Home > Exkurze klubu > Exkurze 2002

Exkurze 2002

Chorvatsko: Istrie

Popis exkurze a seznam nalezených druhů:

Jindřich Šmiták

V druhé polovině května 2002 uspořádal Orchidea klub Brno pro své členy autobusový zahraniční zájezd za evropskými orchidejemi, tentokrát do Chorvatska, na Istrijský poloostrov. Někteří účastníci minulých zájezdů do Středomoří byli značně skeptičtí nad výběrem místa k týdennímu pobytu na Jadranu a také nad poměrně pozdním termínem (Istrie ?? -- vždyť tam skoro nic neroste. A tak pozdě?? -- vždyť bude všechno odkvetlé!), proto se ani nepřihlásili. I přes tyto námitky se našlo skoro padesát nadšenců, věrných našim zájezdům, kteří se mohli přesvědčit o skutečnosti, jež byla zcela jiná, než předem vyslovené obavy.

Již samotná poloha Istrijského poloostrova v severozápadním cípu Chorvatska a v nejsevernější části Jadranu napovídá, že se asi nejedná o turisticky nejnavštěvovanější oblast. Tak tomu bylo možná ještě do začátku devadesátých let minulého století, než byla Istrie postupně "objevována" cestovními kancelářemi. I přes tuto skutečnost je možno konstatovat, že cestovní ruch a sezónní zaplnění turisty, zaměřenými na "plážový způsob" dovolené, se zatím zdaleka nemůže srovnávat se zbývajícími 98 % jaderského pobřeží Chorvatska. Co je na Istrii nejpřitažlivější ? Nejsou to ani tak mořské pláže, které jsou i zde bezesporu krásné i když jich není tolik a jsou malé a Jaderské moře je zde stejně blankytně modré jako třeba na Makarské riviéře nebo mezi nesčetnými Jadranskými ostrovy. Pro nás však přitažlivost Istrie leží poněkud v jiné úrovni, než jak je běžně předkládaná konzumním plážovým turistům. Je to malebná krajina, dosti připomínající krajinu Českou, v níž jsou přírodní prvky harmonicky sladěny s výtvory lidské činnosti v podobě desítek kouzelných městeček, z nichž vyzařuje tisíciletá historie. Je to dáno tím, že Istrie byla kdysi italským územím a od této skutečnosti se zde odvíjel i život -- zvyky, tradice, architektura. V některých místech si připadáte jako ve střední Itálii v Umbrijském kraji a města jako Rovinj, Poreč, Vrsar, Motovun, Buje, Grožňan, Lovran a řada jiných, si v kráse a osobitosti středověké architektury nezadají se známými středověkými italskými městy jako Urbino, Gubio, Perugia či Siena i když třeba výčet jejich významných stavebních památek a sakrálních staveb by byl poněkud skromnější než u jejich italských protějšků. Za pozornost rozhodně stojí Pula, největší Istrijské město s řadou antických památek a jedním ze tří nejzachovalejších antických amfiteátrů na evropském kontinentu (po Římu a Veroně).

Také příroda Istrijského vnitrozemí je rozmanitá -- od nížin na jihu, s rozsáhlými loukami, přes suché stepi s porosty cistů a středomořské macchie, k pahorkatinám s rozsáhlými dubovými lesy, až k nejvyššímu pohoří Učka s bukovými pralesy na severovýchodě, které se sice svojí výškou pár metrů pod 1400 m n.m. nemůže rovnat s nedalekými velikány Julských Alp v sousedním Slovinsku, přesto však uchvátí skoro každého, kdo ho jednou navštívil a zanechá v něm "stigma návratu". Totéž se stalo i mně, když jsem toto kouzelné pohoříčko navštívil poprvé v roce 1977 a věřím, že ani má druhá návštěva nebyla poslední.

