Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza incarnata ssp. serotina

Dactylorhiza incarnata ssp. serotina

Prstnatec pleťový pozdní  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza incarnata ssp. pulchella

Vstavačovec strmolistý neskorý
D– Fleischfarbenes Knabenkraut
E?–( Early Marsh Orchid)
Velikost: 20–35(–45) cm
Doba květu: VII
Popis:

    Lupenité listy v počtu 2–3(4), úzce kopinaté, 9–12 cm dlouhé,1,0–1,5 cm široké, na líci na celé ploše nebo jen při okraji listu nevýrazně světle hnědě skvrnité, skvrny drobné, kruhovité nebo okrouhlé, často sotva 1 mm velké, drobné listenovité listy pod květenstvím v počtu (0–) 1–2 (–3), úzce kopinaté. Květní klas 4–8 cm dlouhý, zpravidla 5–20 (–30)květý. Květy purpurové až červenofialové, asi 1 cm velké.
Stanoviště:
    Mokřiny a řídké rákosiny na okrajích rašelinišť a rybníků, slatinné louky, podmáčené olšiny.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba(c) Rudolf Dundr

Orchidea klub Brno