Home > Roezliana

Roezliana

Z historie zpravodaje:

Na začátku byl neperiodický zpravodaj kroužku pěstitelů orchidejí "Cattleya" při Zoologické zahradě Brno, jehož první číslo vyšlo v roce 1961 pod názvem JARO 1961. Hlavní zásluhy na jeho vydávání má zakládající člen kroužku, popularizátor a přední odborník na pěstování orchidejí Otakar Sadovský.

V roce 1966 již vychází první číslo zpravodaje česko-slovenských pěstitelů orchidejí "Roezliana", který vydává kroužek "Cattleya" při ZK ROH Státních orgánů v Brně. Od roku 1969 vychází zpravodaj v nové úpravě s kvalitnějším tiskem a barevnou obálkou v dnešním formátu. Od roku 1984 začíná pravidelné vydávání a od roku 1988 je zpravodaj vydáván opět v nové grafické úpravě.

Současnost zpravodaje:

"Roezliana" vychází zpravidla jednou ročně (nemalým úsilím členů redakční rady pod vedením Ing. Šmitáka) s barevnou obálkou a kvalitními barevnými přílohami, obsahuje články naších členů a překlady zajímavých zahraničních článků věnovaných tropickým orchidejím, evropským terestrickým vstavačovitým, cestám za orchidejemi, zajímavostem a sdělením.

Redakční rada zpravodaje:

Ing. Pavel Heger - pavelheger@centrum.cz
Ing. Jindřich Šmiták - smitak@seznam.cz
RNDr. Jan Juroch - juroch@seznam.cz
Vilém Reinöhl - vilem.reinoehl@gmail.com
MUDr. David Průša – prusa.cz@gmail.com
RNDr. Jan Viewegh – jrviewgh@seznam.cz

Redakční rada přijímá písemné příspěvky i v elektronické formě na uvedené E-mailové adresy, případně poštou na adresu předsedy:

Ing. Jindřich Šmiták
Česká 32
CZ - 602 00 Brno

Orchidea klub nabízí starší i novější čísla zpravodaje Roezliana - viz Literatura

   
Roezliana  51/2021 Roezliana  52/2022 Roezliana  53/2023 Roezliana 54/2024  
Roezliana  46/2016 Roezliana  47/2017 Roezliana  48/2018 Roezliana  49/2019 Roezliana  50/2020
Roezliana  41/2011 Roezliana  42/2012 Roezliana  43/2013 Roezliana  44/2014 Roezliana  45/2015
Roezliana  36/2006 Roezliana  37/2007 Roezliana  38/2008 Roezliana  39/2009 Roezliana  40/2010
Roezliana  31/2002 Roezliana  32/2003 Roezliana  33/2004 Roezliana  34/2005 Roezliana  35/2005
Roezliana  26/1997 Roezliana  27/1998 Roezliana  28/1999 Roezliana  29/2000 Roezliana  30/2001
 
Roezliana  21/1987 Roezliana  22/1988 Roezliana  23/1988 Roezliana  24/1994 Roezliana  25/1996
   
Roezliana  16/1985 Roezliana  17/1985 Roezliana  18/1986 Roezliana  19/1986 Roezliana  20/1987
 
Roezliana  11/1980 Roezliana  12/1981 Roezliana  13/1982 Roezliana  14/1983 Roezliana  15/1984
 
Roezliana  6/1970 Roezliana  7/1972 Roezliana  8/1973 Roezliana  9/1976 Roezliana  10/1978
Roezliana  1/1966 Roezliana  2/1966 Roezliana  3/1967 Roezliana  4/1967 Roezliana  5/1969

 
ARCHIV (neveřejný, požadováno heslo)

Submenu

Orchidea klub Brno