Home > Informace o klubu > Historie klubu

Historie klubu

Orchidejářský kroužek byl založen pěti nadšenými amatéry jako zájmové sdružení pěstitelů orchidejí pod názvem "Cattleya" v roce 1960. Do čela organizace byl zvolen Otakar Sadovský. Kroužek se po určité době hledání zastřešující organizace stal jedním ze sedmi zájmových kroužků Zoologické zahrady města Brna a získal možnost publikovat v časopise zoo. Postupně narůstal počet členů kroužku, který se scházel převážně ve společenských místnostech brněnských restaurací. Po zrušení kroužků při zoologické zahradě zůstal kroužek "Cattleya" několik let bez zastřešující organizace a možnosti publikovat.

Od roku 1966 pracoval jako součást závodního klubu ROH státních orgánů a opět získává možnost vydávat vlastní zpravodaj nazvaný "Roezliana", vznikají organizace mimo Brno a Prahu v dalších městech - v Ostravě, Liberci, Plzni, Olomouci aj. Významnými mezníky v historii klubu byly celostátní výstavy orchidejí, z nichž první byla uspořádána již v roce 1967 v Brně.

V roce 1967 se stává předsedou pan Miloslav Jelínek, zásluhou jehož obětavé práce a výborných řídících a organizačních schopností dochází k rozvoji organizace, výraznému nárůstu členské základny a získávání mezinárodní prestiže pořádáním pravidelných mezinárodních sympozií Interorchidea, která byla jedinou možností setkání milovníků orchidejí z východní a západní Evropy. Dochází ke zkvalitnění obsahu a vzhledu zpravodaje, pořádání akcí rostlin.

V roce 1972 byl zrušen závodní klub ROH státních orgánů a orchidea klub nalézá zastřešující organizaci v bývalém českém ovocnářském a zahrádkářském svazu. Dochází k navazování nových mezinárodních kontaktů a prvním zahraničním zájezdům do zahradnických podniků.

V roce 1978 je založen specializovaný odbor pro výzkum a ochranu československých orchidejí (nyní domácích vstavačovitých), který dosáhl pod vedením známého odborníka Ing. Šmitáka řadu úspěchů v ochraně, výzkumu a popularizaci terestrických orchidejí.

Po předčasném úmrtí Miloslava Jelínka v roce 1983 se vystřídali po dobu 10 let ve funkci předsedy pánové:
Ing. Vlastimil Fetter,
RNDr. Ivan Straka,
Mgr. Vilém Reinőhl,
Ivan Kunovský,
Miloš Koloušek
 v současnosti je předsedou Ing. Jindřich Šmiták (od roku 1996).

(převzato a upraveno z článku V. Reinőhla)

Orchidea klub Brno