Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Prstnatec pleťový pravý  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Vstavačovec strmolistý pravý
D–Fleischfarbenes Knabenkraut
E–Early Marsh Orchid
Velikost: (10–) 15–50 (–90) cm
Doba květu: V–VII
Popis:
    Hlízy zploštělé, se 2–4 úkrojky, lodyhy silné, celé olistěné. Listy ± přímé, obvykle téměř rovnoběžné s lodyhou, podlouhle až široce kopinaté, nejširší u báze, kápovitě špičaté, většinou neskvrnité, světle zelené, nejvyšší dosahuje nebo přesahuje bázi květenství, 8–20 cm dlouhé, jen (0,8–) 1,2–2 (–3,2) cm široké. Květenství krátce válcovité, husté, s listeny kopinatými, zdéli nebo delšími než květy, zelenými nebo někdy hnědočerveně naběhlými. Květy světle růžové, masově či světle červené, vzácně i bílé, okvětní lístky až 6 mm dlouhé. Pysk ostruhatý, plochý nebo jen málo podélně dolů složený, 5–7 mm dlouhý a 4,5–5 mm široký, rombicky podlouhlý až obvejčitý, téměř nedělený, světle červený s tmavší kresbou složenou z teček nebo čárek. Ostruha válcovitě kuželovitá, tupá, okolo 6 mm dlouhá.
Stanoviště:
    Pobřežní partie vodních nádrží, rašelinné i bažinaté louky a pastviny od nížin do pahorkatiny (vzácně v podhůří).
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba

Orchidea klub Brno