Exkurze 1999

Francie: ProvenceFrancie -- Provence 1999

Vratislav Šuk

V první polovině května 1999 uspořádal odbor domácích vstavačovitých zahraniční zájezd za poznáním vstavačovitých západního Středomoří, do jižní Francie. Zájezdu se zúčastnilo 48 účastníků, členů Orchidea klubu, někteří s rodinnými příslušníky. Trasa vedla z Brna přes Prahu na Třeboň, České Budějovice a noční jízdou přes Rakousko a Švýcarsko do Francie. Ve Francii byla hlavním cílem oblast Provence - francouzské přímoří na severu ohraničeno Provensálskými Alpami a na západě severojižním tokem řeky Rhony. Program nebyl nijak striktně vymezen pouze na oblast Provence, proto jsme si dovolili třídenní zajížďku k západu překrásným údolím řeky Ardéche a dále do dvou menších pohoří Causse de Sauveterre a C. du Larzac, do oblasti, kde jedině se vyskytují dva endemické francouzské tořiče Ophrys aymoninii a O. aveyronensis. První z nich se nám skutečně podařilo nalézt, i když jsme neměli žádné konkrétní lokality. U druhého jsme úspěšní nebyli. Zato však zde rostlo mnoho jiných druhů orchidejí, z nichž některé jsme pak již na území vlastní Provence neviděli (Orchis mascula ssp. mascula, Orchis simia, Ophrys insectifera).

Za návštěvu v této oblasti departmentu Ardeche stála i botanická zahrada a arboretum se zaměřením na pěstování různých druhů bambusů - bambuserie v Anduze a neméně zajímavý třípatrový římský akvadukt Pond du Gard, postavený v 1. stol. př. n. l. Tuto část jsme zakončili v Avignonu a odtud již druhá polovina zájezdu byla věnována Provenci (11 lokalit - od č. 9 včetně).

Krásná krajina Provence byla v květnu celá rozkvetlá a podmanila si všechny účastníky zájezdu, jen jsme litovali, že zde nemůžeme zůstat déle. Vrcholem byla návštěva jednoho z největších říčních kaňonů Evropy - Grand Canyon du Verdon, zabírajícího 21 km délky toku řeky Verdon. Jak krajinářky, tak i z botanického hlediska uspokojila dvoudenní objížďka celého kaňonu i ty náročnější - opět s povzdechem, jen mít na to více času. Od kaňonu Verdon, který leží na úpatí Provensálských Alp v centru Provence, směřovala naše trasa k jihovýchodu do kraje levandule a voňavek v okolí Grase a Gourdonu. Nedaleko pobřeží francouzské Riviéry jsme ukončili náš pobyt ve Francii v malém, ale malebném a na orchideje bohatém pohoříčku Massif de ĺ Esterel. Poslední den jsme již ujížděli po pobřežní dálnici k italským hranicím a vynechali jsme i plánovanou zastávku v Monte Carlu, neboť se zde právě konaly automobilové závody Rallye Monte Carlo. Příliš to však nevadilo, neboť nás čekala opět noční cesta tentokrát přes Itálii a Rakousko domů.


Ophrys aymonii


Navštívené lokality:

1. Grane (8 km V od Loriol sur Drôme), údolí řeky Drôme, pastviny a šípákové doubravy v okolí kempu Les 4 Saisons (12 druhů).

2. Gorges de ĺ Ardéche, macchie, šípákové doubravy, skály a sutě nad levým břehem řeky Ardéche, SZ od města Pont St. Esprit (3 druhy).

3. Villefort, sev. okraj Parc National des Cévenes, smíšené listnaté lesy, macchie, strže, skály a sutě (3 druhy).

4. Causse de Sauveterre, Chanac, pastviny a smíšené listnaté lesy na náhorní planině jižně od města, směrem na la Capelle (10 druhů).

5. Causse de Sauveterre, Banassac, SZ okraj pohoří, pastevní listnaté lesy v okolí spojení státní silnice s dálnicí SZ od obce (12 druhů).

6. Causse du Larzac, la Blaquerie, pastviny a křovinatá lesostep na náhorní planině JV od Millau (9 druhů).

7. Tornac, pastviny, macchie (8 druhů).

8. Pont du Gard, vápencové skály, garigues a lesostepi v údolí řeky Gard v okolí akvaduktu (3 druhy).

9. Fontvieille (Chaine des Alpilles, ca 30 km JZ od Avignonu), pastviny a garigues v okolí vápencového lomu a větrného mlýna Moulin de Daudet (5 druhů).

10.La Barben (Bouches du Rhône), ca 10 km V od Salon de Prov., pastviny, garigues (7 druhů).

