Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza lapponica

Dactylorhiza lapponica

Prstnatec laponský  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza lapponica

Vstavačovec laponský
D–Lappländisches Knabenkraut
E–Lapland Marsh Orchid
Velikost:10–25 (–40) cm
Doba květu: V (konec)–VI (začátek)
Popis:
   Rostliny nízké, výjimečně až střední, lodyha dutá, v horní části často nachově červená, červeně nafialovělá až fialová, listy (2) 3–4 (5), rovnoměrně rozmístěné, skvrnité, někdy jen roztroušeně skvrnité nebo neskvrnité, strmě vzhůru směřující, úzce až široce kopinaté, kýlnaté, velmi proměnlivé velikosti, v dolní části nejširší, (3) 4–9 (12) cm dlouhé, 0,6–1,8 (–2,5) cm široké. Nejhořejší list listenovitý, 2,5–6,5 cm dlouhý, nedosahující až k dolnímu okraji květenství. Květenství krátce válcovité, pouze 3–6 cm dlouhé, řídké, málokvěté, tvoří (3–) 6–15 (–20) tmavě purpurových nebo červenofialových, vzácně světlejších květů. Květy malé až středně velké, pysk srdčitý až 3laločný, 4,5–9 mm dlouhý, 6–11 mm dlouhý, střední část často světlejší, kresba červená až tmavě purpurová, tvořená tečkami a nesouvislými skvrnami nebo smyčkami, střední lalok pysku často výrazně delší jako postranní laloky, které jsou lehce nazpět nebo nahoru ohnuté. Ostruha 7–11 × 1,9 –2,7 mm dlouhá, kuželovitá, na konci mírně zahnutá dolů, zdéli ± 3/4 zkrouceného semeníku. Listeny kopinaté, 12–20 × 3–5 mm dlouhé, spodní 2x delší než semeník, směrem vzhůru se zmenšující. 
Stanoviště:
    Krátkostébelné louky v blízkosti horských potoků, prameniště, slatiny, od nížin do horského stupně.
Rozšíření: CZ(?), SK
(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček

Orchidea klub Brno