hledí z oken v očekávání jara, prohlížejí atlasy a těší se na začátek sezóny, pouhých pár hodin letu z domova je již pravé všemi barvami hrající a nádherně vonící středomořské jaro.
Skupina nedočkavých „našáků“, členů brněnského Orchidea klubu, si proto zvolila k návštěvě ostrova bohyně lásky Afrodity, dle údajů v zahraniční literatuře, ten nejvhodnější termín – poslední březnovou dekádu roku 1999. Ostrov Kypr měl touto dobou nabízet největší počet kvetoucích druhů orchidejí, včetně největších vzácností - místních endemitů a rovněž podle cestovních průvodců (slibujících 330 slunečných dnů v roce) pěkné počasí s příjemnými teplotami, avšak ještě s poměrně chladným mořem. Po příletu do Larnaky nás však čekala zatažená obloha, tvrdý odbavovací pohovor a v půjčovně auto s řízením vpravo jako památkou na časy britské svrchovanosti. A tak jsme museli rychle zapomenout dlouho získávané řidičské a chodecké návyky z domova a přizpůsobit se, protože nás čekalo mnoho lokalit a pouhý jeden týden pobytu na krásném ostrově.
Ostrov Kypr je 3. největší středomořský ostrov (po Sicílii a Sardinii) s bohatou historií a památkami na mnoho národů a kultur, které zde prošly a zanechaly zde nejen krásné mozaiky, zajímavé hrobky a stavby, bohaté a krásné kláštery, ale třeba i dosud živé antické pověsti o zrození bohyně Afrodity. Ostrov je pozoruhodný také krásnou přírodou, na mnoha místech stále ještě zachovanou. Mnoho lidí jej sice zná prostřednictvím zájezdů s cestovními kancelářemi jako místo s krásnými hotely a rychle se rozvíjejícím turistickým průmyslem, ale v letním období je těžké si představit krásy jarního, ještě krásně zeleného a kvetoucího ostrova. Kypr je také společně s ČR kandidátem na členství v EU. Pozornost světa poutá především od roku 1974, kdy byl rozdělen po turecké okupaci na severní - tureckou a jižní – řeckou část. Oba státy odděluje „zelená linie“, pečlivě střežená mírovými jednotkami OSN. Díky své strategické poloze v oblasti Blízkého východu se na ostrově nachází i vojenské základny Velké Británie a samozřejmě „místní“ jednotky kyperské a turecké armády. Pohyb v mnoha oblastech je proto omezený, ale mimo zmíněné a poměrně dosti rozlehlé vojenské prostory zbývá ještě mnoho krásných míst, plných vzácných druhů rostlin a živočichů.
Ostrov se vyznačuje značným endemismem, způsobeným ostrovní polohou v oblasti jihovýchodního středomoří a z 1750 druhů rostlin je 126 druhů endemických a nikde ve světě se nevyskytujících, většina těchto druhů se nachází ve dvou nejzachovalejších a biologicky nejhodnotnějších oblastech – v pohoří Troodos (770 druhů) s nejvyšší horou ostrova Mt. Olympos (Chionistra) 1952 m n. m. a na nejzápadnějším výběžku ostrova – poloostrově Akamas (530 druhů), které jsou vyhlášeny národním parkem a přírodní rezervací. Velmi známý je například zdejší endemický jehličnan – Cedr krátkolistý (Cedrus brevifolia), kdysi hojně rostoucí v horách a tak využívaný ke stavbě lodí, že byl téměř vyhuben a dnes přežívající pouze jako malá populace v „Cedrovém údolí“ v pohoří Troodos. Z terestrických druhů orchidejí se zde endemicky vyskytují pravděpodobně nejkrásnější zástupci rodu tořič - Ophrys kotschyi a vstavač - Orchis troodi. První nálezy těchto druhů byly pro nás obrovským zážitkem a kolem probíhaly fotografické „orgie“, ale jak byly postupně nacházeny nové lokality a rostliny a to dokonce i v příkopech silnic, tak se pro nás stávaly druhy běžnými. Mimo později na jaře a v létě kvetoucích orchidejí, např. rodu Epipactis a Dactylorhiza se nám poštěstilo vidět většinu zdejších druhů v plném květu a často v nevídaném množství i velikosti. Pomocí údajů v německých časopisech se nám podařilo snadno nalézt známé lokality se všemi vysněnými druhy a během krátkých, ale početných zastávek na naší cestě po ostrově najít mnoho lokalit nových a dosud neznámých, především v okolí silnic a míst noclehů. Milovníky orchidejí však nesmí překvapit a odradit značná a pokračující devastace zdejší krajiny (způsobená intenzivním pleněním ostrova, především těžbou surovin – kovových rud a dřeva v minulosti a v současnosti hlavně stavbou hotelových areálů). Příroda Kypru stále nabízí mnoho druhově bohatých sekundárních lokalit v opuštěných vinicích a polích a rovněž v extenzívně obdělávaných sadech a na pastvinách. Lokality lesních druhů jsou ohroženy méně a to snad pouze lesními požáry. Poučení návštěvníků při prohlídce poloostrova Akamas zajišťuje několik naučných stezek i s označením druhů.
Celý zájezd se stal pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem i přes nepřízeň počasí - celé dva! dny škaredého počasí a dokonce šokující zážitek z probuzení pod zasněženými horami a cestování v koloně aut pohořím Troodos, společně s milovníky lyžování spěchajícími do zdejšího lyžařského střediska (dokonce s pěti provozovanými sjezdovkami!). Drobnou nepříjemností byl také úraz jednoho z účastníků, nedobrovolná návštěva zdejší nemocnice a krátké zdržení, kladem však byla kvalitní zdravotní péče a přátelské chování k cizincům. Krásné dojmy nemohly pokazit na závěr pobytu ani problémy při odletu domů z důvodu právě zahájené války v bývalé Jugoslávii, spojené se všemi důsledky pro leteckou dopravu v Evropě. Přesto vše zůstávají účastníkům cesty pouze nádherné vzpomínky na ostrov Kypr a přání znovu se sem někdy vrátit. Těm, kteří jej dosud neviděli, můžeme návštěvu upřímně doporučit. Pospěšte si však, příroda se zde jako všude na světě lidskou zásluhou rychle mění a zdejší orchideje jsou skutečné přírodní klenoty, stojící za vidění.

