Roezliana

Z historie zpravodaje:

Na začátku byl neperiodický zpravodaj kroužku pěstitelů orchidejí "Cattleya" při Zoologické zahradě Brno, jehož první číslo vyšlo v roce 1961 pod názvem JARO 1961. Hlavní zásluhy na jeho vydávání má zakládající člen kroužku, popularizátor a přední odborník na pěstování orchidejí Otakar Sadovský.

V roce 1966 již vychází první číslo zpravodaje česko-slovenských pěstitelů orchidejí "Roezliana", který vydává kroužek "Cattleya" při ZK ROH Státních orgánů v Brně. Od roku 1969 vychází zpravodaj v nové úpravě s kvalitnějším tiskem a barevnou obálkou v dnešním formátu. Od roku 1984 začíná pravidelné vydávání a od roku 1988 je zpravodaj vydáván opět v nové grafické úpravě.

Současnost zpravodaje:

"Roezliana" vychází zpravidla jednou ročně (nemalým úsilím členů redakční rady pod vedením Ing. Šmitáka) s barevnou obálkou a kvalitními barevnými přílohami, obsahuje články naších členů a překlady zajímavých zahraničních článků věnovaných tropickým orchidejím, evropským terestrickým vstavačovitým, cestám za orchidejemi, zajímavostem a sdělením.

Redakční rada zpravodaje:

Ing. Pavel Heger - pavelheger@centrum.cz
Ing. Jindřich Šmiták - smitak@seznam.cz
RNDr. Jan Juroch - juroch@seznam.cz

Redakční rada přijímá písemné příspěvky i v elektronické formě na uvedené E-mailové adresy, případně poštou na adresu předsedy:

Ing. Jindřich Šmiták
Česká 32
CZ - 602 00 Brno

Orchidea klub nabízí starší i novější čísla zpravodaje Roezliana - viz Literatura

 
Roezliana č. 46/2016 Roezliana č. 47/2017 Roezliana č. 48/2018 Roezliana č. 49/2019  

Roezliana č. 41/2011 Roezliana č. 42/2012 Roezliana č. 43/2013
Roezliana č. 44/2014 Roezliana č. 45/2015
Roezliana č. 36/2006 Roezliana č. 37/2007 Roezliana č. 38/2008 Roezliana č. 39/2009 Roezliana č. 40/2010
Roezliana č. 31/2002 Roezliana č. 32/2003 Roezliana č. 33/2004 Roezliana č. 34/2005 Roezliana č. 35/2005
Roezliana č. 26/1997 Roezliana č. 27/1998 Roezliana č. 28/1999 Roezliana č. 29/2000 Roezliana č. 30/2001
Roezliana č. 20/1987 Roezliana č. 22/1988 Roezliana č. 23/1988 Roezliana č. 24/1994 Roezliana č. 25/1996

 
ARCHIV (neveřejný, požadováno heslo)