Kypr 2013

(16. - 23. 3. 2013)
IVO DOSTÁL, STANISLAV GLOC, PAVEL HEGER

Tento krásný ostrov navštívila již řada orchidejářů před námi a mnozí i několikrát. Není ani divu, protože je řada důvodů, proč Kypr navštívit. Sezona květu orchidejí začíná oproti našim poměrům hodně brzo a navíc zde rostou mnohé druhy, které jen tak někde neuvidíme. A přidá-li se snadná letecká dostupnost v každé roční době a touha po jarním středomořském ovzduší, tak není co řešit. I my jsme tedy neodolali a vydali se v půli března nízkonákladovým letem společnosti Wizz Air z Budapešti (cesta tam a zpět 4 130,- Kč) do Larnaky. Sice jsme málem odlet i přes dostatečnou časovou rezervu kvůli mimořádné sněhové kalamitě a několikametrovým závějím na dálnici v Maďarsku zmeškali, ale to bylo jediné vážné úskalí, co nás při této cestě potkalo. Svou základnu jsme si vybudovali v malém hotýlku v Limassolu, odkud jsme paprskovitě vyjížděli na všechny strany a odkud to nebylo nikam příliš daleko. Přiletěli jsme do deště a i do prvého rána nás vítala duha, ale mimo ještě jeden krátký silnější déšť během pobytu bylo dále už polojasno až jasno. To však neznamenalo, že by bylo příliš horko, skoro vždy se hodil svetr či bunda a nebylo to tím, že by slunce nehřálo, ale díky chladnému větru.

Kypr je na orchideje poměrně bohatý. Rozsáhlé a neustále se rozšiřující oblasti kulturní krajiny sice mnohdy přirozená místa výskytu postupně likvidují, přesto ještě není problém vhodné lokality najít. A mnohdy jsou bohaté nejen co do počtu jedinců, ale i druhů. Díky pečlivé přípravě a také díky Standovým zkušenostem z předchozích návštěv jsme měli dostatečné množství pamětihodných a zaručených lokalit, které nešlo vynechat, přesto však jsme si řadu nových lokalit našli při křižování ostrova vypůjčeným autem sami.
Výškové rozpětí kyperské krajiny je od hladiny moře až po 1952 m n. m. (vrchol Olympos v pohoří Troodos). Rozmanitost geologického podloží (vápence, opuky, hadce, andezity aj.) vytváří na ostrově velkém 240×110 km řadu rozmanitých biotopů. K těm nejzajímavějším patří třeba okolí dvou přímořských solných jezer, kde v jejich blízkosti roste množství krásných druhů nejen orchidejí, stejně jako řídké borové lesy u města Pegeia či prudké křovinaté stráně u Gerasy. K nezapomenutelným místům patří také pohoří Troodos, sice ani ne tak kvůli množství druhů orchidejí, jimž vévodí endemický Orchis troodi, ale třeba i pro cedrové lesy rovněž endemického cedru krátkolistého (Cedrus brevifolia) nebo kvůli nádhernému klášteru Kykkos či vodopádu Kaledonia s místně silně ohroženou tučnicí Pinguicula crystallina. Žel z jižní strany tohoto lesnatého pohoří stoupá rychle osídlenost v podobě letních sídel až do nejvyšších poloh se vším negativním, co to přináší. Zmiňovaný endemický cedr krátkolistý, jež je někdy považován za varietu cedru libanonského, je opravdu jiný a také úctyhodný, ale přece jenom ošlehaní jedinci cedru atlaského či libanonského, které jsme měli možnost vidět na našich cestách v Maroku a Turecku, jsou impozantnější. Zatím co jsou v jiných středomořských zemích nejčastěji pěstované olivy, tak na Kypru převládají rohovníky (Ceratonia siliqua), což je známý svatojánský chléb, jehož zdužnatělé lusky slouží jako potrava pro domácí zvířectvo a lidé z něho vyrábějí např. sladkou pochutinu karob a z váhy jeho semen vznikla váhová jednotka karát. A o jeho oblibě svědčí i muzeum karobu, jehož návštěvu jsme si však nechali na příště.
V době naší návštěvy bylo na Kypru jaro v plném proudu, v plném květu byly např. známé krásně žlutě kvetoucí obrovské ferruly, mimosy, Lavandula stoechas, cisty apod. Společným jmenovatelem při našem putování byl sice dostatek motýlů - otakárků, pestrokřídleců, bělásků, baboček, ale ptactva bylo vidět pramálo. Mimo orebice jsme ještě častěji potkali poštolky jižní, ale ani kupříkladu na tak příhodných stanovištích, jako byla solná jezera s okolím rákosin a bažin, jsme mimo páru pisil čáponohých neviděli a neslyšeli nic. Až v letošním červencovém čísle časopisu National Geografic se dalo dočíst, že lov veškerého ptactva je na Kypru (a ten patří také do EU) národní vášní. Kypřané loví a všemi způsoby. Nejen střelbou, do sítí, ale i na lep(!). Dílem je to na jídlo a dílem jen pro zábavu a žel není to jen tam, ale v celém Středomoří.

