Home > Exkurze klubu > Exkurze 2012

Exkurze 2012

Čechy: Krušné hory


ZPRÁVA  Z  EXKURZE ORCHIDEA KLUBU – KRUŠNÉ HORY 2012
JINDŘICH ŠMITÁK

     V dlouhé řadě domácích průzkumných exkurzí lokalit vstavačovitých, počítáme-li ještě Slovensko jako domácí, byla loňská exkurze do Krušných hor v pořadí již pětadvacátá. Pokud budeme považovat Slovensko za zahraničí, v Českých zemích to byla čtrnáctá exkurze. Lze říci, že klasické spontánní mapování lokalit výskytu vstavačovitých jsme si odbyli již koncem 90. let, stále však jsou i u nás málo známá místa a oblasti, kde lze dodnes objevovat nové druhy, nebo přinejmenším ověřovat výskyt již dříve zjištěných. Hromadné exkurze s větším počtem účastníků tuto funkci velmi dobře plní a navíc jsou příležitostí k setkávání dlouholetých přátel, které spojuje stejný zájem.
     Krušnohorská exkurze se konala v prodlouženém víkendu 21. – 24. června 2012 se srazem  v místě ubytování, v penzionu Pegas v Děpoltovicích u Karlových Varů, kde se ve čtvrtek k večeru 21.6. sjelo všech 35 účastníků čtrnácti vlastními auty. V následujících třech dnech jsme pod odborným vedením našich severočeských přátel dr. Vlačihy a dr. Dundra navštívili 12 lokalit v západní části Krušných hor až po státní hranici s Německem, na území čtyř okresů – Karlovy Vary, Chomutov, Sokolov a Cheb. Tři z lokalit byly sice bez výskytu vstavačovitých (NPR Soos a přírodní památky Křížky a Dominova skalka), stálo však zato spatřit některé vzácné a kriticky ohrožené druhy rostlin, které se v jiných oblastech (a na Moravě vůbec) nevyskytují nebo jsou vzácné – např. endemický rožec kuřičkolistý  (Cerastium alsinifolium), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), vřesovec pleťový (Erica herbacea), sleziníky hadcový a nepravý (Asplenium cuneifolium a adulterinum), endenický svízel sudetský (Galium sudeticum), vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), jirnice modrá (Polemonium coeruleum), všedobr horský (Imperatoria ostruthium), prha arnika (Arnica montana) a řadu dalších vzácnějších druhů jako třeba rosnatky, kosatce sibiřské, jednokvítek velekvětý, některé vzácné ostřice a jiné druhy, které vždy potěší oko amatérského botanika. Termín exkurze byl zvolen záměrně až ke konci června, abychom v horských polohách Krušných hor zastihli v květu populace prstnatců Dactylorhiza maculata, což se splnilo a prstnatce plamaté jsme zastihli v plném květu na pěti lokalitách. Nejpůsobivější byly rašelinné louky u Rudné a Vysoké Pece s desítkami až stovkami jedinců D. maculata, D. fuchsii, D. majalis a kříženců D. x vermeuleniana. Z ostatních druhů orchidejí jsme se setkali  s kruštíkem tmavočerveným (Epipactis atrorubens) v lokalitě Vápenka u Kovářské na chomutovsku, na dvou lokalitách s korálicí trojklannou (Corallorhiza trifida), běžnějšími vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia) a bradáčkem vejčitým (Listera ovata) také na dvou lokalitách a prstnatcem Fuchsovým (Dactylorhiza fuchsii) na čtyřech lokalitách. Po loukách plných prstnatců byla dalším velkým zážitkem návštěva odlehlé přírodní památky nedaleko Aše na hranicích s Německem – Ztracený rybník. Pár desítek minut trvalo, než se kolona deseti aut strefila na tu správnou lesní cestu v téměř zapomenuté oblasti hustých pohraničních lesů, dnes přírodního parku Smrčiny. Přírodní památku v nadm. výšce 550 m tvoří přirozené podmáčené smrčiny s přechodovým rašeliništěm s borovicí blatkou (Pinus rotundata) a s výskytem většiny známých a vzácných rašelinných druhů rostlin. Současně je i jedním z mála nalezišť naší nejdrobnější orchideje bradáčku srdčitého (Listera cordata) v Čechách, který zde byl naším cílem a jehož populace čítající desítky kvetoucích jedinců opravdu všechny potěšila. Kromě bradáčku srdčitého jsme zde ještě nalezli ojediněle i korálici trojklannou a prstnatec plamatý.
     Poslední exkurzní den, neděle, byl již s volným programem a ve znamení rozjezdu účastníků do vzdálených domovů, mnohdy přes celou republiku. Jednotlivé osádky aut již volily svůj program, kde se cestou zpět ještě zastaví. Jedna skupina navštívila druhou lokalitu prstnatců u Rudné a přírodní rezervaci Ryžovna, kde zastihli v květu běloprstku bělavou (Pseudorchis albida). I když jsme se v Děpoltovicích rozloučili s příslibem účasti na dalším setkání v srpnu k zakončení sezony na tradičním Švařci v době květu švihlíku (Spiranthes spiralis), většina se nás kolem poledne sešla ještě jednou, v Bubovicích v Českém krasu s úmyslem návštěvy lokality rudohlávku jehlancovitého (Anacamptis pyramidalis) na Doutnáči v NPR Karlštejn. Na škrapových stepích Doutnáče však v loňském suchém roce rudohlávky nevykvetly, pouze jeden kvetoucí byl nalezen ve stínu sousední doubravy. Větší štěstí měla jiná skupina, která asi desítku rozkvetlých rudohlávků nalezla na jiném místě rezervace. Slabou náplastí neúspěchu na vyprahlé skalní stepi byl aspoň nález dokvétající endemické zárazy české (Orobanche bohemica), kterou většina z nás dosud neviděla.
     Výčet nalezených druhů orchidejí na krušnohorské exkurzi není velký – 10 druhů včetně rudohlávků z Českého krasu, více jsme však ani neočekávali. Exkurze se však vydařila včetně počasí a byli jsme rádi, jednak že jsme se sešli a že jsme v tomto pro orchideje nepříznivém roce, aspoň něco spatřili, když na Moravě na klasických a bohatých lokalitách vstavačovitých nebyl vloni podle orchidejářské hantýrky téměř „ani pysk“.
Orchidea klub Brno