Home > Exkurze klubu > Exkurze 2004a

Exkurze 2004a

Řecko: Korfu (1.-9.5.2004)ZPRÁVA ZE ZÁJEZDU ORCHIDEA KLUBU DO ŘECKA -- KORFU 2004

Jan Juroch, Vratislav Šuk

        Cílem exkurze Orchidea klubu na jaře 2004 byl zvolen řecký ostrov Korfu, pro svou polohu v oblíbené a příjemné oblasti středozemního moře, dobrou dosažitelnost autobusem a poměrně nedostatečně prozkoumanou orchideoflóru. Poslední literární údaje o orchidejích Korfu pocházejí z 80. let  a další publikace vyšly až po návratu (AHO, viz literatura), proto byl exkurze z botanického hlediska téměř "cestou do neznáma" a současně příslibem možných zajímavých objevů. Zájezd byl uspořádán ve spolupráci s CK Hellas Tour, atraktivní cíl exkurze vyvolal ohromný zájem a tak se přihlásil velký počet zájemců i s rodinnými příslušníky. Proto bylo nutné zajistit vysokokapacitní autobus zn. Neoplan, který se později stal zdrojem značných problémů. Poprvé po mnoha letech společných zahraničních exkurzí se nemohl zúčastnit předseda klubu a tak záhy poznáváme, jak neocenitelné jsou jeho diplomatické a organizační schopnosti.   

       Vyjíždíme z Brna v sobotu 30.dubna směr italské Brindisi, ze kterého příštího večera odjíždí náš trajekt na Korfu a to dosti složitým způsobem - s mezipřistáním na řecké pevnině v Igoumenitse a potom se vrací zpět. Cestujeme s velkou časovou rezervou a doufáme, že uskutečníme i krátkou přestávku v oblasti botanického ráje - poloostrova Gargano. Jen neradi se smiřujeme s přísnými předpisy o povinné délce odpočinku a pokračujeme v jízdě až do Brindisi. Zde máme neplánovaný nadbytek volného času a tak  absolvujeme únavnou prohlídku města a potom nekonečné čekání v přístavu na večerní odjezd lodi. Cesta trajektem je vlivem nedorozumění s CK nepříjemná, je nám odepřeno kryté podpalubí a čeká nás dlouhá a studená noc na horní palubě trajektu. Vylodění v Kerkyře je pro nás vysvobozením a rychle odjíždíme do přímořského letoviska Acharavi v severní části ostrova. Jsme ubytováni v pohodlných rodinných apartmánech, ale bohužel velmi vzdálených navzájem od sebe. Chceme plně využít omezený čas pobytu na ostrově a tak po cestě jen krátce odpočíváme a obhlížíme nejbližší okolí; kam oko dohlédne všude nás obklopuje záplava fialových květů O. laxiflora. Pro nás tak vzácný, zde však jistě nejběžnější druh, nás později provází po celém ostrově od nížin až vysoko do hor.

       Odpoledne téměř všichni vyjíždíme na první výlet do Sidari, známého krásnými zátokami a ostrůvky, pověstným "Kanálem lásky" a strmými pískovcovými útesy. Záhy zjišťujeme nepříjemnou skutečnost, že náš autobus není vůbec vhodný do úzkých uliček řeckých městeček, ani k průjezdu hustými alejemi olivovníků. Čeká nás tak poprvé, ale bohužel ne naposledy, neplánovaná změna programu, kdy vzácný čas pobytu musíme trávit dalekými pěšími přesuny.

Oblast vlivem geologického podloží -- pískovců není příliš druhově bohatá, ale krajinářsky je velmi zajímavá a krásná, rovněž nám přeje počasí a tak odvážlivci dokonce zkoušejí na vlastní kůži teplotu moře.

       První celodenní výlet směřuje na opačný, nejjižnější konec ostrova do oblasti kolem městečka Lefkimmi - do Molos. Opouštíme opět v uličkách uvízlý autobus a vydáváme se krásnými starými olivovníkovými sady do oblasti, která nám byla průvodcem doporučena. Přestože cesta olivovníky s podrostem mečíků byla velmi malebná i příjemná, zklamání z nedostatku nalezených druhů nikdo neskrývá. Nakonec se však části účastníků podařilo náhodně nalézt na pobřežních pahorcích louky s mnoha kvetoucími druhy orchidejí a dokonce i velmi vzácné vzájemné křížence nejpočetněji zde vyskytujících druhů - O. laxiflora, O. moria a O. coriophora. Zbytek dne trávíme pěším přesunem k brakickému jezeru Korission a krásné počasí využíváme někteří k odpočinku na pláži nebo koupání, jiní zase k procházce kolem jezera, pověstného výskytem úhořů, vzácných druhů plazů, ptáků a slanomilných rostlin, v okolí jezera dokonce nalézáme několik ex. vzácného křížence O. laxiflora x O. palustris.

