Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza traunsteineri

Prstnatec Traunsteinerův  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza traunsteineri

Vstavačovec Traunsteinerov
D–Traunsteiners Knabenkraut
E–Narrow-leaved Marsh Orchid / Pugsley's Marsh Orchid
Velikost: 10–20 (–50) cm
Doba květu: (konec VI) VII–VIII
Popis:
    Hlízy dělené obvykle jen ve dva velmi dlouhé úkrojky, lodyhy chabé, štíhlé, někdy poněkud pokřivené. Listy (2) 3–4, vzpřímeně odstálé, čárkovitě až úzce kopinaté, dlouze zašpičatělé, neskvrnité (jen velmi vzácně skvrnité), ± žlábkovité, někdy slabě kápovité. Květenství řídké, s listeny úzce kopinatými, dolními delšími, horními zdéli květů. Květy nachové, okvětní lístky až 8 mm dlouhé. Pysk ostruhatý, asi 8 mm dlouhý, a zhruba stejně široký, s tmavou kresbou, trojlaločný, s postranními laloky nazpět ohnutými a středním nejčastěji přítupým, delším postranních. Ostruha válcovitě kuželovitá, tupá, ± zdéli poloviny semeníku.      
Stanoviště:
    Přechodová rašeliniště nebo rašeliniště vrchovištního typu, od pahorkatiny do hor.
Rozšíření: CZ


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba(c) Rudolf Dundr


(c) Rudolf Dundr

Orchidea klub Brno