Seznam navštívených lokalit:

1.   Agia Napa - Skalky a pastviny Z od města.

2.    V pobřeží Kypru, S od Capo Greco - Jalovcová macchie vlevo od silnice, poblíž 
       hotelu Grecian Park.

3.   Alethriko - Stráně s pastvinami, řídká cistová macchie, 1 km JV od obce.

4.   Stavrovouni - Řídký borový les mezi silnicí a dálnicí, poblíž kaple sv. Eufémie na 
      SZ úpatí pohoří.

5.   Lefkara - Stráň J od obce nad odbočkou na Kato Drys s řídkou macchií.

6.   Kato Drys - Pastviny na svazích nad J okrajem obce (u hřbitova).

7.   Monagri - Stráně s cistovou macchií 1 km J od obce.

8.   Trimiklini - Pastviny a křoviny v okolí obce, podhůří Troodu.

9.   Trimiklini - Staré vinohrady a sady, 3 km J od obce před odbočkou na Lameia.

10. Trimiklini - Borový les vpravo od silnice v okolí odpočívadla, 6 km SZ od kostela.

11. Trimiklini - Borové lesy vpravo od silnice, opuštěné vinice vlevo pod silnicí, 0,8
       km před odbočkou na Platres.

12. Troodos – Národní park Cedrové údolí - Stráně nad silnicí s řídkými borovými
       lesy.

13. Troodos - Stráně kolem silnice, okraje řídkých borových lesů, JZ od kláštera 
       Kykkos.

14. Troodos - Pastviny na okraji lesa, 2 km VSV od obce Pano Panagia, JZ část 
       pohoří.

15.  Aprogia - Pastviny a skalky v údolí potoka za obcí u odbočky nad Anadiou,   
       Z část podhůří Troodu.

16.  Simou - Meze a úhory na terasách vlevo od silnice, 2 km SZ od obce.

17.  Akamas – Loutra tis Afroditis - Naučná stezka po S pobřeží ostrova k Fontana
       Amorosa, SV svahy pohoří.

18.  Akamas - Pano Akourdaleia, opuštěné vinice v okolí silnice na Kathikas, úhory  
       na terasách, S a SV svahy.

19.  Pegeia - Borové lesy a garigue na škrapové planině, 4 km S od obce směrem na
       Kathikas.

20.  Larnaca - Hala Sultan Teke - Křovinaté okraje druhotného eukalyptového lesa
       s akáciemi a cypřiši na březích slaného jezera v blízkosti letiště.

Seznam nalezených druhů:

1.      Aceras anthropophorum                 11
2.          Anacamptis pyramidalis                 2
3.      Barlia robertiana                     3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15,
16, 18, 20
4.          Dactylorhiza romana                 12
5.      Neotinea maculata                     3, 11, 13, 16, 17, 18
6.      Ophrys bornmuelleri                     2, 15, 18, 19
7.          Ophrys elegans                     4, 17, 19, 20
8.      Ophrys flavomarginata                 1, 2, 3, 4, 6, 9
9.      Ophrys fleischmannii                 4, 11, 18
10.     Ophrys funerea                     4, 18
11.     Ophrys fusca                     4, 18
12.    Ophrys herae                         5
13.    Ophrys iricolor                     4, 7, 8, 18
14.    Ophrys israelitica                     4, 11, 18
15.    Ophrys kotschyi                     3, 4, 5
16.    Ophrys lapethica                     4, 20
17.    Ophrys levantina                     5, 6, 19
18.    Ophrys lutea subsp. galilea             1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19,
20,
19.    Ophrys mammosa                     2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
                                    16, 18, 20
20.    Ophrys transhyrcana                 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18
21.    Ophrys umbilicata                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20
22.    Orchis collina                         1, 2, 4, 7, 8,
23.    Orchis coriophora                     15, 20
24.    Orchis italica                         1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20
25.    Orchis morio                         9, 11, 17, 18
26.    Orchis punctulata                     5, 6
27.    Orchis quadripunctata                 3, 8
28.    Orchis sancta                     7, 8, 9, 11
29.    Orchis syriaca                     4, 18, 19
30.    Orchis troodi                         10, 11, 12, 13
31.    Platanthera holmboei                 10, 11
32.    Serapias laxiflora                     4, 18
33.    Serapias orientalis                     16, 17
34.    Serapias vomeracea                 3, 4, 14, 16, 18

Orchidea klub Brno