Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza majalis ssp. turfosa

Dactylorhiza majalis ssp. turfosa

Prstnatec májový rašelinný  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza traunsteineri ssp. turfosa

Vstavačovec májový rašelinný
D–Torf-Knabenkraut
E?–(Western Marsh Orchid / Broad-leaved Marsh Orchid)
Velikost: (12–) 14–20 (–26) cm
Doba květu: VI–VII
Popis:
   Rostliny nízké, listy zpravidla neskvrnité, lupenité, úzce kopinaté až úzce eliptické v počtu 2–3 (ojediněle u statných exemplářů –4),plně vyvinuté jen 2 (vzácně –3), nad nimi 1 (nejvýš 2) listenovitý list, největší list  60–95 mm dlouhý a 9–14 mm široký,  (4–)5–8(–10)x delší než široký, v 1/2 délky nejširší, kýlovitě složené, většinou bez skvrn. Květenství krátké (3–) 4–5 (vzácně –6,5) cm dlouhé, dosti husté nebo řidší. Květy středně velké, obvykle tmavě nachově fialové. Pysk zpravidla 3laločný.   
Stanoviště:
    Horská rašeliniště nad 1000 m n. m ve společenstvech mechů na kyselém substrátu.
Rozšíření: CZ


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba(c) Rudolf Dundr


(c) Rudolf Dundr

Orchidea klub Brno