Tropické orchideje

Zde se dozvíte o pěstování především tropických (epifytických) orchidejí, které rostou v provzdušněném substrátu a většinou tvoří vzdušné kořeny.