Home > Expedice našich členů > Rhodos 2002

Rhodos 2002

RHODOS – RÁJ ORCHIDEJÍ

Jindřich šmiták

Když jsem v roce 1989, asi měsíc po svém prvním návratu z Rhodu, četl v časopise Květy velký článek s barevnými fotografiemi, propagující tento ostrov, byl jsem dost zklamán a znechucen. Článek podával značně zkreslenou informaci konzumním turistům o krásném pobřeží s krásným koupáním a kde nejlépe nakoupit místní keramiku či kam se jít pobavit - nic o vnitrozemí ostrova a jeho přírodních krásách.  Jediná zmínka o přírodních zajímavostech se týkala letní organizované návštěvy přírodní rezervace Petaloudes - motýlího údolí na severu ostrova (článek nesl název “Ostrov motýlů”). Já jsem již tehdy měl z Rhodu zcela jiné zážitky a zkušenosti - pochopitelně časně jarní, kdy středomořská příroda hýří barvami a nabízí návštěvníkům všechny možné požitky, snad jen kromě koupání. Kvůli koupání však nemusím jezdit tak daleko. Proto jsem velmi přivítal, když jsme v naší užší brněnské orchideo-partě, na podzim roku 2001 začali plánovat časný jarní výjezd za orchidejemi Evropy, kterým obvykle zahajujeme sezonu mimo domov, zvolili ke své expedici právě Rhodos.
Dalo se nás dohromady celkem devět, tedy početnější skupina, než jsme původně předpokládali, všichni členové našáckého odboru Orchidea klubu a až na jednoho, všichni z Brna. V nevlídném březnovém odpoledni 14.3.2002 jsme se vydali ve dvou autech na Vídeňské letiště, odkud odlétáme ve 20 hodin s Neckermanem Austria jihovýchodním směrem na největší ostrov v souostroví Dodekánessos (Jižní Sporady). Kolem půlnoci přistáváme na severu Rhodu, kde již máme v letištní půjčovně aut připravena dvě auta, předem objednaná přes CK v Brně. Během několika minut vyrážíme naprosto bez orientace, omámeni exotickými jarními vůněmi a březnovým teplem středomořského ostrova, vedeni jen šestým smyslem - směrem, který se zdá být správný, tedy k jihu. Asi po hodině a půl jízdy pobřežní dálnicí, odhadujeme podle mapy a sporých silničních ukazatelů, že jsme již dost daleko od civilizace a v kraji, který jsme si vybrali k zahájení naší expedice. Odbočujeme do tmy na polní cestu a nějaký kilometr od pusté dálnice svorně usínáme v trávě přímo u cesty, abychom dospali útrapy dosavadního cestování. Teplá, hvězdnatá noc je dobrým příslibem pro naše příští týdenní putování po ostrově orchidejí.
Ráno však bylo vše trochu jinak a počasí se nám začalo ukazovat z té horší stránky. Sice nepršelo, ale v dalších dnech jsme si užili jeho nejrůznějších rozmarů. Chvílemi to vypadalo, jako bychom ani nebyli v “teplých krajinách” jižní Evropy. V naší skupině, kde o humor nebyla nouze ani v těch nejkritičtějších situacích, se vžilo heslo – „do mediteránu ani ránu bez rukavic a kulicha“. Náladu nemohl zkazit ani občasný déšť, ale sluníčka jsme si nakonec přece jen také užili.
Tak tedy stručně k vegetaci ostrova a orchidejím. Rhodos má podobně jako všechny středomořské ostrovy velmi členitý povrch. Pohoří Ataviros se stejnojmennou nejvyšší horou ostrova (1215 m) leží při západním pobřeží  jeho střední části. Kromě pohoří Ataviros, které je orientováno ve směru JZ-SV a má délku zhruba 15 km, je na ostrově řada menších a nižších pohoří (Profitis Ilias, Akramitis, Strongili, Assouri, Marmari, Psinthos a j.), dosahujících nadmořských výšek od 300 do 800 m. Hory jsou  zčásti porostlé lesem (převážně jehličnany - borovice, cypřiše, jalovce), jejich větší část však pokrývají keřovité formace přímořské macchie či frygany. Na mnoha místech, zvl. na jihu ostrova, jsou zřetelné stopy po rozsáhlém odlesňování i požárech. Mezi jednotlivými horskými pásmy se nacházejí více či méně rozlehlá údolí, která pokud nejsou zalesněna, slouží jako pastviny, sady nebo k drobné zemědělské výrobě a většinou jimi protéká menší vodní tok. Z hlediska výskytu orchidejí byla právě tato údolí na orchideje nejbohatší, ačkoliv vždy to nemuselo být pravidlem. Orchideje na Rhodu se totiž dají nalézt téměř všude, nejčastěji na úhorech, kde by je člověk nejméně očekával. Pokud se nejednalo o vyprahlý jižní svah, plochu čerstvě spasenou kozami nebo nedávno zničenou požárem, nebylo na ostrově téměř místa, na němž bychom nenalezli minimálně tři druhy orchidejí, zpravidla jich však bylo vždy víc. Nešli jsme ve stopách C.A.J. Kreutze i když ten měl Rhodos v té době již dokonale zmapovaný a za půl roku po našem návratu vyšla jeho krásná kniha o orchidejích Rhodu a Karpathu. Měli jsme sice několik lokalit získaných ze zahraniční literatury, které jsme také ověřili, cestu po ostrově a průzkum terénu jsme si však připravili podle svého plánu a uvážení. Nespatřili jsme tedy všech 68 druhů orchidejí, uváděných Kreutzem na Rhodu, ale číslo 41 nalezených taxonů je dostatečně vypovídající na krátkou dobu jednoho týdne našeho pobytu. Pravděpodobně toto číslo bude o něco vyšší, neboť některé nově popsané druhy tořičů z mnohotvárného okruhu Ophrys fusca byly bez dostatečné znalosti rozlišovacích znaků neurčitelné a některé tořiče popsané z jedné nebo několika lokalit v omezeném počtu, jsme vůbec neviděli. Rovněž druhy, které byly na Rhodu pozorovány před více jak 15 lety (Comperia comperiana) nebo druhy s jedinou udávanou lokalitou (Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza romana, Serapias politisii), jsme neměli šanci nalézt v tak krátké době našeho pobytu. Přesto se nám však podařilo rozlišit 23 zástupců rodu Ophrys a nalézt 10 druhů vstavačů (Orchis). Z nejzajímavějších druhů, které mimo Rhodos v Evropě jinde nespatříte, uvádím např. Ophrys regis-ferdinandii, O. episcopalis, O. rhodia, O. lucis. O. blithoperta a O. dodekanensis. Z dalších vzácnějších tořičů, které je však možno nalézt i na jiných středomořských ostrovech to byly O. candica, O. cretica a O. reinholdi.

