Home > Exkurze klubu > Exkurze 2016

Exkurze 2016ZPRÁVA Z EXKURZE ORCHIDEA KLUBU – ORLICKÉ HORY 2016
JINDŘICH ŠMITÁK

Od roku 1978 kdy první exkurzí do Bílých Karpat vznikla tradice pořádání společných výletů „našáckého“ kolektivu za orchidejemi jak domácími, tak o 15 let později i za hranice všedních dnů, jimž se vžil název „exkurze“, uplynulo v loňském roce již neuvěřitelných 37 let. Za tu dobu se jich uskutečnilo 43 a to jak u nás, tak i v zahraničí, v některých letech i dvě, domácí i zahraniční. Výrazem „u nás“ mám na mysli i Slovensko, neboť i to stále patří do našeho orchidejářského regionu, byť je to trochu dál než za humny. Počítám samozřejmě jen ty tzv. „masovky“, tj. autobusové zájezdy, nebo víc než 10 aut při klasických čtyřdenních výletech po republice. Čistě Českých exkurzí bylo 14, kombinovaných ČR se Slovenskem nebo Německem 4 a čistě Slovenských 11. V zahraničí jsme byli společně 14× – od Pobaltí po severní Afriku a od Atlantiku po Černé moře. A to samozřejmě nepočítám každoroční menší vícedenní expedice v počtu 4–8 lidí, které se již ani nedají spočítat. Pamětníků na tyto časy je mezi námi dosud hodně, rovněž se mezi ně počítám, neboť za celých těch 37 let jsem vynechal jen dvakrát.

Naše republika je z hlediska výskytu vstavačovitých již docela dobře prozkoumána a zdánlivě nás tu již nemá co překvapit. Stále však lze nalézt nové lokality výskytu orchidejí, které dosud unikaly pozornosti botaniků, nebo ověřit jejich opětovný výskyt na místech, kde se vyskytovaly i před několika desetiletími. Pro loňskou exkurzi 2016 jsme zvolili oblast pohraničních Orlických hor, které jsou jednou z nejstarších Chráněných krajinných oblastí u nás, vyhlášenou již v roce 1969. Již z toho lze usuzovat, že téměř padesátiletá řízená správa oblasti vedla k jejímu dokonalému průzkumu ve všech přírodovědných disciplínách, botaniku nevyjímaje. Neočekávali jsme tedy žádné závratné objevy, a to i vzhledem ke kyselému podloží celého pohoří a o druzích orchidejí, které jsme zde mohli potkat, jsme měli předem jakousi představu. Přesto nález i zde běžnějších druhů jako jsou prstnatec májový, vemeníky, bradáček vejčitý či pětiprstka člověka potěší, neboť jsou indikátory dosud relativně nenarušeného prostředí, zdravých luk a pastvin, kterých je v Orlických horách naštěstí ještě dostatek. K orchidejím se samozřejmě řadí i řada vzácných horských druhů rostlin, které jsme na našich trasách spatřili, neboť téměř bez výjimky všichni zúčastnění mají i ostatní kytky rádi a pro milovníka přírody je vždy zážitkem nalézt třeba drobnou kapradinku vratičku měsíční, či mohutný ozdobný náprstník červený, nebo masožravky rosnatku okrouhlolistou či tučnici obecnou. Jako bonus našeho snažení pak byl nález dvou v celostátním měřítku velmi vzácných druhů – bradáčku srdčitého a hlavinky horské, oba zde mají jedinou lokalitu. Obě tyto lokality jsou zdejším botanikům již roky známé a sledované, nebýt však pana Kučery, pracovníka správy CHKO a rovněž člena Orchidea klubu Brno, který nám po trasách Orlickými horami dělal průvodce a poradce, tak bychom je sami asi nenašli.

Lze tedy konstatovat, že exkurze v Orlických horách byla po stránce nálezů orchidejí úspěšnější než v roce 2015 v horách Novohradských. I počasí nám více přálo, prožili jsme krásné, slunné čtyři dny v nádherné horské přírodě a v příjemném prostředí historické Masarykovy chaty na Šerlichu.
Orchidea klub Brno