Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Cypripedium calceolus

Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček - ČR - C2 silně ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Cypripedium calceolus

Črievičník papučka
D-Frauenschuh
E-Lady´s Slipper
Velikost: 20–45 cm
Doba květu: V–VI
Popis:
    Oddenek silný, plazivý, lodyhy pýřité, listy vejčité nebo široce eliptičné až podlouhle kopinaté.  Květenství 1–2 (–3)květé, listeny lupenité, ± zdéli velkých květů, jejichž okvětní lístky jsou hnědočervené,  vzácně zelené nebo žluté. Vnější horní okvětní lístek nejširší, 1,2–2,2 cm široký, a 3–4,4 cm dlouhý, postranní vnější srostlé, v jeden vesměs 2cípý lístek umístěný pod pyskem. Vnitřní okvětní lístky úzce až čárkovitě kopinaté, někdy šroubovitě stočené. Pysk bez ostruhy, žlutý, 3–4 cm dlouhý, nad otvorem bačkůrkovitého pysku je mohutná patyčinka zakrývající bliznu.
Stanoviště:
    Stinné, převážně listnaté lesy, paseky a křovinaté stráně od nížin do podhorského
(v Karpatech vzácně až do subalpinského) stupně, zvláště na vápnitém podkladu.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Rudolf Dundr


(c) Martin Pražák, poskytl Rudolf Dundr
Orchidea klub Brno