Seznam navštívených lokalit:

1.     Paralia – Kiotari – odbočka na Asclipio, terasy s macchií a políčky vlevo od  
 silnice na Asclipio.¨

2.     Plimiri – pobřežní frygana na svazích s J exp. a vysychající mokřiny při pobřeží.

3.     Lachania – Mokřiny kolem potoka a okolní pastviny s porosty macchie a   
 cypřišové lesy na okolních svazích kolem potoka 3 km SZ od obce.

4.     Messanagros – cistová frygana na JV svazích pohoří Koukouliaris severně od
 obce, kolem cesty do Arnitha a Apolakia. Spaseno.

5.     Asclipio – porosty macchie kolem silnice 1,5 km směrem na Laermu.

6.     Asclipio – stejný biotop kolem téže cesty o 2 km dál.

7.     Asclipio – řídké borové lesy Pinus halepensis kolem říčky na stejné trase o 4 km
 dál.

8.     Laerma – porosty macchie kolem cesty na ASghios Isidoros 1 – 2 km za obcí  
 (183 m n.m.)

9.     Aghios Isidoros – nejvyšší bod silnice mezi Laermou a A.Isidoros, cca 5 km 
 před A. Isidoros, pastviny a okraje borových lesů.

10.     Aghios Isidoros – borové lesy kolem silnice u odbočky lesní cesty na stejné 
 trase, cca o 2 km dál k A. Isidoros.