       Příštího dne odjíždíme na výlet do sedla Troumpetas, ležícího na silnici do Kerkyry přes jeden z bočních hřebenů pohoří Pantokratoras. Ve vápencovém pohoří očekáváme bohaté nálezy vzácných druhů. Přestože na obou stranách hřebene roste mnoho druhů orchidejí i v blízkosti cesty, nepříjemný déšť nám brání nejen obdivovat detailní krásu květů, ale hlavně fotografovat. Snad poprvé oceňujeme pohodlí autobusu. Vracíme se zklamáni zpět do Acharavi, kde je  příjemnější počasí než v horách. Odpoledne proto trávíme prohlídkou vzdálenějšího okolí městečka - cestou po mořském pobřeží s dunami a slanisky, vystřídanými škrapovými poli k nedalekému jezeru Agios Spiridonos. Odměnou nám jsou spousty kvetoucích jedinců několika druhů rodu Serapias, rostoucích v meziřadích uměle vysazeného a naprosto pravidelného lesa borovic P. halepensis nebo na loukách v jeho okolí, které se zde společně vyskytují i vzájemně kříží. Jezero a lokalita se později stávají oblíbeným cílem  večerních procházek i celodenních výletů ve dnech odpočinku pro účastníky unavené náročnými botanickými exkurzemi.    

       Další výlet je směřován do oblasti planiny Rópa, kde na mapě není zakresleno téměř žádné osídlení. Ve skutečnosti je to zemědělsky  využívaná krajina, pouze na okrajích planiny jsou zajímavá stanoviště s loukami, opuštěnými terasami a olivovníky. Od nedalekého moře je planina oddělena nesouvislým hřebenem, který tvoří poměrně vysoké, oblé pahorky s téměř neproniknutelným porostem pichlavých keřů na svazích. Nacházíme zde poměrně bohaté druhové zastoupení, zajímavý je nález křížence Op. bombyliflora s Op. cornuta a spousty mimořádně velkých exemplářů Op. apifera. Exkuze do neznáma pokračuje po Z pobřeží ostrova k městečku Ermones, u kterého prý ztroskotal bájný Odysseus při své plavbě. To se však proměnilo z klidného letoviska v krásné malé zátoce v ohromné staveniště budoucího turistického "megakomplexu". Hledáme v okolí cestu ven z civilizace, ale pobřeží tvoří neprostupná macchie nebo strmé skály. Nakonec nalézáme na svazích hřebene směrem do vnitrozemí několik zajímavých lokalit s orchidejemi. Rádi však opouštíme zdejší oblast, šokováni necitlivým lidským zásahem do přírody.

       Následujícího dne byl cílem nejznámější kulturní památka, klášter v Paleokastritse. Městečko leží v SZ části ostrova na pobřeží s mnoha nádhernými zátokami navzájem oddělenými hornatými poloostrovy. Na vrcholu jednoho z nich se nachází klášter "Nejsvětější bohorodičky". Při výstupu obdivujeme tyrkysově zbarvené moře v zátoce, z terasy kláštera má být nádherný pohled opačným směrem na skalnaté útesy dosud nedotčeného pobřeží. Areál kláštera je velmi malebný a nachází se zde mnoho památek. Krásný zážitek z návštěvy kazí jen tradiční nepřízeň počasí, která brání fotografování a výhledům.

       Výlet do centra pohoří Pantokratoras by měl být završením našeho zájezdu. Předchozího večera však musíme vyslat jednoho z řidičů na průzkum trasy, protože již na výjezdu z Acharavi je problematické zúžení. Překážku nakonec snadno překonáváme a autobus pomalu stoupá do hor, míjíme olivové sady, pole, daleko za sebou necháváme horskou obec Petália a hlavní starostí se náhle stává nalézt na silnici, klikatící se ve stále prudších svazích, místo kde zastavit a navíc bezpečně otočit autobus. Nakonec se to podařilo až nedaleko pod vrcholem ve výšce kolem 800 m n.m. Kolem nás je však hustá mlha a vytrvale prší. Místo očekávané vyhlídky po celém ostrově, na nedaleké albánské i vzdálenější řecké hory, se jen několik odvážných vydává na vrchol, kde stojí malý klášter a spousta stožárů vysílací stanice. Většina schází v nevlídném počasí rychle dolů a snaží se najít orchideje v nejbližším okolí silnice, ale nejraději přímo v příkopech. Nikomu se nechce prodírat hustou fryganou a znovu promáčet oděv a obuv, již po několikátý den. S ubývající výškou přibývá druhové zastoupení i četnost orchidejí a roste také naše spokojenost. Vytrvalejší a otužilejší z nás nacházejí na okolních kluzkých skalkách a škrapech i některé vzácnější druhy. Za krásného počasí by sestup z nejvyššího vrcholu byl rozhodně krásným, v naši situaci je a navždy bude spíše nezapomenutelným zážitkem.

