Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Neotinea ustulata subsp. ustulata

Neotinea ustulata subsp. ustulata

Vstavač osmahlý pravý - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Neotinea ustulata ssp. ustulata

Vstavač počierný pravý (Neotinea počerná pravá)
D–Brand Knabenkraut
E–Burnt Tip Orchid
Velikost: 10–35 (výjimečně  –60) cm
Doba květu: V–VI(polovina) (v horách  –VIII)
Popis:
    Hlízy malé, kulovité až vejčité, listy podlouhlé, špičaté, 2,5–8 cm dlouhé a 5,20 mm široké, horní malé, kopinaté, pochvovitě objímavé. Květenství úzce válcovité, husté, 2,5–8 cm dlouhé, listeny kopinaté, fialové, nejvýše zdéli semeníku. Květy drobné, vně tmavě červenofialové, uvnitř zelenavé, okvětní lístky skloněné v téměř kulovitou přilbu, vnější jen 3–3,25 mm dlouhé. Pysk ostruhatý, 2–4 mm dlouhý, bílý, tmavočerveně tečkovaný, hluboce trojdílný, prostřední úkrojek vpředu náhle rozšířený, dvoulaločný, s malou špičkou mezi laloky. Ostruha tupá, dolů sehnutá, 3–4x kratší než semeník.
Stanoviště:
    Sušší louky, travnaté a křovinaté stráně, ojediněle vlhčí louky nebo řídké světlé lesy od nížin až do subalpinského stupně.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba(c) Filip Jelínek

Orchidea klub Brno