Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana

Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana

Prstnatec Fuchsův Soónův - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana

Vstavačovec Fuchsov Soóov
D-Soó Knabenkraut
E?–(Soó) Common Spotted Orchid
Velikost: (25–)35–65 cm
Doba květu: (V–) VI
Popis:
    Rostliny středně vysoké, lupenité listy v počtu 3–5, vždy skvrnité, skvrny příčně eliptické, tmavohnědé, nejdolejší list obvejčitý až obkopinatý, zpravidla nad polovinou nejširší, zřídka kopinatý, největší list 10–13 cm dlouhý, 1,5–3,0 cm široký, pod květenstvím ještě 1–3 menší listenovité listy. Květní klas (3–) 4–10 cm dlouhý, 25–50květý; listeny zdéli semeníků nebo až vrcholem přesahující květy. Květy bílé, vně často světle nafialovělé, vzácně světle růžové; pysk zpravidla bílý, s nachovou kresbou nebo bez ní, 3laločný, střední lalok trojúhelníkovitý, alespoň nepatrně přesahující vrchol laloků postranních, téměř stejně široký (nebo užší) než ve stejné úrovni laloky postranní, postranní laloky mírně zaokrouhlené, na okraji často nepravidelně zoubkaté, ostruha bílá, někdy narůžovělá; brylky žluté, vzácně nazelenalé, prašná pouzdra bílá nebo nažloutlá.
Stanoviště:
    Lesní okraje a lemy doubrav a bučin, světlé lesy, mírně suché louky nedaleko lesních okrajů, často na s. svazích a v dosahu stínu stromů. Půdy humózní, čerstvě vlhké až vysýchavé
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Filip Jelínek

Orchidea klub Brno