A kytky ? -- "no jedna báseň ! Orchidejí v některých oblastech na kosu" -- tak jsem po návratu odpovídal na dotazy těch, kteří s námi jet nemohli, nebo nechtěli. A je to pravda -- prohlédněte si seznam nalezených orchidejí v závěru článku a neuvěřitelných 44 taxonů orchidejí na 14 lokalitách není vymyšleno! Co do počtu nalezených druhů orchidejí je "středomořská Popelka" Istrie srovnatelná s druhově bohatými krajinami, které jsme dosud měli možnost společně navštívit -- Sicilie, Řecko, Kalábrie, Provence; snad jen italské Gargano bylo o něco bohatší. Kdo by zde však hledal desítky druhů tořičů (Ophrys) jako na Garganu, bude asi zklamán, protože jich zde roste pouhá jedna desítka a z toho čtyři, které známe i od nás. Často se však vyskytuje i několik druhů tořičů pohromadě na jedné lokalitě, vykazují velkou variabilitu v rámci jednoho druhu a vytvářejí nepopsatelnou skrumáž s těžko identifikovatelnými hybridními roji. Vůbec nám nevadilo, že území postrádá klasické středomořské "ophrysové špeky" - pro potěchu našácké duše stačily orchideje, které známe i od nás, avšak u nás četnost některých z nich počítáme na prstech jedné ruky. Takový jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum), kterého u nás ofukujeme několik rostlin na jediné lokalitě, byl na Istrii téměř banální záležitostí. Po fotografickém šílenství u prvních nalezených a teprve rozkvétajících jazýčků na lokalitě č. 5 u zříceniny hradu Dvigrad, které o hodinu prodloužilo náš odjezd z lokality, jsme jej pak nalézali téměř na všech následujících lokalitách. Z našeho pohledu se tyto krásné, jinde již plně rozkvetlé, metrové kytky, staly téměř petrželí.

Avšak nejvíce z celé Istrije na mne zapůsobil a trvale zůstal vryt v paměti její nejjižnější cíp - mys Kamenjak - a předpokládám, že v tom se shodnu s většinou účastníků zájezdu. Asi 5 km dlouhý a necelý kilometr široký poloostrov, vybíhající jako apendix z jihu Istrie do azuru Jaderského moře, začíná za posledními domy městečka Premantura, které se na týden stalo naším útočištěm. Šest krásných květnových večerů provoněných vůní moře, borovic a přímořských bylin, často spojených s koupáním v některé z mnoha malebných zátok, degustací dobrého vína a mořských specialit, bylo tou "jahodou na dortu" každodenních zážitků. A což teprve ve dne, vidět Kamenjak v plném slunci, jako rozkvetlou zahradu pestrobarevných cistů, šalvějí a žlutých smilů a janovců, ostře kontrastujících s temnou zelení borových a jalovcových hájů (Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) - to byl zážitek, který se našinci příliš často neopakuje. Pokud se mám vyjádřit k výskytu orchidejí na Kamenjaku, mohu jej směle srovnávat s našimi Bílými Karpaty, s tím rozdílem, že zde se těch víc jak třicet druhů nachází na maličké ploše necelých pěti čtverečních kilometrů, tedy menší než největší bělokarpatská rezervace - orchidejové louky Čertoryje. Pestrost druhů a četnost populací orchidejí na Kamenjaku byla vskutku obdivuhodná. Mezi nejpočetnější patřili zástupci rodu Serapias (S. lingua, istriaca a jejich kříženec S. x pulae), které na travnatých paloucích tvořily celé koberce od růžové po tmavě purpurovou barvu (podle druhu), často se vzájemně prolínající. Mezi nimi byl hojný vstavač štěničný - Orchis coriophora subsp. fragrans a místy Orchis papilionacea a dokvétající či odkvetlý O morio subsp picta.. Také tořiče nezůstávaly pozadu a z deseti druhů (vč. subspecií a variet) nalezených na Istrii, jich osm bylo na Kamenjaku a z šesti kříženců rodu Ophrys jsme zde našli tři (viz seznam nalezených druhů).

