Home > Informace o klubu > Jak se stát členem

Jak se stát členem

Přihlášením na adresu předsedy a zaplacením ročního členského příspěvku 350,- Kč, který slouží ke krytí nákladů na zasílání informací členům, nájemné klubovny a vydávání a zasílání členského zpravodaje Roezliana.

Platit členské příspěvky je možné platit osobně na pravidelných měsíčních schůzích, složenkou (přiloženou k Roezlianě) nebo bankovním převodem na náš účet 1342142329/0800 a jako variabilní symbol je nutné uvést vaše členské číslo.


Orchidea klub Brno