Kamenjak 2014

FILIP JELÍNEK

Již při návratu z loňské úspěšné výpravy na Vis začaly padat první otázky „tak kam příště“? Otázka jednoduchá, odpověď nesmírně složitá. Lákadel pro splnění fotograficko-botanických přání je stále víc a víc… Hned v prvních odpovědích ale padlo: „Byli jste už na Istrii? To je takové chorvatské Gargáno“.
Myšlenka padla na úrodnou zem a začaly klíčit první plány. Sehnat pár nadšenců pro snížení nákladů na cestu bylo nečekaně lehké, člověk by řekl, že Istrie již nebude nikoho lákat – výprav do tohoto malebného chorvatského kraje bylo v minulosti pořádáno poměrně dost (ať už zájezdy Orchidea klubu, nebo soukromé cesty členů), přesto byly poměrně brzy po uzrání myšlenky plně obsazeny hned tři auta. Plánování lokalit nebylo až tak třeba, měli jsme mezi sebou účastníky několika předchozích výprav, a proto jsme jeli najisto.
Popis Istrie si dovolím vynechat – o tomto nádherném místě toho bylo v minulých Roezlianách napsáno myslím dost. Jen dodám, že je to kraj opravdu úžasný a nesmírně rozmanitý, od historických památek po členitou krajinu s množstvím biotopů – užije si zde opravdu každý. Nesporná výhoda návštěvy tohoto poloostrova v jarních měsících je absence většího množství turistů. Snad jen při návštěvě Puly, při povinné zastávce u tamějšího antického amfiteátru jsme zaznamenali menší turistický ruch. Vnitrozemní loučky a pastviny, ale i pláže byly v době naší návštěvy prakticky liduprázdné, těžko si představit, jak to tu asi vypadá v plné sezóně.
Během zimy jsme naplánovali termín odjezdu – 7. 5. Panovaly ale trochu obavy, jak to bude na Istrii vypadat. Jaro se totiž toho roku dostavilo po celkem mírné zimě poměrně brzy, vždyť již 15. 4. jsem měl možnost na svém služebním pobytu na Slovensku v okolí Banské Bystrice a Nitry fotografovat hned 7 druhů orchidejí (Orchis pallens, Orchis × loreziana, Orch. mascula, Orch. purpurea, Orch. tridentata, Oph. insectifera, Anac. morio). Další obavy plynuly ze zkušeností z návštěv širšího mediteránu v posledních letech. Mnoho lokalit podléhá nejen rozšiřujícím se požadavkům hoteliérů a místních usedlíků, ale zaniká i zintenzivněním pastvy, nebo spíše v opačném případě - zrušením drobných pastvin. Situace na samotném Kamenjaku je naštěstí díky ochraně v rámci přírodní rezervace prozatím výborná.
S přibližujícím se datem odjezdu tedy přirozeně přibývala jistá nervozita, přiživovaná, jak jsem již napsal výše, s příchodem jara i k nám. Pro mě osobně to měla být perla sezóny, další větší výpravy jsem neplánoval, ale jedno malé překvapení jsme si užili i těsně před odjezdem v Beskydech, po několika letech vykvetla Ta sambucina.
7. 5. jsme tedy k večeru nasedli do aut a vyrazili směr Premantura, kde na nás čekaly skromnější, přesto vyhovující apartmány. Po vcelku klidné noční jízdě směrem na jih (Premantura je pouze cca 700 km od Brna) jsme brzy ráno následujícího dne přijeli ke vstupu do rezervace Kamenjak. Hned za vstupem jsme si dali sraz s ostatními účastníky, kteří vyrazili v dalších autech. Rychlá dopolední inspekce před ubytováním na orosených loučkách nás zcela uklidnila, přijeli jsme akorát a množství orchidejí dávalo tušit, že těch pár dnů, které jsme si na Kamenjak a širší okolí na Istrii rezervovali, bude vrchovatě naplněno. Normálně se za každý vjezd autem do rezervace platí poplatek, naštěstí pro nás byla hlavní sezóna ještě daleko a vstupní brány byly buď opuštěné, nebo zde právě probíhala rekonstrukce a my mohli ušetřit drahocenné síly a čas a na Kamenjak bezplatně několikrát zajet. Za necelý týden jsme v širším okolí Premantury stihli prozkoumat 17 lokalit a najít na nich zhruba 34 druhů orchidejí (včetně subspecií, případně kříženců). Italské Gargano je co do počtu druhů možná bohatší, ale při poloviční vzdálenosti z ČR je Istrie pro milovníka orchidejí a další středomořské květeny opravdovým rájem, nehledě na to, že některé druhy lze spatřit jen zde. Při jedné z posledních odpoledních procházek po členitém pobřeží Kamenjaku se na manžele Dostálovy usmálo i jedno neorchidejářské štěstí – tuleň středomořský – setkání opravdu vzácné, dle různých pramenů žije v celém východním středomoří cca 350-400 jedinců a u břehů Chorvatska je jich dokumentováno snad jen pouhých 20.
Myslím, že můžu s klidným svědomím napsat, že výprava na Istrii rozhodně nezklamala a všichni účastníci si přivezli nesmazatelné vzpomínky.

