Home > Orchideje v ČR

Orchideje v ČR

Na těchto stránkách se můžete seznámit s druhy orchidejí rostoucí u nás, s jejích ohrožením a ochranou, podívat se na fotografie našich členů nebo se podílet na jejich mapování.

Abecední seznam vědeckých jmen rodů a druhů orchidejí rostoucích na území ČR a SR (bývalého Československa)

Checklist of the orchids in Czech Republic and Slovak Republic


pozn.
CZ - pouze území ČR (only Czech Republic)
SK - pouze území SR (only Slovak Republic) 

 
Anacamptis
Anacamptis pyramidalis

Mezirodový kříženci rodu Anacamptis

Anacamptis pyramidalis x Gymnadenia conopsea = xGymnanacamtis anacamptis

Cephalanthera
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra

Coeloglossum
Coeloglossum viride

Mezirodoví kříženci rodu Coeloglossum

Coeloglossum viride x Dactylorhiza sambucina = xDactyloglossum erdingeri
Coeloglossum viride x Dactylorhiza majalis = xDactyloglossum druceii

Corallorhiza
Corallorhiza trifida

Cypripedium
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza
Dactylorhiza bohemica
Dactylorhiza carpatica
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii
Dactylorhiza fuchsii ssp. psychrophila
Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana
Dactylorhiza fuchsii ssp. sudetica
Dactylorhiza incarnata ssp. haematodes
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. serotina
Dactylorhiza lapponica
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Dactylorhiza majalis ssp. turfosa
Dactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza incarnata x maculata subsp.maculata = Dactylorhiza x carnea
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata x majalis subsp.majalis = Dactylorhiza x aschersoniana
Dactylorhiza majalis subsp.majalis x sambucina = Dactylorhiza x ruppertii
Dactylorhiza majalis subsp.majalis x traunsteineri = Dactylorhiza x dufftiana
Dactylorhiza bohemica x majalis subsp.majalis = Dactylorhiza x jestrebinensis
Dactylorhiza bohemica x maculata subsp.maculata = Dactylorhiza x prochazkana
Dactylorhiza maculata subsp.maculata x majalis subsp.majalis = Dactylorhiza x vermeuleniana
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii x incarnata = Dactylorhiza x kerneriorum
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii x majalis.subsp.majalis = Dactylorhiza x braunii
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii x majalis subsp.turfosa = Dactylorhiza x braunii nothosubsp.lilacina
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii x traunsteineri = Dactylorhiza x silvae-gabretae
Dactylorhiza fuchsii subsp.sooana x majalis subsp.majalis = Dactylorhiza x braunii nothosubsp.smitakii

Dactylorhiza cruenta x D. lapponica (Sk)
Dactylorhiza cruenta x D. pulchella (Sk)
Dactylorhiza ericetorum x D. maculata subsp. elodes (Sk)
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii x D.lapponica (Sk)
Dactylorhiza incarnata subsp. Haematodes x D.majalis (Sk)
Dactylorhiza lapponica x D.pulchella (Sk)
Dactylorhiza lapponica x D.ruthei (Sk)
Dactylorhiza maculata subsp.elodes x D.majalis
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica x D.majalis (Sk)

Mezirodoví kříženci rodu Dactylorhiza

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii x Pseudoorchis albida (Sk)
Dactylorhiza lapponica x Gymnadenia conopsea (Sk)
Dactylorhiza majalis x Gymnadenia densiflora (Sk)
Dactylorhiza majalis subsp.majalis x Gymnadenia conopsea = xDactylodenia comigera
Dactylorhiza maculata subsp.maculata x Gymnadenia conopsea = xDactylodenia  legrandiana
Dactylorhiza fuchsii subsp.fuchsii var.fuchsii x Gymnadenia conopsea = xDactylodenia gracilis
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii var. psychrophila x Gymnadenia conopsea = xDactylodenia gracilis subsp. Sourekii
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii var. psychrophila x Pseudoorchis albida = xPseudoprhiza nieschalkii
Dactylorhiza majalis subsp.majalis x Orchis morio = xOrchidactyla boudieri
Dactylorhiza sambucina x Orchis morio = xOrchidactyla luciae

Epipactis
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis futakii
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis helleborine ssp. orbicularis
Epipactis komoriciensis
Epipactis leptochila ssp. leptochila
Epipactis leptochila ssp. neglecta
Epipactis leutei
Epipactis microphylla
Epipactis moravica
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Epipactis placentina
Epipactis pontica
Epipactis pseudopurpurata
Epipactis purpurata
Epipactis tallosii
Epipactis voethii

Epipactis astrorubens x helleborine = Epipactis x schmalhausenii
Epipactis astrorubens x muelleri = Epipactis x heterogama
Epipactis pseudopurpurata x purpurata
Epipactis helleborine x muelleri = Epipactis x reinekei
Epipactis helleborine x voethii
Epipactis helleborine x moravica
Epipactis distans x helleborine
Epipactis greuteri x helleborine = Epipactis x breinerorum

Epipactis astrorubens x E.microphylla (Sk)
Epipactis helleborine subsp.helleborine x E.purpurata (Sk)

Epipogium
Epipogium aphyllum

Goodyera
Goodyera repens

Gymnadenia
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima

Gymnadenia conopsea x odoratissima = Gymnadenia x intermedia

Mezirodoví kříženci rodu Gymnadenia

Gymnadenia conopsea x Pseudorchis albida = Pseudadenia schweinfurthii

Hammarbya
Hammarbya paludosa

Herminium
Herminium monorchis

Himantoglossum
Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum jankae (dříve nesprávně označováno jako H. caprinum) (SK)

Chamorchis
Chamorchis alpina (SK)

Limodorum
Limodorum abortivum

Liparis
Liparis loeselii

Listera
Listera cordata
Listera ovata

Malaxis
Malaxis monophyllos

Neottia
Neottia nidus-avis

Ophrys
Ophrys apifera
Ophrys holoserica ssp. holoserica (SK)
Ophrys holubyana
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes (SK)

Ophrys holubyana x O.insectifera (Sk) = Ophrys x slavica
Ophrys holoserica ssp. holoserica x O.insectifera (Sk) = Ophrys x deveinensis

Orchis
Orchis coriophora ssp. coriophora
Orchis palustris ssp. elegans (SK)
Orchis palustris ssp. palustris
Orchis mascula ssp. mascula (CZ)
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis militaris
Orchis morio ssp. morio
Orchis pallens
Orchis purpurea
Orchis spitzelii (SK)
Orchis tridentata ssp. tridentata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Orchis ustulata ssp. ustulata

Orchis coriophora x palustris = Orchis x timbalii
Orchis tridentata x ustulata = Orchis x dietrichiana
Orchis militaris x tridentata = Orchis x canuti ?
Orchis militaris x purpurea = Orchis x hybrida
Orchis mascula ssp. signifera x pallens = Orchis x loreziana nothosubsp. kisslingii

Mezirodový kříženci rodu Orchis

Orchis morio x Dactylorhiza lapponica (Sk)
 
Platanthera
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha

Platanthera x graebneri

Pseudorchis
Pseudorchis albida

Spiranthes
Spiranthes aestivalis (SK, nezv.)
Spiranthes spiralis

Traunsteinera
Traunsteinera globosa


Submenu

Orchidea klub Brno