A ač jsme přijeli hlavně kvůli orchidejím, přece jen jsme navštívili pár památek, jako antickou lokalitu Kourion, již zmíněný klášter Kykkos, klášter Stavrovouni vysoko se vypínající nad okolní krajinou. Jen jsme u něho nenašli chameleona jako naši kolegové v roce 2010. Samostatnou kapitolou byla i naše návštěva čtvrtého nejposvátnějšího místa islámu, což je mešita Hala Sultan Tekke. Ta byla postavena na místě, kde spadla teta proroka Mohameda z mezka a při tom pádu zemřela. Jak málo stačí, aby vzniklo tak uctívané a současně nádherné místo, krásně zasazené do krajiny poblíž jednoho ze jmenovaných solných jezer.

Pokud by Vás nic z toho všeho nenalákalo k návštěvě Kypru, tak jako pravověrné orchidejáře Vás určitě uspokojí třeba jmenovaný Orchis troodi nebo také endemický a nádherný Ophrys kotschyi či málo vídaný, velký Epipactis veratrifolia, v květu podobný Cymbidiím. A takový statný žlutě kvetoucí Orchis punctulata se dal někdy najít i podle zvláštní vanilkové vůně, která se šířila daleko od místa jeho výskytu. Rovněž veliké exempláře Ophrys apifera i s var. bicolor se asi tak hned někde neuvidí. Přiložený seznam našich nálezů ale určitě řekne více. A příliš neváhejte, Kypr je velmi oblíbený u Rusů a už nyní je ruština jednou z nejpoužívanějších řečí. Tak než jej zcela obsadí.

Bohatou fotogalerii z cesty naleznete na:
( http://www.orchidej.net/zpravy/kypr2013.html )

Seznam navštívených lokalit:
17. 3. 2013
1. Přehrada Dipotamos – JZ okraj přehrady. Okolí cesty od přehradní hráze
    až k souřadnicím, 201 m n. m.
2. Tochni – mělká erozní rýha s příčnými pozvolna zarůstajícími terasami
    podél cesty mezi zaměřenými body, stráň s řídkou cistovou macchií na
    opačné straně cesty, u vzdálenějšího bodu řídký borový les, 211 m n. m.
3. Alamanos – zarůstající terasy nad silnicí JV od kláštera Agios Georgios
    Alamanos, od zaměřeného bodu po plot sousedního pozemku, 32 m n. m.

18. 3. 2013

4. Pano Lefkara – místy silně zarostlé terasy od zaměřeného bodu vzhůru
    mělkým údolím na hřeben a dále pak po hřebenu až k dalšímu bodu, 600
    –686 m n. m.
5. Kato Drys – okraje macchie podél cesty S od Kato Drys, 555 m n. m.
6. Kato Drys – malé luční enklávy nad silnicí V od Kato Drys, 523 m n. m.
7. Kato Drys – úzký pruh pod cestou vedoucí k oplocenému pozemku J od
    Kato Drys, 511 m n. m.
8. Vavla – malé skalky u silnice, 468 m n. m.
9. Vavla – mělké údolí podél silnice od odbočky místní cesty vlevo ve směru
    na Choirokoitia až po zaměřený bod, 455 m n. m.
10. Choirokoitia – okolí řídce porostlého, silně spaseného návrší, 357 m n. 
    m.
11. Choirokoitia – mělké údolí s řídkou macchií podél místní cesty až
    k bodu a pak dále JV směrem až do vzdálenosti cca 50m, 354 m n. m.

