Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Orchis mascula ssp. mascula

Orchis mascula ssp. mascula

Vstavač mužský pravý - ČR -  C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Orchis mascula ssp. mascula

Vstavač mužský pravý
D–Männliches Knabenkraut 
E–Early Purple Orchid
Velikost: 15–60 cm
Doba květu: V–VI (v horách ještě začátek VII)
Popis:
    Hlízy poměrně velké, kulovité až vejčité, listy podlouhle kopinaté, špičaté, nejširší v 1/2–2/3 délky, 7–22 × 15–32 mm velké, horní malé. Listy po celé ploše zelené, vzácně hnědočerveně skvrnité nebo jen na bázi a přilehlé části lodyhy drobně červenohnědě tečkované až čárkované. Květenství husté, až 20 cm dlouhé. Květy velké, světle nachové, růžové nebo zřídka i bílé.  Listeny blanité, nafialovělé, zdéli semeníku. Okvětní lístky tupé nebo jen krátce zašpičatělé, výjimečně dlouze zašpičatělé, ± ploché. Postranní lístky 7–10(–15) mm dlouhé, šikmo vzhůru směřující, podél své osy pootočené, orientované svou plochou do stran (proto při pohledu zpředu viditelná jejich hrana). Pysk často kratší než ostruha, 3laločný, přibližně do 1/3 členěný. Střední úkrojek pysku stejně dlouhý jako postranní nebo jen o polovinu delší postranních. Ostruha světle červenofialová, válcovitá, na konci poněkud rozšířená, tupá, téměř vodorovná, 1,1–1,3 cm dlouhá.
Stanoviště:
    Louky, pastviny, křovinaté stráně, nivy, ojediněle i světlé lesy.  
Rozšíření: CZ? (pouze Z Čechy) – O.m. var. fallax


(c) Rudolf Dundr
Orchidea klub Brno