Exkurze 2000

Itálie, Řecko: Monte Gargano, Pindos (11.-21.5.2000)

Itálie, Řecko -- Pindos 2000

Jindřich Šmiták

V rámci každoročních cest za orchidejemi uspořádala cestovní kancelář GEO-TRIPS z Ústí nad Labem autobusový zájezd pro 40 členů Orchidea klubu vč. jejich rodinných příslušníků, do Řecka. Po dvoudenní cestě přes Itálii, se zastávkou na Monte Garganu a po přeplutí Jaderského, moře jsme 13. května 2000 v časných ranních hodinách stanuli na břehu nejzápadnějšího řeckého pevninského regionu Epirus, v přístavu Igoumenitsa. Náš zájem nebyl směrován k antickým památkám ani k přímořským letoviskům, které bývají zpravidla hlavním cílem náplně zahraniční dovolené průměrného středoevropana. Tento tématický zájezd byl zaměřen především na poznání krás přírody západní části pohoří Pindos a měl hlavně botanické zaměření, se zvláštní pozorností na orchideje středomoří.

První den naše trasa směřovala podél pobřeží k jihovýchodu (lokality 2.-4.), nedaleko města jsme se stočili k severu do vnitrozemí směrem na město Ioanina. V jeho okolí jsme absolvovali tři terénní lokality (5-7) a dále k severu již začínala oblast jihozápadního Pindosu národním parkem Vikos-Aóos se známým vápencovým kaňonem, kamennými horskými vesnicemi a středověkými mosty, oblast malebná krajinářsky a bohatá botanicky i co do počtu nalezených druhů orchidejí. Pět dní jsme strávili ve dvou horských pásmech Pindosu, v pohoří Timfi a Smolikas (lok. 8-15). Při návratu do Igoumenitsy jsme si prohlédli krápníkové jeskyně v Peramě na předměstí Ioaniny a stále jsme doufali, že se nám v nižších polohách směrem k pobřeží podaří najít rozkvetlý jazýček východní (Himantoglossum caprinum), neboť dosud jsme jej na všech lokalitách nacházeli ještě v poupatech. A skutečně, na poslední lokalitě u Kalithey jsme tuto nádhernou bizardní orchidej spatřili rozkvétající jako krásné završení celého toho množství orchidejí, které jsme za ten týden viděli.

Dobrou náladu a krásné zážitky nám málem pokazil jeden zběsilý mladík, který se v nepřehledné zatáčce na pobřeží nedaleko Plataria, napasoval se svým autem rovnou do našeho autobusu. Hrozivě vyhlížející nehoda dopadla na štěstí pro nás dobře, pouze rozbitým reflektorem a pokřiveným nárazníkem, hůře byl na tom onen mladík, jehož vypůjčené auto utrpělo značně větší újmu. Do večera šikovní řidiči za pomoci několika mužských obětavců z řad účastníků zájezdu, uvedli autobus do původního stavu a druhý den za svítání jsme odjeli do přístavu na zpáteční cestu do Itálie a domů.


Ophrys helenae


Orchis spitzelii


Orchis pinetorum

Navštívené lokality:

1. Itálie -- Apulie, Mt. Gargano: Mt. San Angelo, terasovité severní svahy, křovinaté pastviny a vápencové skály.

2. Řecko -- Epiros, Plataria: pobřežní písčiny zálivu a pistáciová macchie 3 km JV od obce.

3. Epiros, Karteri: vlhké louky 2 km V od obce u silnice na Margariti.

4. Epiros, Margariti: křovinaté stráně a úhory J a JZ exp. 2 km J od obce.

5. Epiros, Ahladées: dubový porost na balvanitém svahu JZ exp. Přecházející v křovitou macchii jižně od obce.

6. Epiros, Polidrosso: macchiové stráně, úhory a pastviny kolem silnice 1 km J od obce.

7. Epiros, Lefkothea: polokulturní louky a pastviny Z od obce.

8. Pindos, Asprangeli: pohoří Zagória, loučky mezi křovinatými porosty na mírné škrapové stráni 1 km SZ od obce.

9. Pindos, Kipi: smíšené lesy s podrostem jalovce na stráních údolí potoka kolem silnice, 4 km JZ od obce.

10. Pindos, Monodendri -- Oxia: národní park Vikos -- Aóos, záp. hrana kaňonu nad řekou Vikos, listnaté lesy na vrstevnatých dolomitických vápencích, 1230 m n.m.

