Home > Klíče k určování

Klíče k určování

Na těchto stránkách se můžete dozvědět informace o určení rodů v ČR a obecný popis našich orchidejí.KLÍČ
k určení rodů vstavačovitých rostoucích na území České a Slovenské republiky

(převzato z knihy "Orchideje naší přírody" F. Procházky a V. Velíska, 1983)

verze pdf ke stažení

1a:  Tyčinka 1, pysk více méně plochý nebo jen žlábkovitý či vypouklý,
       vnější okvětní lístky kratší než 2,5cm ................................................................................................................2
1b:  Tyčinky 2, pysk vakovitý, bačkůrkovitě vydutý, vnější okvětní lístky delší než 2,5 cm   
                                                                                                                                       Střevíčník (Cypripedium)
2a:  Rostliny zelené (s funkčním chlorofylem, v dospělosti mixotrofní nebo méně často
        autotrofní), listy plně vyvinuté, zelené..............................................................................................................3
2b:  Rostliny nezelené (bez chlorofylu nebo s chlorofylem nefunkčním, i v dospělosti
        obligátně mykotrofní), listy pouze šupinovité nebo alespoň výrazně zakrnělé a 
       pochvovitě objímající lodyhu.............................................................................................................................22
3a:  Pysk bez ostruhy...............................................................................................................................................4
3b:  Pysk s ostruhou...............................................................................................................................................14
4a:  Pysk svrchu hustě přitiskle chlupatý, hnědě nachový, s různě zbarvenou kresbou
                                                                                                                                                          Tořič (Ophrys)
4b:  Pysk lysý, jinak zbarvený..................................................................................................................................5
5a:  Pysk příčným zaškrcením zřetelně rozdělen v přední koncovou část (epichil) a zadní     
        bazální část hypochil), hypochil je někdy zakryt skloněnými ostatními okvětními
       lístky...................................................................................................................................................................6
5b:  Pysk příčně nezaškrcený, dělený však většinou v úkrojky nebo laloky, málokdy
        nedělený...........................................................................................................................................................7
6a:  Květy velké, vnější okvětní lístky delší než 14 mm, semeník stočený, přisedlý
                                                                                                                                     Okrotice (Cephalanthera)  
6b:  Květy menší, vnější okvětní lístky nanejvýš 14 mm dlouhé, semeník nestočený,
        avšak na zkroucené stopce
                                                                                                                                                  Kruštík (Epipactis)
7a:  Listeny zdéli semeníků nebo delší.....................................................................................................................8
7b:  Listeny mnohem kratší než semeníky..............................................................................................................10
8a:  Lodyha lysá, listy jen 1-2,5 mm široké, rostliny výhradně vysokohorské (rostoucí
       jen nad horní hranicí lesa), do 10 cm vysoké 
                                                                                                                                        Vstaváček (Chamorchis)
8b:  Lodyha v horní části krátce žlaznatě chlupatá, listy širší, kopinatě podlouhlé nebo
        podlouhle až široce vejčité, rostliny nižších poloh (v horách jen v lesním stupni)...........................................9
9a:  Jednostranný květní klas, šroubovitě stočený, listy s podélnou žilnatinou
                                                                                                                                               Švihlík (Spiranthes)
9b:  Květní klas nestočený, listy se síťnatou žilnatinou
                                                                                                                                          Smrkovník (Goodyera)
10a: Pysk vpředu laločnatě dělený.........................................................................................................................11
10b: Pysk nedělený, celokrajný nebo jemně zoubkatý...........................................................................................12
11a: Pysk vpředu hluboce dvoulaločný, lodyha se dvěma vejčitými nebo srdčitými, téměř
         vstřícnými listy
                                                                                                                                                  Bradáček (Listera)
11b: Pysk trojlaločný, prostřední lalok delší postranních, listy 2, kopinatě vejčité,
        sblížené, avšak zřetelně střídavé  
                                                                                                                                              Toříček (Herminium)
12a: Pysk tupý, 4-5 mm dlouhý, vnější okvětní lístky čárkovité
                                                                                                                                                   Hlízovec (Liparis)
12b: Pysk zašpičatělý, 1-2 mm dlouhý, vnější okvětní lístky
        kopinaté až vejčité..........................................................................................................................................13
