Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Catlleya dowiana subsp. dowiana f. rosita

Catlleya dowiana subsp. dowiana f. rosita

VÁCLAV KLÁT

Bas. Cattleya dowiana var. rosita Pfau, New Rare Beautiful Orchids 5. 1895.
Neotyp, zde uvedený jako ilustrace dvou rostlin publikovaných v J. Roy. Hort. Soc. 25: 210–211, spočívá na základě vzorků, zaslaných z Kostariky Richardem Pfau (obr. 1–2).
Dvě kresby, popsané jako neotyp formy rosita, byly zhotoveny dle rostlin zaslaných z Kostariky Richardem Pfau a obě dobře reprezentují typ květů, které Pfau navrhuje uvádět v jeho katalogu "Pelorická" forma C. dowiana rovněž rostoucí v jižní Americe. Na konci 19. století zahradnická komunita používala běžně označení Cattleya dowina aurea marmorata pro mnoho rostlin představených v Anglii a Francii, pravděpodobně pocházejících z Columbie (Anonymus 1896). V současnosti převládá názor, že tyto vzorky, reprezentované přírodním hybridem mezi C. dowiana var. aurea a Cattleya warscewiczii (stejní rodiče C. × hardyana) s výraznými znaky zděděnými od C. dowiana. V roce 1897 provedl Alfred Cogniaux formální rekognici C. dowiana mramorovanými petaly a Antonie Petrus Gerhardy Goossens ji ilustrovala poprvé v Gogniauxově a Goossensově slovníku "Ikonografie orchidejí" (Iconographigue des Orchidées), vydávaném v Ghentu (Belgie) r. 1897–1903.
Překlad Ing. Marta Bajerová (výňatek z článku „A New Form Cattleya dowiana and the Taxonomy of its Color Variations“, AOS 1/2015)
Nejkrásnější katleja, C. dowiana je považována za královnu orchidejí. V Kostarice je nazývaná "Guaria de Turrialba". Cattleya dowiana objevil v Kostarice sběratel Joseph Rawicz von Warczewicz již v roce 1850. Do kultury se dostala mezi lety 1864–1866. Mnohé její kdysi popsané variety ze sbírek zmizely nebo přinejmenším nejsou v nabídkách firem. Typická forma roste mimo Kostariku také v regionu Bayano v centrální Panamě. Varieta či poddruh (pro některé dokonce druh) aurea roste v Kolumbii. Liší se hlavně výraznější nervaturou pysku. Většina kolumbijských exemplářů má výraznější žlutou barvu a červenavý rub tepalů. Některé rostliny však kvetou se světlejší žlutí jako typická forma a jsou jí podobnější. Také zde se občas vyskytne rositě poněkud podobná forma – v. aurea f. marmorata. Před 2 lety jsem ji viděl nabízet jednou asijskou firmou v Letňanech, avšak nijak mě nenadchla. Květy byly malé a špatné substance, jakoby pomačkané.
Mutace C. dowiana ssp. dowiana f. rosita se podaří v přírodě najít jednou za desítky let. Pěkný typ této formy dostal již v roce 1900 vyznamenání FCC/RHS. Tato forma patřila v minulém století k největším vzácnostem sbírek. Sanderův seznam obsahuje registrované křížení C. Luegeae (dowiana v. rosita × Enid) již v roce 1910. Klon Rosita byl široce používán při hybridizaci a produkoval některé krásné hybridy jako Cattleya Thebes (Adula × dowiana 'rosita') a Cattleya Kittiwake (Brusel × Luegeae). Obecně se používá C. dowiana a její variety jako dárce pylu. V tomto pořadí se spíše dědí velikost a barevnost pysku, a méně se prosazuje nízká trvanlivost květů C. dowiana. Většina rostlin formy rosita Většina rostlin pochází z trsu objeveného na jednom ranči v Kostarice v roce 1968. O mnoho let později byla množena nejprve severoamerickými a v poslední době i evropskými firmami. Teprve v poslední době je nabízena častěji i orchideovými firmami v Evropě. Ceny v poslední době natolik klesly, že lze sehnat semenáče například u firmy Blue Cattleya za již „dumpingovou“ cenu 9€. Podle mých zkušeností je C. dowiana poněkud citlivější na zasolený substrát a při nedostatku vápníku může docházet k odumírání špiček listů. Forma rosita se mi zdá odolnější ke spálení sluncem než var. aurea. Ze tří zakoupených semenáčků mi dva uhynuly a obdobné zkušenosti mají i někteří známí. Špatná vitalita některých semenáčků je asi důsledkem opakovaného selfingu.
Přes často uváděnou choulostivost je tato katleja vhodnější k bytové kultuře nežli jiné druhy. Nevyžaduje totiž v zimě období klidu za snížených teplot a není tolik náročná na světlo. Přisvětlování a prodloužení délky dne v zimní polovině roku ovšem i zde urychlí růst a kvetení. Oddenek nesmí být "potopen" v substrátu, jinak může zahnívat, a kvalitní zálivková
voda je u takovýchto rarit samozřejmostí.

Literatura:
[1]    F. Pupulin: A New Form Cattleya dowiana and the Taxonomy of its Color Variations, AOS 1/2015)

Orchidea klub Brno