19. 3. 2013

12. Mathikoloni – pozvolna zarůstající terasy nad silnicí, 402 m n. m.
13. Mathikoloni – stará vinice u silnice a dále okraje polí a navazující svahy
    cca 50m Z a 90m JV od bodu, 495 m n. m.
14. Apsiou – pěšina vedoucí J až JZ vzhůru z rozbité, ale částečně zpevněné
    cesty k bodu. Opuštěná terasovitá políčka a blízké okolí, 442 m n. m.
15. Gerasa – svahy od křižovatky hlavní silnice a odbočky na Gerasu až po
    skalní amfiteátr pod vrcholovou hranou, 370 - 414 m n. m.
16. Agia Paraskevi – borový les v bezprostředním okolí piknikoviště a dále
    pak až k druhému bodu a odtud mělkou roklí vzhůru k lesní cestě, 601 m
    n. m.

20. 3. 2013
17. Nata – podmáčené louky ve značném stadiu sukcese od silnice po bod.
    A. laxiflora vzácně na volných prostranstvích, 93 m n. m.
18. Axylou – okraje silnice, 434 m n. m.
19. Lemona – neudržovaná louka v blízkosti silnice, 240 m n. m.
20. Pegeia – řídký borový les od odbočky z hlavní silnice na cestu
    k piknikovišti k bodu, 374 m n. m.
21. Neo Chorio – okolí cesty od parkoviště po vzdálenější bod (piknikoviště).
    Řídký borový les s četnými světlinami, 248 m n. m.

21. 3. 2013

22. Pano Platres – řídký borový les a světliny cca 50 m JZ od bodu, 1065 m
    n. m.
23. Kykkos – řídký borový les s četnými světlinami, 1095 m n. m.
24. Cedrové údolí – řídký cedro-borový les, okraje svahu nad silnicí, 1099 m
    n. m.
25. Akrotiri - poloostrov jižně od Limassolu, frygana a slanomilné porosty
   na jižním břehu solného jezera, okraje silnice na straně k jezeru, 1 m n. m.

22. 3. 2013

26. Episkopi – vysoký svah zářezu silnice Z od města směrem na Pissouri,
    66 m n. m.
27. Kourion – záp. od Limassolu, okolí antického stadionu u silnice na
    Pissouri, frygana a porosty jalovce s borovicí, 116 m n. m.
28. Kantou – mez u odbočky z hlavní silnice, 190 m n. m.
29. Souni – mělké údolíčko podél silnice mezi body, původní křovité porosty
    v nedávné době zničil požár, dále pak S asi 100m po obou stranách
    silnice, 245 m n. m.
30. Kissousa – zídkou obehnané pastviny nad silnicí, 691 m n. m.
31. Gerasa – mělký zářez v S orientovaném svahu a zarůstající terasy v okolí
    od prvního bodu až po vrchol kopce, 398 - 442 m n. m.

23. 3. 2013

32. Kato Lefkara – frygana ve svahu mezi osamoceným stavením a hlavní
    silnicí na Pano Lefkara, 560 m n. m.
33. Pano Lefkara – kotel ve svahu nad silnicí před vjezdem do Pano Lefkara,
    605 m n. m.
34. Delikipos – mělké údolíčko podél silnice s řídkým výskytem borovic, 290
    m n. m.
35. Stavrovouni – frygana po pravé straně stezky pro pěší stoupající na
    vrchol Stavrovouni ze S, 618 m n. m.
36. Kornos, kaple Sv. Eufémia – řídký eukalyptový les s cypřiši a borovicemi
    kolem kaple po obou stranách staré silnice na Nikosii (po pravé straně
    dálnice), před odbočkou na klášter Stavrovouni, 355 m n. m.
37. Alethriko – macchie na prudkých svazích SZ exp. nad novým kostelem
    1 km SV od obce, 179 m n. m.
38. Larnaka – okolí slaného jezera a měšity Hala Sultan Tekke. Řídký
    druhotný porost eukalyptů s cypřiši na jižním břehu slaného jezera, 0 m
    n. m.