       Závěrečný polodenní výlet směřujeme na SV ostrova, do okolí města Kassiopi. Oblast tvořená převážně škrapovými skalkami je v současné době silně poškozena pastvou. Nacházíme zde jen zbytky flóry, v minulosti jistě na orchideje velmi bohaté, převládají zástupci rodu Serapias a jen výjimečně další známé druhy v několika exemplářích. Nastal čas odjezdu z krásného ostrova, který však k nám nebyl příliš štědrý na pěkné počasí. Z šesti deštivých dnů, které se dle dlouhodobých normálů vyskytují v květnu, jsme zažili za týden celou polovinu. Poslední chvíle pobytu před odjezdem trajektu trávíme krátkou večerní prohlídkou hlavního města Kerkyry, kde v tavernách a barech právě začíná typicky řecký noční život.  

       Zpáteční cesta v podpalubí luxusní lodi do Brindisi proběhla již mnohem příjemněji, rychle se vyloďujeme a bez zastávky projíždíme jaderské pobřeží, čeká nás slíbená krátká návštěva Gargana. Přeje nám i počasí, je krásný slunečný den a dle našeho přání opravdu odbočujeme u města Foggia. Před námi náhle vyrůstá jako ohromná stolová hora z románu "Ztracený svět" z nekonečné italské roviny pohoří Monte Gargano. Cílem je známé poutní místo, městečko Mte San Angelo, ležícího na hřebeni vysoko nad mořem. Netušíme, že právě 8.květen je výjimečný den, kdy se zde koná slavná pouť. Brzy je parkoviště plné autobusů a město poutníků z celé Itálie. Vydáváme se raději po známém hřebeni za město směrem k vysílači, kde na terasách nacházíme mnoho dalších, pro některé dosud neznámých druhů. Krátký, ale příjemný pobyt jistě splnil očekávání všech a krásný výhled po celém poloostrově nás inspiroval k rozhodnutí uspořádat v příštím roce 2005 opět exkurzi do těchto míst,  protože uplyne již 10 let od naší první, nezapomenutelné návštěvy. Díky opožděné vegetaci zde poprvé vidíme i bohaté populace právě kvetoucího O. pauciflora a dokonce nalézáme vzácného hybrida s O. quadripunctata -- O. x pseudoanatolica. Celkem nalézáme za 4 hodiny neuvěřitelných 22 druhů a 4 křížence, což však představuje jen asi 1/3 druhů rostoucích v oblasti Gargana, prý nejbohatšího naleziště orchidejí v celé Evropě.   

       Zbytek cesty přes Itálii a Rakousko proběhl bez problémů a tak se v neděli 9.května brzy odpoledne vracíme v pořádku domů. Všichni unaveni dalekou cestou, ale většina snad  i spokojena.

 --------------------------------------------------------------------------------

Navštívené lokality:

Vratislav Šuk

- Korfu

1.  Acharavi -- Ag. Spiridonas (2.,4.,7.5.) Pobřežní písečné duny, zbytky kamenité frygany, úhory, bývalé pastviny, olivové háje, lesíky s vysazenou P.halepensis, rumiště, mokřady.

2.  Sidari (Peroulades) (2.5.) pobřeží s olivovými háji, zbytky kamenité skalnaté frygany na pískovci, úhory.

3.  Molos (Lefkimmi) (3.5.) Olivové háje, degradované louky a pastviny, úhory

4.  Kourission (3.5.) Brakické jezero s bažinami a halofytní vegetací, pobřežní písečné duny na přilehlé kose, zbytky frygany, úhory.

5.  Troumpetas - sedlo (pohoří Pandokratoras) (4.5.) Strmé kamenité, skalnaté frygany na vápenci, pastviny na terasách, škrapová pole

6.  planina Rópa (5.5.) Olivové háje, degradované louky a pastviny na terasách, úhory.

7.  Ermones (Vatos) (5.5.) Skalnaté pobřeží se strmými kamenitými, křovinatými svahy na vápenci.

8.  Paleokastritsa (5.5.) Skalnaté pobřeží se strmými kamenitými, křovinatými a místy zalesněnými svahy v okolí kláštera, úhory.

