Home > Expedice našich členů > Slovinsko 2014

Slovinsko 2014

13.–16. 6. 2014)
IVO DOSTÁL, STANISLAV GLOC, PAVEL HEGER, JINDŘICH ŠMITÁK

Jak je daleko do nebeského ráje nevíme, ale do jednoho ráje orchidejářského to až tak daleko není. Tímto rájem bylo pro nás ve dnech 13.–16.6. 2014 Slovinsko, na jehož hranice je to z Brna autem přibližně 4 hodiny cesty. Jako základnu našeho pobytu jsme si vybrali obec Nova Vas poblíž Cerknice, což je asi 60 km pod Lublaní. Je to na okraji velké krasové oblasti se známou jeskyní Postojnou.
V okruhu 40 km od obce Nova Vas je plno bohatých lokalit a stačilo si v podvečer jen vyběhnout na krátkou vycházku po okolí a už jsme se mohli kochat krásnými květnatými loukami třeba s lilií cibulkonosnou, množstvím kokrhelů a různými druhy orchidejí, jako např. Ophrys insectifera, Neotinea ustulata aj. Velkým zážitkem byla pro nás zajímavá krajinářsky velice krásná náhorní plošina u Godičeva, v níž jsou lesy protkány rozlehlými vlhkými loukami s klikatícími se potůčky. Severský vzhled krajiny mimo nižší lesy převážně se smrky a borovicemi umocňovala i vegetace vyšších poloh zastoupená mimo jiné arnikou, kýchavicí, suchopýry, tučnicí, rosnatkami a také řadou orchidejí, jako např. Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica nebo Dactylorhiza lapponica. V tomto společenství v nadmořské výšce kolem 750 m. n. m ale rostl nečekaně i Ophrys fuciflora(!)
Neméně orchidejářsky zajímavou byla široká plochá, často slepá krasová údolí se sezónními krasovými jezery jižně od obce Cerknica. Cerknické jezero (slovinsky Cerkniško jezero) má neobvyklé chování: je spojeno s podzemními rezervoáry, z nichž některé jsou nad úrovní jezera v okolních horách, jiné jsou pod úrovní jezera. Hladina a tedy i rozloha jezera závisí na srážkách a tání sněhu podle ročních období. Tyto změny jsou však velmi nepravidelné. Někdy jezero nezmizí po několik let, jindy zůstane vyschlé celý rok. V době našeho pobytu však bylo pokryto částečně bažinami a mokrými loukami s bohatou mokřadní vegetací a hlavně na několika místech s nevídaným množstvím Anacamptis palustris ssp. elegans v plném květu. Výjimečnou atmosféru doplňovalo ještě i chřástání chřástalů a volání křepelek. Je to významná ornitologická lokalita. Impozantní Anacamptis palustris ssp. elegans jsme viděli také u obce Knej a potom v množství u obce Planina.
Do širokého údolí u obce Hotedršica ústí úzká údolí z boční lesnaté pahorkatiny (Žejna dolina a Zelena dolina), která na svých vlhkých údolních loukách skrývala další poklady, jako byl např. Liparis loeselii. Ovšem při jeho velikosti či spíše drobnosti 5–15 cm bylo potřeba s nosem takřka u země se napřed rozkoukat a pak jsme ho už nacházeli skoro u každé loučky, u které jsme zastavili.
Příjemnou změnou, pro naše orchidejemi unavené oči, byla návštěva významné krasové oblasti Rakov-Škocjan, která svým bohatstvím krasových jevů, jako jsou propadání, mohutné vývěry, skalní mosty, kaňony apod., nemá u nás obdobu.
Je však třeba se také zmínit o velké přírodní katastrofě, která v podstatě oblast od chorvatské hranice až po Lublaň, v době od 31.1.–5.2. 2014 postihla lesy a veškeré stromoví zvláště na návětrných stranách. Jednalo se o „snegopad“ což byla sněhová kalamita spojená s velkým větrem a ledovkou, která poničila 40 % plochy lesů Slovinska a volnou zeleň s centrem postižení právě kolem Postojné, takže jsme projížděli místy, kde nebylo zdravého nebo nějak nepoškozeného stromu. Lesy díky vývratům, zlomům a olámaným větvím byly a asi ještě dlouho budou naprosto neprostupnými a spolu se stromy s pár řídce olistěnými větvemi působily přízračným dojmem.
Za zmínku stojí náš výlet do oblasti pohoří Trnovski Gozd. Toto vápencové pohoří se tyčí v jedné své části nad známým městem Ajdovščina a jeho jižní svahy k němu prudce padají. Navštívili jsme jeho vrcholy v okolí obce Gozd a byli jsme zde okouzleni nádhernými sytě červenými paličkami rudohlávků Anacamptis pyramidalis.
Vyvrcholení naší cesty jsme si však nechali na zpáteční cestu domů, kterou jsme volili údolím řeky Soča, významným i tím, že se zde za I. světové války dlouze a urputně bojovalo. Ale ani překrásné scenérie Julských Alp nezastřely to, co se dalo potkat v údolí. Nejprve jsme se zastavili na lokalitě poblíž soutoku řeky Soča a říčky Lepenjica. Tam jsme nalezli kromě Neotinea ustulata a Orchis militaris také u nás již vyhynulý Anacamptis coriophora.
I když v Trentě na známé lokalitě jsme Herminium monorchis nepotkali, tak za to jsme mimo jiné orchideje nalezli krásně rozkvetlý exemplář Malaxis monophyllos. Vrcholem nebyla ani proslulá a krásná botanická zahrada Alpinum Juliana s mnoha pro nás nevídanými poklady, jako např. lilie kraňská, jeřáb mišpulka či vratička viržinská, ale bylo jím o kousek dále boční údolí Zadnja Trenta, kde jsme Herminium monorchis našli v plném květu skoro ve dvou desítkách exemplářů. A to byla ta správná tečka za naší po všech stránkách úspěšnou cestou, během níž jsme navštívili 28 lokalit a při níž nám přes občasný déšť přálo i počasí.
A posouzení, zda taková cesta stojí za to, necháme na každém z Vás.