11.Rougiers, sev. okraj pohoří Massif de la Sante Baume, pastviny ca 3 km Z od obce (11 druhů).

12.St. Anastasie sur Issole (okolí kempu) - Flassans sur Issole, šípákové doubravy a mýtiny (9 druhů).

13.Chateaudouble, smíšené lesy a skalnaté svahy v soutěsce Gorges de Chateaudouble, 12 km S od Draguignanu (7 druhů).

14.Grand Canyon du Verdon, skály a strže na jižním okraji kaňonu od vyhlídky Balcons de la Mescla po Aiguines (kemp) na vých. břehu jezera Lac de St.Croix (17 druhů).

15.Grand Canyon du Verdon, la Palud sur Verdon - sev. strana kaňonu, vlhké louky, suché pahorky, pastviny a smíšené lesíky vých. od obce kolem odbočky silnice do kaňonu (14 druhů).

16.Col de Valferriere (1169 m, Mont. de ĺ Audiberge), smíšené lesy a pastviny, 22 km SZ od Grasse (4 druhy).

17.St.Vallier de Thiey (Montagne de ľ Audiberge), okraje lesa a pastviny u silnice na Grasse (10 druhů).

18.Gourdon (800 m, Mont. du Cheiron), krasová plošina s šípákovou lesostepí a pastvinami SZ od obce (20 druhů).

19.Massif de ĺ Esterel (Mt. Vinaigre 618 m), řídké lesy korkového dubu (13 druhů).

20.Fréjus, Massif de ĺ Esterel - garigues, pastviny a řídké porosty korkového dubu severně od města (okolí kempu - 10 druhů).

Seznam nalezených orchidejí (nomenklatura dle P. Delforge):

Aceras anthropophorum 6,7,10,11,18,20

Anacamptis pyramidalis 7,11,12,13,15,17,18

Barlia robertiana 8,9,10,11,13,14,15,18

Cephalanthera damasonium 1,5,7,12,13,14,17,18

Cephalanthera longifolia 1,2,5,11,12,17,16,18,19,20

Cephalanthera rubra 12

Dactylorhiza fuchsii 3

Dactylorhiza incarnata 15

Dactylorhiza x aschersoniana 15

Dactylorhiza majalis 14,15

Dactylorhiza sambucina 3,5

Epipactis sp. (juv.) 7,10,11,19

Gymnadenia conopsea (juv.) 4

Himantoglossum hircinum (juv.) 1,2,6,7,9,15,17

Limodorum abortivum 1,7,9,10,11,12,14,17,18,19,20

Listera ovata 4,5

Neotinea maculata 12,14,19

Neotia nidus-avis 1,5,16

Ophrys apifera 12 (St.Anastasie),13,14,18,20

Ophrys araneola 4,5,14 (Aiguines)

Ophrys aymoninii 5

Ophrys bertolonii sl. 14,18

Ophrys fusca 13,18

Ophrys holoserica 1,11,15,18

Ophrys insectifera 4

Ophrys lutea subsp. lutea 7,10,11

Ophrys provincialis 18,20

Ophrys saratoi 14(Aiguines),17,18

Ophrys scolopax 7,9,10,11,12,13,14

Ophrys scolopax f.flavescens 11

Ophrys sphegodes subsp. sphegodes 1(sl.),4,6,9,10

Ophrys splendida 10,11

Orchis coriophora 6,19

Orchis x hybrida 15

Orchis mascula subsp. mascula 3,4,5,6,14,15,16,18

Orchis mascula x ? 5

Orchis militaris 4,6,14,15

Orchis morio 4,5,6,14,15,17,18

Orchis morio f. alba 17

Orchis picta 19,20

Orchis provincialis 11 (dle sdělení)

Orchis purpurea 1,4,6,10,11,12,14,15,16,17

Orchis x gelmianus (O. purpurea x O. simia) 1

Orchis simia 1,4

Orchis tridentata 1,14,15,17,18

Orchis ustulata 2,5,6,15,18,19

Platanthera bifolia 14,18,19

Platanthera chlorantha 17,18

Platanthera sp. (juv.) 1,5,14

Serapias cordigera 19,20

Serapias lingua 19

Serapias neglecta 19

Serapias vomeracea 13,18,19,20

Serapias vomeracea f. viridis 19

Serapias spec. 18,20

Spiranthes spiralis (juv.) 19,20

Celkem jsme nalezli 48 druhů (případně až 50, neurčen 1 druh Serapias a nejasné jsou některé tořiče z okruhu O. bertolonii) + 4 kříženci + 3 formy.