Home > Botanici a orchideje > Karl Georg Theodor Kotschy

Karl Georg Theodor Kotschy

(*15. 4. 1813 †11. 6. 1866)
Jan Viewegh
Rakouský botanik, pocházející z Ustroňe v rakouské části Slezska, těsně za současnou hranicí naší republiky. Jeho otec byl významný teolog Carl Friedrich Kotschy.

Kotschy se jako botanik věnoval důkladnému průzkumu severoafrické a středovýchodní flóry, jako první důkladně prostudoval a popsal vegetační poměry na Kypru. Výsledkem jeho práce jsou statisíce herbářových položek, ale vedle botaniky měl i značné zásluhy na poznání geologie, geomorfologie i zoologie zkoumané oblasti. Území, které za více než třicet let života prozkoumal, se táhne v Africe z Egypta do Núbie a dále k jihu do Sennaru a Kordofánu v dnešním Súdánu. V Asii pak vedle Palestiny, Libanonu, Sýrie a Kilikie na pobřeží Středozemního moře, opakovaně zavítal do Mezopotámie a Kurdistánu.
Poznatky ze svých cest publikoval jako autor či spoluautor řady odborných knih, publikace Die Eichen Europas und des Orientes (Duby Evropy a Orientu) je první ucelenou monografií rodu a podobně průkopnické jsou i práce o jehličnanech Malé Asie.

Ve své době byl Kotschy uznávaným odborníkem a dostalo se mu cti, že se jeho příjmení objevuje v několika vědeckých názvech. Není to jen nádherný endemit Kypru tořič Kotschyho (Ophrys kotschyi), vysněná orchidej nejen specialistů na tento rod. Rod Kotschya (nemá české jméno) patří do čeledi bobovitých (Fabaceae), podčeledi Faboidae a tribu Dalbergiae. Je blízce příbuzný podzemnici olejné, ale do stejného tribu patří i africké stromy, které jsou zdrojem vzácných dřev, jako je např. tzv. africký eben. Kotschy objevil na jihovýchodě dnešního Turecka nádherný podzimní světlefialový šafrán, který byl roku 1853 popsán K. Kochem jako Crocus kotschyanus.

V úvodu zmiňovaná vědcova univerzálnost se promítla i do zoologické nomenklatury – gekon egejský (Mediodactylus kotschyi, Steindachner, 1870), někdy též gekon hrbolkatý bývá řazen i do rodů Cyrtodactylus, Cyrtopodion nebo Gymnodactylus, ale Steindachnerovo druhové adjektivum kotschyi platí ve všech případech. Pro úplnost jen dodávám, že v angličtině se tento gekon jmenuje Kotschy’s gecko, v italštině Il geco di Kotschy a maďarsky Kotschy gekkója.
Orchidea klub Brno