Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica

Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica

Prstnatec plamatý sedmihradský  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica

Vstavačovec škvrnitý sedmohradský
D–Transsilvanische Knabenkraut
E? –(Heath Spotted Orchid)
Velikost: (25–) 30–60 cm
Doba květu: VI–VII
Popis:
    Lodyhy přímé, listy 6–10 (včetně listů listenům podobných), přízemní úzce obkopinaté až úzce obvejčité, 10–15 × 1–2,2 cm dlouhé, většinou nad 1/2 délky nejširší, na vrcholu tupé, oboustranně světle zelené, vždy neskvrnité, horní lupenité listy čárkovitě kopinaté. Květenství husté, podlouhlé, válcovité. Květy krémově (žlutavé po usušení) bílé nebo narůžovělé (nejde o albína!), výjimečně s naznačenou kresbou na bočních lalocích pysku, příjemně vonící. Pysk 10–12 (–13) mm dlouhý, (10–)14–16 mm široký, na bázi nebo i ve střední části žlutavý, zpravidla bez kresby, mělce dělený, slabě 3laločný, střední lalok úzký a krátký ± zdéli nebo delší postranních, mírně vpřed protažený, postranní laloky široké, zaokrouhlené, zoubkované, částečně sklopené dozadu. Ostruha tenká, 8–11 mm dlouhá a 1,5–3 mm v průměru, zdéli 3/4 nebo celého semeníku, vakovitá, směřující ostře vzhůru. 
Stanoviště:
    Mírně vlhké až mokré slatinné louky, slatiny, křoviny, lesní okraje a světlé lesy, půdy slabě kyselé až neutrální, většinou nevápnité od submontánního do subalpinského pásma.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba

Orchidea klub Brno