Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Prstnatec plamatý pravý  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Vstavačovec škvrnitý pravý
D–Geflecktes Knabenkraut
E–Heath Spotted Orchid
Velikost: (20–) 30–60 (–80) cm
Doba květu: V–VII (v horách i VIII)
Popis:
    Hlízy zploštělé, dělené nejčastěji ve 3–4 úkrojky, lodyhy přímé, štíhlé, od báze jen nad polovinu listnaté. Listy (3) 6–10, šikmo odstálé, tmavě skvrnité se skvrnami okrouhlými nebo neskvrnité, dolní s úzkou bází, kopinaté až čárkovité, nejčastěji zašpičatělé, ± v polovině délky nejširší, až 16 cm dlouhé a 2,5 cm široké, horní (2–6) listenovité, kopinaté. Květenství dosti husté, až 12 cm dlouhé, listeny úzce kopinaté, dolní kratší než květy, horní kratší než semeníky. Květy růžově červené, světle fialové, růžové, bělavé či zcela bílé, vnější okvětní lístky do 7 mm dlouhé. Pysk ostruhatý, s tmavou kresbou nebo bez ní, plochý, 6–9 mm dlouhý a téměř stejně široký, trojlaločný, se středním úkrojkem menším a užším než široce zaokrouhlené, často nepravidelně zubaté postranní laloky. Ostruha válcovitá, tupá, 0,8–1,5 mm v průměru, 6–8 mm dlouhá.
Stanoviště:
    Mokré, nebo alespoň přechodné vlhké louky, pastviny, rašeliniště, prameniště, vřesoviště, křoviny a světlé lesy od pahorkatiny do subalpinského stupně.
Rozšíření: CZ, SK(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba(c) Filip Jelínek(c) Rudolf Dundr


(c) Rudolf Dundr

Orchidea klub Brno