13a: List 1 (ojediněle 2), semeník zúžený v dlouhou stopku, jež je nejméně dvakrát
        delší než listen
                                                                                                                  Měkčilka (Malaxis (syn. Monostylis)
13b: Listy 2-3, semeník zúžený v krátkou stopku, jež je více méně stejně dlouhá
        jako listen 
                                                                                                                                         Měkkyně (Hammarbya)
14a: Pysk nedělený, úzký, celokrajný
                                                                                                                                          Vemeník (Platanthera)
14b: Pysk trojlaločný až trojdílný, nebo sice nedělený, ale pak vždy na konci 
        trojzubý..........................................................................................................................................................15
15a: Pysk mnohokrát delší než ostatní okvětní lístky, prostřední lalok čárkovitý,
        nejméně 4 cm dlouhý
                                                                                                                                    Jazýček (Himatoglossum)
15b: Pysk mnohem menší, nanejvýš dvakrát delší než ostatní okvětní lístky.........................................................16
16a: Ostruha niťovitá.............................................................................................................................................17
16b: Ostruha válcovitá nebo vakovitě vydutá.......................................................................................................18
17a: Květní klas krátký, kuželovitý, pysk u báze na svrchní straně se 2 výrůstky
                                                                                                                                    Rudohlávek (Anacamptis)
17b: Květní klas dlouze válcovitý, pysk u jícnu ostruhy bez hrbolků
                                                                                                                                     Pětiprstka (Gymnadenia)
18a: Ostruha vakovitá, k pysku přitisklá, květy zelené, někdy poněkud nachově
        naběhlé nebo žlutozelené
                                                                                                                                  Vemeníček (Coeloglossum)
18b: Ostruha válcovitá, dozadu směřující, květy jiných barev..............................................................................19
19a: Květy do 5 mm velké, bílé, nažloutlé nebo nazelenalé 
                                                                                                                                       Běloprstka (Leucorchis)
19b: Květy větší, vesměs okolo 1 cm velké, různě zbarvené...............................................................................20
20a: Květní klas zprvu široce kuželovitý, později více méně kulovitý nebo krátce
        vejčitý, velmi hustý, okvětní lístky všechny rozestálé, nejprve zúžené v tenkou
        dlouhou špičku a pak náhle na konci lopatkovitě rozšířené
                                                                                                                                    Hlavinka (Traunsteinera) 
20b: Květní klas krátce až dlouze válcovitý, okvětní lístky (alespoň z části) přilbovitě 
        skloněné, na konci nerozšířené.....................................................................................................................21
21a: Hlízy zploštělé, prstovitě dělené nebo vřetenovité a pak na konci zpravidla
        mělce rozeklané, nejhořejší list vždy odstávající od lodyhy, listeny vždy bylinné,
        nejméně třížilné, vždy s příčnými žilkami, alespoň dolní delší než květy  
                                                                                                                                      Prstnatec (Dactylorhiza)
21b: Hlízy kulovité až vejčité, nedělené, nejhořejší list zpravidla objímá lodyhu,
        listeny téměř vždy blanité, s 1--3, vzácně 5 podélnými žilkami, jen nejspodnější
        někdy s příčnými žilkami, nejčastěji kratší než květy
                                                                                                                                                     Vstavač (Orchis)
22a: Pysk s ostruhou.............................................................................................................................................23
22b: Pysk bez ostruhy...........................................................................................................................................24
23a: Rostliny žlutavé nebo načervenalé, pysk a vzhůru obrácená ostruha v horní
        části květu
                                                                                                                                         Sklenobýl (Epipogium)
23b: Rostliny ocelově modré až fialové, pysk a dolů směřující ostruha v dolní
        části květu
                                                                                                                                        Hnědenec (Limodorum)
24a: Oddenek korálovitý, bezkořenný, pysk nedělený, nebo jen nezřetelně mělce
        trojlaločný
                                                                                                                                        Korálice (Corallorhiza)
24b: Oddenek hustě porostlý dlouhými, hnízdovitě nahloučenými kořeny,
        pysk hluboce rozeklaný ve 2 mohutné laloky
                                                                                                                                                   Hlístník (Neottia)

Submenu

Orchidea klub Brno