Seznam nalezených druhů:
 
Anacamptis collina - 1,2,4,9,10,11,12,13, 14,18,29,30,32,37
Anacamptis coriophora - 1,2,3,4,6,9,10,11, 12,14,20,21,22,25,27,28,29,32,33,38
Anacamptis laxiflora - 17
Anacamptis morio ssp. syriaca -1,2,9,11, 12,14,15,18,20,21,22,25,27,29,30,31, 32,34,36
Anacamptis papilionacea - 1
Anacamptis pyramidalis - 19,27,29,30
Dactylorhiza romana - 16,21,24
Epipactis veratrifolia - 26
Himantoglossum robertianum - 2,3,4,6,7,9, 11,12,13,14,15,18,19,22,24,28,30,31, 32,33,36,37,38
Limodorum abortivum - 16
Neotinea maculata - 4,12,15,16,18,20,21, 31,33
Ophrys apifera - 9,12,25
Ophrys argolica ssp. elegans - 1,2,9,11,20, 21,27,29,34,36
Ophrys fuciflora ssp. bornmuelleri - 12,13, 21,27,29
Ophrys fuciflora ssp. grandiflora - 1,2,4,9, 12,13,15,20,21,25,27,29,31,32,33
Ophrys fusca ssp. cinereophila - 1,2,12,14,15,18,20,21,25,31,36,38
Ophrys fusca ssp. iricolor - 1,9,12,13,14, 15,18,30,33
Ophrys kotschyi ssp. kotschyi - 1,4,25,37
Ophrys lutea ssp. galilaea - 1,2,3,4,6, 11,12,13,14,15,20,21,27,28,29,31, 32,33,34,37,38
Ophrys omegaifera ssp. israelitica - 2,4,9,12,14,15,16,18,21,30,31,32, 33,36
Ophrys sphegodes ssp. mammosa - 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,18,20,22,28,29,30,31,32,33
Ophrys umbilicata ssp. flavomarginata 1,2,4,6,8,9,12,15,28,29,30,32,36, 37,38
Ophrys umbilicata ssp. lapethica - 1,2,4,5,9,11,12,15,18,21,30,31,32
Ophrys umbilicata ssp. umbilicata - 1,4,10,12,15,18,20,21,25,27,29,30,31,32,36,38
Orchis × sezikiana - 4,8,15,21,31,35
Orchis italica - 2,4,9,10,12,13,14,15, 18,19,20,28,30,31,32,38
Orchis punctulata - 1,2,3,4,5,6,7,9,11, 13,33
Orchis simia - 13,15,31,32
Orchis troodi - 16,23,24
Platanthera holmboei - 22
Serapias bergonii - 1,11,13,14,17,18, 19,22,29,31,32,34,20,25,27,36
Serapias orientalis ssp. levantina - 21,25
Serapias politisii - 20,27,25
Spiranthes spiralis - 20,25,36
 
Nalezené hybridy:
Ophrys argolica ssp. elegans × Ophrys fuciflora ssp. grandiflora - 20
Ophrys argolica ssp. elegans × Ophrys sphegodes ssp. mammosa – 21
Ophrys fuciflora ssp. grandiflora × Ophrys sphegodes ssp. mammosa - 29
Ophrys fusca ssp. cinereophila × Ophrys lutea ssp. galilaea - 12
Ophrys fusca ssp. iricolor × Ophrys omegaifera ssp. israelitica – 12
Orchis italica × Orchis simia – 15

Nejpoužívanější synonyma:
Ophrys alasiatica, Ophrys herae, Ophrys hystera = Ophrys sphegodes ssp. mammosa
Ophrys levantina = Ophrys fuciflora ssp. grandiflora
Serapias aphroditae = Serapias politisii

Použitá taxonomie:

podle: http://apps.kew.org/wcsp/advsearch.do