9.  Petalia (pohoří Pandokratoras) (6.5.) Vápencové útesy, skály a sutě, škrapová pole

10. Kassiopi (7.5.) Strmé skalnaté a kamenité vápencové svahy na pobřeží, škrapové pastviny a úhory na terasách, zbytky frygany.

 

- Gargano

Mte. San Angelo (8.5.) Krasové stepi, škrapová pole, vápencové skály a sutě, lesostep.

 

Seznam nalezených orchidejí:

Korfu (33 druhů)

Aceras anthropophorum   9 

Anacamptis pyramidalis  1,2,3,5,6,10

Barlia robertiana 6

Neotinea maculata 6

Ophrys attica 3

Ophrys apifera 2,3,6

Ophrys bombyliflora 1,3,6

Ophrys cornuta (cornutula) 2,3,5,6,7,9,10

Ophrys ferrum-equinum 1,3,5,6,7,9,10

Ophrys fusca 5,9

Ophrys gottfriediana 3,7

Ophrys lutea ssp. lutea 1,3,5,9

Ophrys mammosa 6,9

Ophrys reinholdii 5

Ophrys epirotica 3

Orchis coriophora 2,3,5,6

Orchis italica 3,5,6,9

Orchis laxiflora 1,2,3,4,5,9

Orchis morio ssp. morio 1,3,9

Orchis palustris 4

Orchis papilionacea ssp. rubra 1,10 

Orchis pauciflora 9

Orchis quadripunctata 5,9

Orchis simia

Orchis tridentata 9

Orchis ustulata ssp. ustulata 9

Platanthera bifolia 2

Platanthera chlorantha 2

Serapias cordigera 1,10

Serapias bergonii 1

Serapias lingua 1,2,3,4,6,9,10

Serapias neglecta ssp. ionica 1

Serapias parviflora 1,2,3,4,6

Serapias vomeracea ssp. orientalis 4

Serapias vomeracea ssp. vomeracea 1,2,10

 

Kříženci (7 druhů)

Orchis x alata = O. laxiflora x O. morio 3

Orchis x parviflora = O. laxiflora x O. coriophora 3

Orchis x olida = O. coriophora x O. morio 3

Orchis x lloydianus = O. laxiflora x O. palustris 4

Ophrys x (scheriana?) = O. bombyliflora x O. cornuta (cornutula) 6

Serapias x ? = S. bergonii x S. parviflora 1

Serapias x ambigua = S. cordigera x S. lingua 1

 

Celkem nalezeno 33 druhů a 7 kříženců.

 

Seznam nalezených orchidejí:

Gargano (22 druhů)

Aceras anthoropohorum

Anacamptis pyramidalis 

Neotinea maculata

Ophrys apulica

Ophrys bertolonii

Ophrys biscutella

Ophrys fusca ssp. fusca

Ophrys garganica

Ophrys incubacea 

Ophrys lutea ssp. lutea

Ophrys promontorii

Ophrys tenthredinifera

Orchis morio ssp. morio

Orchis papilionacea ssp. rubra

Orchis pauciflora

Orchis purpurea

Orchis quadripunctata

Orchis tridentata

Orchis ustulata ssp. ustulata

Serapias lingua

Serapias vomeracea ssp. vomeracea

 

Kříženci (4 druhy)

Orchis x pseudoanatolica = O. pauciflora x O.quadripunctata

Orchis x ? = O. morio x O. papilionacea ssp. rubra

Ophrys x angelensis = O. incubacea x O. bertolonii

Ophrys x ? = O. biscutella x ?

 

Celkem nalezeno 22 druhů a 4 kříženci.

 

Z Korfu jsou uváděny i další druhy, které nebyly během exkurze nalezeny:

(Cephalanthera longifolia, Epipactis helleborine, E. microphylla, Limodorum abortivum, Orchis morio ssp. albanica, Or. provincialis, Or. lactea, Ophrys  grammica, Op. helenae, Op. bertolonii, Op. janrenzii, Op. sphegodes ssp. sphegodes, Op. tenthredinifera, Serapias politisii a dále kříženci- Serapias x demadesii = S. bergonii x S. lingua a Serapias x ? = S. bergonii x S. politisii).

 

Literatura:

den Boumeester, K., Willling D.&E.: Aktuelle verbreitung der orchideen auf Kerkira (Korfu, Griechenland)

Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. Beih., 2, 4-128,1988

Peterek, M.: Beitrage zur Orchideenflora von Korfu (Kerkira), Nordwestgriechenland

Jour. Eur. Orch., 36 (4), 993-1008, 2004 

Seznam dalších nalezených druhů rostlin je k dispozici v archivu.


Orchidea klub Brno