Odkazy:
http://www.zbynous.net/gpseu/index.php - popisy jednotlivých lokalit včetně GPS souřadnic
https://www.flickr.com/photos/124647311@N06/sets/72157645294099106/ - fotogalerie

Seznam nalezených druhů a počet lokalit (v závorce)

1. Anacamptis coriophora (1)
2. Anacamptis morio ssp. morio (5)
3. Anacamptis palustris ssp. elegans (5)
4. Anacamptis pyramidalis (5)
5. Cephalanthera damasonium (1)
6. Cephalanthera longifolia (4)
7. Cephalanthera rubra (1)
8. Dactylorhiza fuchsii (9)
9. Dactylorhiza incarnata (8)
10. Dactylorhiza lapponica (2)
11. Dactylorhiza maculata (1)
12. Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (3)
13. Dactylorhiza majalis (9)
14. Dactylorhiza sambucina (2)
15. Dactylorhiza viridis (2)
16. Epipactis atrorubens (4)
17. Epipactis helleborine (6)
18. Epipactis palustris (7)
19. Gymnadenia conopsea (20)
20. Gymnadenia densiflora (5)
21. Gymnadenia odoratissima (3)
22. Herminium monorchis (1)
23. Liparis loeselii (4)
24. Malaxis monophyllos (1)
25. Neotinea tridentata (1)
26. Neotinea ustulata (4)
27. Neottia nidus-avis (2)
28. Neottia ovata (9)
29. Ophrys insectifera (2)
30. Ophrys fuciflora (1)
31. Orchis mascula (2)
32. Orchis militaris (1)
33. Platanthera chlorantha (2)
34. Platanthera bifolia (6)

Orchidea klub Brno