Home > Exkurze klubu > Exkurze 2017

Exkurze 2017ZPRÁVA Z EXKURZE ORCHIDEA KLUBU– BESKYDY 2017
JINDŘICH ŠMITÁK

První společná exkurze do Javorníků a Beskyd se konala v roce 1983, druhá v roce 1994 do severní části Moravskoslezských a Slezských Beskyd a v loňském roce jsme se do Beskyd vrátili po třiadvaceti letech, potřetí s cílem návštěvy a prozkoumání centrální části CHKO Beskydy. Několik členů – pamětníků, kteří se předchozích dvou exkurzí do Beskyd zúčastnili, si možná ještě vzpomenou na Vsacký Cáb nedaleko Vsetína – připomínka v Roezlianě č. 15/1984:23, nebo na horský hotel Tetřev nad Mosty u Jablunkova, při exkurzi v roce 1994, ze které však nebyla zpráva v Roezlianě uveřejněna.
Základnou pro zhruba 40 účastníků loňské exkurze se na tři dny stala Horská chata Karolinka v Bzovém nedaleko Velkých Karlovic, v centru CHKO Beskydy. Ve čtvrtek 15. června v odpoledních hodinách se většina účastníků dostavila na místo ve vlastních autech a během večera proběhly první diskuze, na které směry se jednotlivé skupiny vydají. Počasí bylo první den příznivé, ale jak to v horách bývá častým pravidlem, může se během dne i několikrát změnit. Tak již v pátek dopoledne přišly na řadu deštníky a pláštěnky při menších přeprškách, které nás občas přepadly i v následujících dnech. Nebylo to však nikterak tragické, jako například značně mokrá exkurze v Novohradských horách v roce 2015. Často jsme však museli brouzdat vysokou mokrou trávou na horských loukách, to však neubralo na dobré náladě a snaze všech – navštívit a prozkoumat jak známé lokality několika přírodních památek, tak objevovat nová potencionální a dosud nepodchycená místa výskytu orchidejí, které byly až na výjimky (kruštíky, střevíčník, prstnatec bezový) všechny v plném květu.
V širokém regionu na jihu od Huslenek až k Bumbálce severovýchodně od Velkých Karlovic, po údolí Bečvy na severu jsme navštívili 12 lokalit, na nichž byl zaznamenán výskyt 18 druhů orchidejí. Pravděpodobně byl počet lokalit vyšší, všechny skupiny však nepředaly své zaznamenané nálezy a některé lokality byly navštíveny opakovaně více skupinami. Lze však konstatovat, že co do počtu druhů vyskytujících se v Beskydech, jsou nálezy dostatečně vyčerpávající a potěšitelné také je, že byly ověřeny i druhy v Beskydech velmi vzácné – vemeníček zelený na Čartáku a střevíčník pantoflíček na Stříbrníku u Huslenek. V neděli dopoledne, po rozjezdu skupin domů se několik aut ještě setkalo v botanické zahradě Petra Pavlíka na Dolní Kamenárce ve Štramberku, která již leží mimo CHKO Beskydy, je však započítána jako 13. lokalita i s výskytem zde právě kvetoucích orchidejí, jejichž počet se tím zvyšuje na 22. Do seznamu jsem nezahrnul pouze lokality navštívené cestou na exkurzi, a jednu Slovenskou, kam někteří unikli za toříčkem k Rajeckým Teplicím.
Z hlediska celkového hodnocení exkurze jsem po jejím ukončení nabyl dojmu, že byla úspěšná jak co do počtu nalezených druhů, mezi nimiž dominoval na většině lokalit prstnatec Fuchsův v mnoha barevných variacích a na některých v obrovském množství, jež lze spatřit právě jen v Beskydech, tak i po stránce spokojenosti účastníků, většinou dlouholetých přátel, pro něž to byla příležitost k setkání po delší době. Drobné nedostatky, jako byly mírné výkyvy počasí nebo malé porce jídla naší polopenze, které však byly vyváženy vpravdě lidovou cenou celého pobytu, nemohly zkazit dobrou pohodu těch čtyř společně strávených dní.

Na závěr ještě výčet zaznamenaných lokalit a druhů orchidejí:
1.    Čarták – louka nad parkovištěm
2.    Čarták – sjezdovka pod hotelem Moravia
3.    Soláň – sjezdovka Ski areálu Soláň
4.    Hutisko-Solanec – PP Poskla
5.    Prostřední Bečva – Adámky
6.    Horní Bečva – louky a sjezdovka nad ranči Silverado
7.    Horní Bečva – PP Kudlačena
8.    Prostřední Bečva – PP Pod Juráškou
9.    Bumbálka – louky v Makovském průsmyku
10.    Bzové – louky v okolí horské chaty Karolinka
11.    Huslenky – louky v PP Losový
12.    Huslenky – PP Stříbrník
13.    Štramberk – botanická zahrada Dolní Kamenárka

Nalezené druhy orchidejí:
1.    Celoglossum viride                2
2.    Cephalanthera damasonium            10
3.    Cypripedium calceolus                12
4.    Dactylorhiza fuchsii                2,3,4,5,6,7,8,10,12
5.    Dactylorhiza incarnata            13
6.    Dactylorhiza incarnata ssp haematodes    13
7    Dactylorhiza lapponica            13
8.    Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica    4,5,6,8
9.    Dactylorhiza majalis                2,3,4,6,7,8,9,10,12
10.    Dactylorhiza × braunii                2,4,6,8
11.    Dactylorhiza sambucina            12
12.    Epipactis helleborine                2,6,9,10
13.    Epipactis palustris                7,8,13
14.    Gymnadenia conopsea            1,2,3,6,12
15.    Listera ovata                    1,2,3,4,9,12
16.    Neottia nidus-avis                12
17.    Neotinea tridentata                11
18.    Neotinea ustulata                11
19.    Ophrys apifera                    13
20.    Orchis mascula ssp. speciosa            1,2,3,10,12
21.    Platanthera bifolia                1,2,4,5,6,7,9,10,12
22.    Traunsteinera globosa                2,3,6,12Orchidea klub Brno