Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí

Fotografie orchidejí

Naši členové jsou stále lovci orchidejí, avšak již nezaplňují stránky herbářů, ale paměťové karty svých zrcadlovek, harddisky a další media.U jednotlivých druhů, poddruhů a kříženců je uvedený český název, stupeň ohrožení a nové latinské jméno dle databáze Kew.

Na naších stránkách jsou k shlédnutí tyto orchideje:


ROD ANACAMPTIS - RUDOHLÁVEK

Anacamptis pyramidalis

ROD CEPHALANTHERA - OKROTICE

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra

ROD COELOGLOSSUM - VEMENÍČEK

Coeloglossum viride

ROD CORALLORHIZA - KORÁLICE

Corallorhiza trifida

ROD CYPRIPEDIUM - STŘEVÍČNÍK

Cypripedium calceolus

ROD DACTYLORHIZA - PRSTNATEC

Dactylorhiza bohemica
Dactylorhiza carpatica
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii
Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana
Dactylorhiza fuchsii ssp. sudetica
Dactylorhiza incarnata ssp. haematodes
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. serotina
Dactylorhiza lapponica
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Dactylorhiza majalis ssp. turfosa
Dactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza x aschersoniana
Dactylorhiza x braunii
Dactylorhiza x braunii nothosubsp.smitakii
Dactylorhiza x ruppertii
Dactylorhiza x silvae-gabretae
Dactylorhiza x vermeuleniana

xDactylodenia  legrandiana

ROD EPIPACTIS - KRUŠTÍK

Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis futakii
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis helleborine ssp. orbicularis
Epipactis komoricensis
Epipactis leptochila ssp. leptochila
Epipactis leptochila ssp. neglecta

Epipactis leutei
Epipactis microphylla
Epipactis moravica
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Epipactis placentina
Epipactis pontica
Epipactis pseudopurpurata
Epipactis purpurata
Epipactis tallosii
Epipactis voethii

ROD EPIPOGIUM - SKLENOBÝL

Epipogium aphyllum

ROD GOODYERA - SMRKOVNÍK

Goodyera repens

ROD GYMNADENIA - PĚTIPRSTKA

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima

ROD HAMMARBYA - MĚKKYNĚ

Hammarbya paludosa

ROD HERMINIUM - TOŘÍČEK

Herminium monorchis

ROD HIMANTOGLOSSUM - JAZÝČEK

Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum jankae

ROD CHAMORCHIS - VSTAVÁČEK

Chamorchis alpina

ROD LIMODORUM - HNĚDENEC

Limodorum abortivum

ROD LIPARIS - HLÍZOVEC

Liparis loeselii

ROD LISTERA - BRADÁČEK

Listera cordata
Listera ovata

ROD MALAXIS -MĚKČILKA

Malaxis monophyllos


ROD NEOTTIA - HLÍSTNÍK

Neottia nidus-avis

ROD OPHRYS - TOŘÍČ

Ophrys apifera
Ophrys holoserica ssp. holoserica
Ophrys holubyana
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes

Ophrys x slavica

ROD ORCHIS - VSTAVAČ

Orchis coriophora
Orchis palustris ssp. elegans
Orchis palustris ssp. palustris
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis maculata ssp. signifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis purpurea
Orchis spitzelii
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Orchis ustulata ssp. ustulata

Orchis x dietrichiana
Orchis x hybrida
Orchis x loreziana nothosubsp. kisslingii

ROD PLATANTHERA - VEMENÍK

Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha

Platanthera x graebneri

ROD PSEUDORCHIS - BĚLOPRSTKA

Pseudorchis albida

ROD SPIRANTHES - ŠVIHLÍK

Spiranthes spiralis

ROD TRAUNSTEINERA - HLAVINKA

Traunsteinera globosa

Submenu

Orchidea klub Brno