11.     Stellies – lesní okraje a světliny v místě kempu.

12.     Monolithos – frygana kolem silnice 3 km za obcí u odbočky na A.Georgiou-
Kalamos

13.     Apolakia – pobřežní polštářkovitá frygana 5 km J od obce, 0,5 km za odbočkou 
 na Messangros.

14.     Kattavia – nízká, polštářkovitá frigana 1,3 km J od obce směrema na mys 
 Prassonisi.

15.     Chochlakas – druhotná frigana na místě vypálených borových lesů asi 1 km
 před odbočkou na Plimiri

16.     Apolakia – Istrios –druhotná cistová macchie na místě vypáleného borového
 lesa 4 km SV od obce.

17.     Apolakia – Istrios – borový les na stejné trase asi o 1,3 km dál.

18.     Embona – vápencové skalky podél silnice 1 km JZ od obce na SZ úpatí pohoří 
 Ataviros (44 m n.m.)¨

19.     Embona – borový les s cypřiši 3,5 km SV od obce směrem na pohoří Profitis Ilias.

20.     Profitis Ilias – západní část vápencového pohoří podél hřebenové silnice. 
 Borové a cypřišové lesy V od Embony mezi km 46 a 47.

21.     Profitis Ilias – jižní strana vrcholové části pohoří v okolí dětského centra, okraje  
      borových lesů, vlhké palouky a vápencové skalky

22.     Kamiros – SZ pobřeží Rhodu v okolí turistického areálu vykopávek

23.     Eleousa – okraje silnice za obcí směrem na Profitis Ilias.

24.     Eleousa – klášter Fountoukli (Aghios Nikolaos) – 3 km Z od Eleousy směrem na  Profitis Ilias (místo noclehu).

25.    Eleousa – klášter Fountoukli – řídké borové lesy s podrostem cistů na vápencových skalách cca 00 m Z od kláštera směrem na hřeben Profitis Ilias

26.    Epta Piges (Sedm pramenů) – macchiové porosty podél turistické cesty k 7
      pramenům.

Seznam nalezených orchidejí:

1.     Aceras anthropophorum                 20,25
2.     Anacamptis pyramidalis                 2, 3, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 25
3.     Barlia robertiana                     8, 9, 10, 18, 19
4.     Limodorum abortivum                 6, 7, 10, 24, 26
5.     Neotinea maculata                     4, 6, 11, 13, 20, 25
6.     Serapias bergonii                     1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19
7.     Serapias orientalis                     1, 2, 3, 14
8.     Serapias parviflora                     3, 16
9.     Ophrys apifera                     2
10.   Ophrys ataviria                     4,5
11.   Ophrys blithoperta                     13
12.   Ophrys bombyliflora                     17, 19, 26
13.   Ophrys candica                     18, 20
14.   Ophrys cretica                     2,14,15
15.   Ophrys dodekanensis                 14
16.   Ophrys episcopalis                     7, 20, 21, 22
17.   Ophrys ferum-equinum                 7,19
18.   Ophrys fusca                         1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15,
                                16, 17, 19, 20, 25
19.   Ophrys heldreichi                     1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 19, 25
20.   Ophrys iricolor                     2, 4
21.   Ophrys lucis                         20,21, 25
22.   Ophrys mammosa                     1, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19
23.   Ophrys oestrifera                     2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                                17, 22
24.   Ophrys omegaifera                     10, 16, 25
25.   Ophrys phryganae                     4
26.   Ophrys regis-ferdinandii                 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 19
27.   Ophrys reinholdi                     3, 4, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 21,
                                25
28.   Ophrys rhodia                         7, 9, 10, 20, 21, 23, 24
29.   Ophrys sicula                         4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19,
                                20, 21, 25
30.   Ophrys tenthredinifera                 12
31.   Ophrys umbilicata                     1, 20
32.   Orchis anatolica                     9, 10, 11, 18, 20, 25
33.   Orchis collina                         1, 2, 3, 6
34.    Orchis coriophora ssp.fragrans             1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
                                14, 15, 16, 17, 18, 19, 26
35.   Orchis italica                         8, 10, 13, 20, 23, 25
36.   Orchis lactea                         20
37.   Orchis laxiflora                     21
38.   Orchis morio ssp. picta                 20, 21
39.   Orchis papilionacea ssp.heroica             1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
                                14, 15, 16, 17, 20, 21
40.   Orchis provincialis                     20, 25
41.   Orchis sancta                         1, 2, 5, 6, 16, 19, 20, 22, 23

Kříženci:
42.   Orchis sancta × O.corioph. ssp. fragrans         1, 2
43.   Orchis laxiflora × O.morio                 21
44.   Orchis morio × O.papilionacea             21


Orchidea klub Brno