Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Neofinetia - orchidej samurajů

Neofinetia - orchidej samurajů

JAN VIEWEGH

Neofinetia falcata – typový a současně jediný druh rodu byl popsán Thunbergem jako Orchis falcata. Platný popis pochází z roku 1925, kdy H.H. Hu Xiansu rostliny přeřadil do nově vytvořeného rodu Neofinetia. Dedikace patří Achill Eugéne Finetovi (1862–1913), francouzskému botanikovi a editorovi časopisu Notulae systematicae, vynikajícímu znalci čínských a japonských orchidejí a výjimečnému ilustrátorovi. Občas se setkáváme s řazením taxonu do rodů Angraecum či Vanda, ale vždy jde o neplatná synonyma.


Neofinetia falcata je drobný monopodiální epifyt rostoucí ve středních nadmořských výškách opadavých horských lesů Japonska, Koreje, východní Číny a Formosy. Stonek je krátký se dvěma řadami masitých či kožovitých listů, které dávají rostlině vějířovitý vzhled. Některé z nepřeberné řady klonů jsou pěstovány pro dekorativní a pestrý vzhled listů. Chudé květenství, které vyrůstá ze spodní části stonku je tvořeno několika silně aromatickými bílými či narůžovělými květy. Význačným rysem květu je prodloužená ostruha malého, víceméně trojúhelníkovitého pysku s drobnými bočními úkrojky. Rostliny ve volné přírodě kvetou v červnu a červenci, v průběhu vlhkého monzunu. Po odkvětu následuje období klidu, spadající do chladné zimy.
Rod má dlouhou a zajímavou historii. Dávno před tím, než byl vědecky popsán, představoval první japonskou orchidejí šlechtěnou a cíleně pěstovanou v interiéru. Postupně se jeho kultura stala samostatným uměleckým odvětvím. Podle údajů japonského ministerstva životního prostředí je dnes v přírodě hodnocen jako kriticky ohrožený taxon (do této kategorie k dnešnímu dni spadá v Japonsku takřka 70 % všech volně rostoucích orchidejí). V období Edo, počátkem 17. století si něžnou Neofinetii zamiloval šogún Tokugawa Ienari *). Rostliny z volné přírody nazývají v Japonsku furan, což v překladu znamená větrná orchidej. Šogunova posedlost touto něžnou kráskou udělala z jejího pěstování módní záležitost. Divoké větrné orchideje začaly být intenzivně šlechtěny pod jménem fuukiran, což v japonštině znamená „orchidej bohatství a vznešenosti“. Jiná přezdívka „orchidej samurajů“ vznikla také v počátcích šogunátu Edo, protože pouze šogúnové byli oprávněni ji pěstovat. Velmoži obdarovávali diktátora vybranými rostlinami, za což byli často královsky odměňováni.


Později se pěstování Neofinetií stalo nákladnou zálibou příslušníků vládnoucí třídy a šlechtění rostlin bylo chápáno jako zvláštní umělecký směr. V literatuře jsou popisovány rostliny chráněné zlatou síťovinou, kdy si návštěvník musel při prohlídce zakrývat ústa archem rýžového papíru, aby nebyly ohroženy květy. Součástí umění pěstovat Neofinetie je aranžování do ručně malovaných hliněných nádob, které jsou rovněž hledanými sběratelskými předměty.


V současnosti je známo velké množství klonů, ale pěstování se stále řídí velmi přísnými pravidly. Japonci stále považují Neofinetii za živé umělecké dílo a její šlechtění za umělecký směr. Pravidla jsou řízena oficiální Japonskou společností pro šlechtění a pěstování orchidejí fuukiran. Společnost uděluje povolení pěstovat tyto výjimečné rostliny vybraným členům, aby zdobily jejich domovy jako živoucí botanické kresby. Společnost rovněž pořádá pravidelné aukce a např. v roce 2005, bylo dosaženo tržeb dosahujících ekvivalentu několika miliónů korun.


K zajímavostem spojeným s orchideou samurajů mne paradoxně nepřivedla botanická literatura, nýbrž americká beletrie. Autorka Joan Didion napsala krásný esej „Tiché dny v Malibu,“ ve kterém líčí radost s pěstováním popisované japonské krásky.


Podle literatury není pěstování v domácích podmínkách příliš náročné. Jako substrát je doporučována rašelina, která by neměla nikdy úplně vyschnout, doporučený je polostín a omezení zálivky v zimě. V kultuře častěji nacházíme početné hybridy s různými druhy rodu Ascocentrum (× Ascofinetia), které jsou údajně ještě méně náročné na pěstování.

Pozn: *) Období japonských dějin Edo (někdy též Tokugawa) je vymezeno roky 1603 až 1867. Šogúnové byli vojenští vládci jmenovaní císařem. Zmiňovaný Tokugawa Ienrari byl zakladatelem dynastie.

Orchidea klub Brno