Home > Exkurze klubu > Exkurze 1996

Exkurze 1996

Slovensko: Slovenský Raj, Nízké Tatry (20.-23.6.1996)

Jindřich Šmiták

Ve dnech 20.-23.6.1996 se konala další z exkurzí průzkumného charakteru Orchidea klubu Brno. Po třech letech směřovala opět na Slovensko, do atraktivní oblasti národních parků Nízké Tatry a Slovenský Raj. Průzkum terénu s mapováním výskytu vstavačovitých byl tentokrát prováděn ve spolupráci se slovenským Orchidea klubem Zvolen.

 Původně určeným územím pro naši českou skupinu byla východní část Nízkých Tater a to jak národního parku NAPANT, tak jeho ochranného pásma. Protože jsme však byli ubytování ve Vernáru na západní hranici národního parku Slovenský Raj, který byl spádově dostupnější než Nízké Tatry, zaměřili jsme se i na průzkum západní části Slovenského Raje.

 Sedm skupin po čtyřech až sedmi lidech tři dny procházelo úzké a hluboké soutěsky Slovenského Raje i dlouhé doliny a rozsáhlé horské louky a hřebeny Nízkých Tater po cestách, po kterých normální turisté nechodí, ale i po značkovaných chodnících. Slovenský Raj splnil beze zbytku naše očekávání bohatými nálezy jak vstavačovitých, tak i ostatních druhů vápencových horských rostlin. Dokumentuje to seznam 27 nalezených druhů orchidejí a tří kříženců. Nízké Tatry byly v tomto směru značně skromnější. Je to dáno především jinou geologickou skladbou, na níž se podílejí více krystalické horniny než vápenec a také odlišným způsobem hospodaření, které je v ochranném pásmu NP Nízké Tatry benevolentnější k zemědělské činnosti, hlavně k pastvě dobytka a hnojení horských luk, což se projevuje jejich floristickou sterilitou a absencí citlivých orchidejí.

 Co do kvantity nálezů zvítězil prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), který byl zaznamenán na 36 lokalitách z celkového počtu 63 lokalit. Nejvzácnější byly nálezy např. rudohlávku jehlancovitého (Anacamptis pyramidalis), kruštíku ostrokvětého (Epipactis leptochila), kruštíku růžkatého (Epipactis muelleri) nebo vstavače osmahlého (Orchis ustulata), které byly nalezeny pouze na jediné lokalitě. Ze zajímavostí a pozoruhodných nálezů to bylo hlavně potvrzení lokality Anacamptis pyramidalis v nadmořské výšce nad 1100m(!). Na této lokalitě dosahuje výškového rekordu svým výskytem v SR také vstavač vojenský (Orchis militaris) a střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Zajímavý byl i nález vstavače osmahlého (Orchis ustulata) v 1000 m. Ale i pro tuto oblast všední druhy jako např. pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), dokázaly potěšit oko českého orchidejáře, když se náhle za zatáčkou silnice vynořila skupina několika stovek pětiprstek v plném květu, v níž zářilo několik albínů. A takových setkání měli členové jednotlivých skupin víc.

 Floristické záznamy (nejen orchidejí) našeho průzkumu byly zaslány správě národního parku Slovenský Raj, s jehož pracovníky jsme během našeho pobytu v jejich oblasti navázali kontakt. Výsledky mapování vstavačovitých z prozkoumané oblasti zase poslouží kolegům z Orchidea klubu Zvolen k doplnění mapování výskytu vstavačovitých ve Slovenské republice.

Navštívené lokality

Národný park SLOVENSKÝ RAJ

Národný park NÍZKÉ TATRY (včetně ochranného pásma)

 

Seznam nalezených druhů

Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera rubra

Coeloglossum viride

Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus

Dactylorhiza x aschersoniana

Dactylorhiza x braunii

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza cf. maculata

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza laponica

Epipactis atrorubens

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis muelleri

Epipactis palustris

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia conopsea subsp. montana

Gymnadenia densiflora

Gymnadenia x intermedia

Gymnadenia odoratissima

Leucorchis albida

Listera ovata

Neotia nidus-avis

Ophrys insectifera

Orchis militaris

Orchis ustulata

Platanthera bifolia

Traunsteinera globosa

 

Ostatní, ekologicky významné druhy vyšších rostlin:

Acinos alpinus, Aconitum callibotryon, Aconitum moldavicum, Adenostyles alliariae, Adoxa moschatelina, Anchusa officinalis, Anemonastrum narcissiflorum, Antennaria dioica, Anthericum ramosum, Aquilegia vulgaris, Aruncus sylvestris, Asplenium viride, Astragalus danicus, Belidiastrum michelii, Biscutella austriaca ssp. hungarica, Blysmus compressus, Botrychium lunaria, Campanula carpatica, Campanula cochleariifolia, Campanula glomerata ssp. eliptica, Carex alba, Carex davalliana, Carex dioica, Carex montana, Carex ornithopoda, Cimicifuga europaea, Cirsium erisithales, Cirsium canum, Cicerbita alpina, Clematis alpina, Corthusa mathioli, Crepis alpestris, Crepis jacquini,. Crepis paludosa, Crepis praemorsa, Cyanus montanus, Daphne mezereum, Dentaria glandulosa, Digitalis grandiflora, Doronicum austriacum, Dryas octopetala, Equisetum hyemale, Erysimum witmannii, Galium palustre, Galium pumilum,. Gentiana asclepiadea,  Gentiana cruciata, Gentiana verna, Gentianella lutescens, Gentianella campestris, Geranium phaeum, Gladiolus imbricatus, Hesperis sylvestris, Laserpitium latifolium, Ligularia sibirica, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Lunaria rediviva, Moneses uniflora, Ophioglossum vulgatum, Orobanche caryophyllacea, Orthilia secunda, Pedicularis palustris, Phyteuma orbiculare,  Pinquicula vulgaris, Polemonium caeruleum,. Poa alpina, Primula auricula,  Primula rafinosa, Pulsatilla slavica,. Pyrola chlorantha,. Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Ranunculus platanifolius, Rhodax canus, Rosa pendulina, Rubus saxatilis, Scabiosa ochroleuca, Scrophularia scopolii, Selaginella selaginoides, Silene viscosa, Soldanella carpatica, Tephroseris aurantiaca, Thalictrum aquilegiifolium, Thesium alpinum, Tofieldia calyculata, Triglochin balustre, Trollius altissimus, Trommsdorffia uniflora, Valeriana simplicifolia. Valeriana tripteris. Veratrum lobelianum. Vincetoxicum hirundinaria. Viola biflora. Viola sudetica.

Orchidea klub Brno