Seznam navštívených lokalit:

1. Premantura, mys Kamenjak

2. Dvigrad (ZJZ od obce Kanfanar), suťový les vých. od zříceniny hradu Dvigrad JZ exp.

3. Dvigrad, křovinatá stráň SZ exp. v zatáčce silnice směrem k obci Kanfanar, cca 0,8 km SV od kaple sv. Marie pod Dvigradem.

4. Dvigrad, křovinatá škrapová stráň podél silnice (pravá str.) od Dvigradu ke Kanfanaru – od kaple sv. Marie po první zatáčku (SZ exp.).

5. Kanfanar, křovinatý porost s loučkami po levé str. silnice jižně od obce (směrem k dálnici).

6. Jural, křovinaté pastviny JZ od obce (jižně od dálnice), mezi obcí a závěrem Limského fjordu, náhorní planina a mírné JZ svahy.

7. Jezero Palud - Puč 

8. Medulin, cisto-pistáciová frygana na úhoru na záp. okraji města nad zátokou Medulinského zálivu.

9. Raša, mokré louky a levobřežní hráz řeky Raša před jejím ústím do zálivu Raški zaljev, po obou stranách mostu a železniční stanice Raša.

10. Skitača, JV cíp poloostrova nad Raškim zálivem (JV od Labinu), louky s křovinami za obcí až po vrchol kopce s křížem (470 m n. m.)

11. Marčana, rozvolněné dubové porosty s loukami kolem silnice na Labin, 2 km severně od obce.

12. Bale, lesostepní křovinaté porosty podél silnice východně před městem ve směru od Puly.

13. Rovinj, okraje křovin podél polní cesty asi 2 km vých. od města

14. Rovinj, louka před vstupem do lesa ornitologické rezervace Palud na pobřeží, cca 10 km vých. od města

15. Premantura, Horní Kamenjak, SZ část poloostrova východně od města nad zálivem Valun, řídká cistová frygana na vrcholu poloostrova.

16. Čepičko Polje, úhory, louky, pastviny a okraje borového lesa mezi obcemi Čepič a Kostrčani v povodí řeky Boljuščica v SZ části Istrie.

17. Tunel Učka, SZ Istrije, rozvolněné křoviny na druhotném stanovišti kolem parkoviště pod JZ vjezdem do tunelu Učka.

Seznam orchidejí nalezených na Istriji:

Anacamptis pyramidalis - 4,6,10,12, 13,14,16
Cephalanthera longifolia - 2,16
Dactylorhiza incarnata - 9
Himantoglossum adriaticum - 2,3,15, 16,17
Limodorum abortivum - 5,11,13
Listera ovata - 16
Platanthera chlorantha - 2
Ophrys apifera - 1,3,4,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17
Ophrys apifera var. chlorantha - 4
Ophrys apifera var. botteronii - 3
Ophrys apifera var. bicolor - 12,16
Ophrys bertolonii - 1,6,13,14
Ophrys bombyliflora - 1
Ophrys fusca - 16
Ophrys holoserica - 1,6,11,12,16,17
Ophrys holoserica × hybr. - 6
Ophrys holos. × O. incubacea - 1
Ophrys holubyana - 16
Ophrys incubacea - 1,4,6,8,11,12,15, 16
Ophrys × lyrata - 1,6
Ophrys sphegodes - 6,12,13
Ophrys spheg. ssp. tommasinii - 6,13
Orchis fragrans - 1,8
Orchis laxiflora - 7,9,14
Orchis militaris - 16
Orchis morio - 1,5,6,7,8,10,11,12,13, 16,17
Orchis papilionacea - 1,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,16
Orchis purpurea - 7,12,16,17
Orchis simia - 4,12,13,15,16
Orchis tridentata - 5,6,11,12,17
Serapias cordigera - 8
Serapias istriaca - 1,8
Serapias lingua - 1,8
Serapias vomeracea - 12