11. Pindos, Konitsa: pohoří Timfi, S a SZ svahy hory Mt.Trapezitsa asi 5 km Z od města, kavylové stepi na škrapových polích a lesní porosty ve vyšších polohách.

12. Pindos, Elefthero: pohoří Smolikas, údolí potoka v jižní části pohoří, borové lesy a křovinaté louky, 830-900 m n.m.

13. Pindos, Padhes: pohoří Smolikas, jižní svahy nejvyšší hory Smolikasu od obce (1050 m) do sedla ve výšce 2000 m, borové lesy, horské louky, pastviny a prameniště.

14. Pindos, Papigos -- Mikro Papigos: pohoří Timfi, Z svahy hory Aotráka nad horní hranicí lesa, horské louky a pastviny od obce do sedla (1000-1800 m n.m.).

15. Pindos, Aristi: pohoří Timfi, platanový lužní les a přilehlé louky v údolí řeky Vikos na jižním úpatí Timfi, 3 km SZ od obce.

16. Epiros, Kalithea: pastviny a úhory na škrapových terasách 0,5 km Z od obce, nedaleko silnice do Ioaniny.

17. Epiros, Perama: výslunný kamenitý pahorek nad Peramskou jeskyní, úhory na SZ předměstí Ioaniny.

 

Seznam nalezených orchidejí (27 druhů kromě rodů Ophrys a Orchis):

Aceras anthropophorum 1

Anacamptis pyramidalis 4,5,6,7,11, 12,14,16

Barlia robertiana 4,7,16

Cephalenthera damasonium 11,13

Cephalanthera longifolia 9,11,13

Cephalanthera rubra 5,12

Dactylorhiza incarnata 14

Dactylorhiza saccifera 9,11,12,13,14, 15

Dactylorhiza sambucina 10,11,13,14

Dactylorhiza smolikana 13

Epipactis atrorubens 13

Epipactis helleborina 12,13,14

Epipactis microphylla 5

Epipactis palustris 14

Epipactis sp. (juv.) 5,7,9

Gymnadenia conopsea 11,12

Himantoglossum caprinum 6,7,8,9, 11,12,13,14,16

Himantoglossum hircinum 1

Limodorum abortivum 9,11,13

Listera ovata 11,13,15

Neotinea maculata 1

Neottia nidus-avis 9,11,14

Platanthera chlorantha 9,12,13

Serapias laxiflora ssp. bergonii 2,3,4, 5,6,7,16

Serapias lingua 1,2

Serapias parviflora 2

Serapias vomeracea 1

 

Rod Ophrys (21 druhů):

O. apifera 1,5,7,11

O. apulica 1

O. bertolonii 1

O. biscutella 1

O. cornuta 2,4,5,6,7,8,11,12,14,15, 16

O. epirotica 2,4,5,6,7,9,11,12,13,14, 15,16

O. ferrum-equinum 6

O. fusca 1

O. garganica 1

O. godfridiana 2,5,6

O. grammica 14,15

O. helenae 6,7,8,9,11,14

O. incubacea 1

O. lutea ssp. lutea 1,4

O. lutea ssp. gallilaea 4,5,6,7

O. mammosa 6,7,8,9,11,12

O. parvimaculata 1

O. promontori 1

O. sphegodes 2,8,11,16

O. tenthredinifera 1

O. umbilicata 6

 

Rod Orchis (18 druhů):

O. coriophora 2,4,5,6,7,16

O. italica 1,6,7

O. laxiflora 2,3,4,5,6,9,12,14

O. militaris 6

O. mascula 13,14

O. morio 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14, 15,16

O. pallens 13

O. palustris 14

O. papilionacea ssp. rubra 1,6,11,12

O. pauciflora 1,8,10,11

O. pinetorum 9,11,13,14

O. provincialis 9,11,12,13

O. purpurea 1,9,10,11,12

O. quadripunctata 1,6,8,10,11

O. simia 7,8,11,14

O. spitzeli 11,15

O. tridentata 1,5,9,11,12,15

O. ustulata 1,6,8,10,11,12,14

 

Kříženci (7 druhů):

Orchis morio x O. papilionacea = (O. gennarii) 1,6

Ophrys helenae x O. cornuta 6

O. helenae x. O. ferum-equinum 6

O. epirotica x O. godfridiana 5

O. ferum-equinum x O. mammosa 6

O. garganica x O. biscutella 1

O. tenthredinifera x ? 1

Celkem bylo nalezeno 66 druhů orchidejí a 7 mezidruhových kříženců, z toho 53 (+ 5 kříž.) v Řecku a 13 (+ 2 kříž) pouze na Garganu.