Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza maculata ssp. elodes

Dactylorhiza maculata ssp. elodes

Prstnatec plamatý bažínný  - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza maculata ssp. elodes

Vstavačovec škvrnitý mokradný
D–Moor-Knabenkraut
E?–(Heath Spotted Orchid)
Velikost: (10–) 20–30 (–35) cm
Doba květu: VI–VIII
Popis:
    Rostliny menší až středně vysoké, lodyha plná, listy (3–) 4–6 (–8), úzce až čárkovitě kopinaté, zašpičatělé, 9–16 cm dlouhé, 0,8–1,5 cm široké, vzpřímené, většinou silně skvrnité, obloukovitě zahnuté a mírně žlábkovité. Dolní list nejširší u báze. Květní klas je krátký 2–6 cm, kuželovitý. Květů 15–35, květy poměrně velké, světle purpurové, nevonné. Pysk široký asi 13 mm, plochý, mělce 3laločný, boční laloky mohou být dozadu ohnuté. Kresba na pysku zřetelná, tvořená tmavšími tečkami, čárkami nebo a 1–2 smyčkami. Střední lalok úzký a krátký, postranní vnější okvětní lístky se sklánějí dozadu. Ostruha velmi tenká (0,9–1,5 mm), dlouhá 6–9 mm, do poloviny semeníku.     
Stanoviště:
    Mokrá vřesoviště, vrchovištní rašeliniště, horské rašelinné louky, vzácně světliny v lesních rašeliništích, od podhorského do horského stupně. Vyžaduje kyselé půdy.
Rozšíření: SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba

Orchidea klub Brno