Home > Botanici a orchideje > Oakes Ames

Oakes Ames

(*24.9.1874 †28.4.1950)

Jan Viewegh

Herbář orchidejí Oakes Amese na Harvardské universitě v Cambridge v americkém státě Massachusetts je jediný herbář v USA a jeden z mála na světě, který je věnován výhradně orchidejím. Jeho základem je celoživotní dílo profesora Oakes Amese a jeho ženy Blanche, skvělé malířky a ilustrátorky.

Oakes Ames se narodil 24. září 1874 v North Easton v Massachusetts ve význačné americké rodině. Jeho stejnojmenný děd prosadil jako kongresman vybudování železnice Union Pacific, jako součást transamerického železničního spojení a otec byl po jistou dobu guvernérem státu. O orchideje se začal Ames zajímat již v chlapeckém věku a vybudoval první vlastní sbírku. Krátce po absolvování Harvardu byl vybrán na funkci ředitele Harvardské botanické zahrady a roku 1926 jmenován profesorem botaniky. Po celou svou vědeckou kariéru se intenzivně věnoval taxonomii orchidejí a vypracoval se, podobně jako Lindley a Reichenbach před ním, ve vůdčí světovou orchideologickou kapacitu.

Oakes neúnavně publikuje. Sedmidílné kompendium o čeledi Orchidaceae je pozoruhodnou vědeckou prací a současně, díky skvělým ilustracím Blanche Amesové, malým uměleckým dílem. Podobným skvostem mohla být i desetisvazková monografie o orchidejích Filipín, v jejichž znalce se Ames v meziválečném období vypracoval, ale rukopis byl bohužel, zničen při osvobozování Manily v roce 1945. Z hlediska orchideoflóry Filipín je dodnes považován za nezpochybnitelnou autoritu. Popsal stovky nových druhů a na ostrovech strávil v meziválečném období řadu měsíců. Jeho cesty se však neomezily pouze na jihovýchodní Asii. Později botanizoval i v honduraských a brazilských pralesích a se ženou vykonali cestu kolem světa.

Postupně budované sbírky byly zpočátku umístěny v Botanickém museu při Harvardu a v roce 1954 byla celá kolekce přemístěna do nově vybudovaného herbáře Harvardské university. Jde o obrovskou kolekci herbářových položek, květů konzervovaných v alkoholu, fotografických desek, fotografií a kreseb. Součástí sbírek je i obrovská knihovna. Dnes je sbírka považována za nejúplnější a nejlépe organizovanou na světě. Částečně konkurovat jí může snad pouze Lindleyův herbář botanické zahrady v Kew a Reichenbachův herbář ve Vídni. Sbírka dnes obsahuje 131 000 položek, dále 3 000 květů v glycerinu a 4 000 položek v alkoholu. Knihovna představuje sbírku asi 5 000 knih, separátů, reprintů a časopisů. Herbář je pokladnicí typových exemplářů (cca 6 000 holotypů a 4 000 isotypů). Ames vedl v meziválečném období čilou výměnu typových exemplářů a kreseb nově popsaných taxonů s Rudolfem Schlechterem a Rudolfem Mansfeldem spravujících herbář v Berlíně-Dahlemu, jehož sbírky byly z velké části zničeny během náletů na Berlín. Amesem soustředěné isotypy tak představují šťastnou záchranu jinak těžko rekonstruovatelných typových exemplářů.

Standardní zkratka Ames je použita při taxonomické citaci botanického jména. Informace o současných aktivitách lze nalézt na internetové adrese: http://www.huh.harvard.edu/libraries/oakes_ames.htm
Profesor Ames za svého života získal řadu význačných vědeckých ocenění. Byl členem řady učených vědeckých společností v USA i cizině. Padesátiletou oddanou práci na poli taxonomie orchidejí utnula jeho smrt 28.4.1950.

Jméno manželů Amesových však stále žije v rodech Amesia A. Nelson & J. F. Macbr. a Oakes-amesia C. Schweinf. & P. H. Allen (dnes řazen do rodu Ornithocephalus sect. Oakes-amesia (C. Schweinf. & P. H. Allen) Toscano). Druhových epitet vztažených k Oakesovým jsou desítky, nejen orchidejí, ale i z jiných čeledí (kapradina Tectaria amesiana A. A. Eaton, šídlatka Isoetes amesii A. A. Eaton ex Gilbert, láčkovka Nepenthes × amesiana Veitch, podražec Aristolochia amesiana R. E. Schult. nebo lilkovitá Brugmansia amesianum (R. E. Schult.) D'Arcy.). Vedle nádherné vandy Vanda amesiana Rchb.f. je nutné zmínit řadu dalších pozoruhodných orchidejí nesoucích Amesovo jméno. Namátkou vybírám např. Cattleya amesiana Hort. ex Williams, Ephemerantha amesiana (Schltr.) P. F. Hunt & Summerh, Habenaria amesiana Schltr., Hemipilia amesiana Schltr., Laelia × amesiana Rchb.f., × Laeliocattleya amesiana Rolfe, Liparis amesiana Schltr., Luisia amesiana Rolfe, Maxillaria amesiana Hort., Octarrhena amesiana Schltr., Platanthera amesiana Schltr., Pleurothallis amesiana L. O. Williams, Schiedeella amesiana Garay, Sobralia × amesiana Hort. Sander, Spiranthes amesiana Schltr., Stanhopea amesiana Hort., Trichoglottis amesiana L. O. Williams., Bulbophyllum amesianum J. J. Sm., Cirrhopetalum amesianum Rolfe, Cypripedium × amesianum Williams, Dendrobium amesianum Schltr., Dendrochilum amesianum H. A. Pedersen, Epidendrum amesianum Correll, Holcoglossum amesianum (Rchb.f.) Christenson, Paraholcoglossum amesianum (Rchb.f.) Z. J. Liu, S. C. Chen & L. J. Chen, Pityphyllum amesianum Schltr. a Thrixspermum amesianum L. O. William.
Orchidea klub Brno