Za nejcennější nálezy orchidejí na Istrii považuji nález vzácné subspecie tořiče včelonosného - Ophrys apifera subsp. botteronii u zříceniny Dvigradu, který však viděli pouze dva z účastníků zájezdu, naštěstí jej však fotograficky zdokumentovali v domnění, že jde o nějakou anomálii v květech O. apifera. A pak to byl samozřejmě Serapias istriaca M.L.PERKO, který je endemitem Istrie a byl popsán teprve v roce 1998 (Berichte aus den AHO Baden-Wurtenberg, 2/1998). Vyskytuje se pouze v jižní části poloostrova v okolí Puly a jeho nejbohatším místem výskytu je právě mys Kamenjak. Tmavým zbarvením květů připomíná východomediteranní Serapias orientalis a šířkou pysku se někdy blíží až k S. cordigera, který se však vyskytuje daleko jižněji (jižní Itálie, Sardinie, Sicilie, jižní Chorvatsko, Francie-Provence). Vzácně jsme zde nacházeli i křížence mezi Serapias istriaca a S. lingua - Serapias x pulae M.L.PERKO.

Naše zájezdy za orchidejemi však nejsou zaměřeny striktně monotematicky pouze na jedinou čeleď vstavačovitých. Mezi účastníky zájezdu bývá zpravidla i několik profesionálních botaniků a řada botaniků amatérských a dá se říci, že téměř všichni účastníci se o kytky zajímají a dovedou se radovat z každé zajímavé nebo pro nás nevšední rostliny. Jako na všech podobných zájezdech, byl i na tomto pořizován průběžný seznam vyšších rostlin na všech lokalitách. Díky našim nejlepším znalcům středomořské květeny PhMr. Šukovi a MUDr. Hájkovi jsme mimo orchideje zaznamenali přes 400 taxonů (přesně 415 druhů) vyšších rostlin, jejichž seznam případným zájemcům rád poskytnu. Jeho zveřejnění v našem zpravodaji by však zabralo příliš mnoho místa a přece jen - 415 latinských názvů rostlin by pro drtivou většinu členů Orchidea klubu mělo téměř nulovou vypovídající hodnotu, nebo by byly považovány, vzhledem k poslání zpravodaje, přinejmenším za nezajímavé.

Na závěr mohu konstatovat, že jsme absolvovali další vydařený zájezd za poznáním bohaté orchideoflóry Středomoří, na který budou mít všichni jeho účastníci pěkné vzpomínky. A hřeje mne i další skutečnost, že jsme pro krásu orchidejí i ostatních středomořských rostlin podchytili i našeho průvodce pana Jiřího Smutného z brněnské cestovní kanceláře Galatea, která nám zprostředkovala ubytování v Premantuře a který slíbil, že od sezony roku 2002 bude své plážové klienty seznamovat na výletech nejen s pamětihodnostmi okolí, ale také s pozoruhodnou květenou Istrie - aspoň tedy na začátku sezony, neboť v letních měsících již není na vyprahlých pláních co obdivovat.


Serapias istriaca - Istrie, Mys Kameniak


Ophrys holoserica - Istrie, Mys Kameniak

Navštívené lokality:

1.Premantura - mys Kamenjak (19.5.2002): Suché pastviny a xerothemní palouky s cisto-janovcovou macchií, okraje borových lesů.

2.Vodnjan (20.5.2002): Řídká křovinatá macchie s travnatými palouky vlevo u silnice 9 km S od Puly.

3. Rovinj (20.5.2002): Řídké keřové porotsy s roztroušenými duby šípáky 8 km JZ od Rovinje, 4 km JZ od odbočky silnice na Veštar.

4. Limský záliv (20.5.2002): Křovinatá macchie kolem vyhlídkové věže nad závěrem Limského zálivu

5. Dvigrad (20.5.2002): Trávníky a okraje křovin kolem zříceniny hradu Dvigrad

6. Dvigrad (21.5.2002): Škrapová keřnatá stráň na pravé straně závěru Limského údolí, severní exp. proti hradu Dvigrad.

7. Golaš (21.5.2002): Řídké dubové lesy s podrostem jalovce 0,5 km JV od obce, 5 km sev. od Bale

8. Tar (21.5.2002): Řídký dubový les po obou stranách silnice 3-4 km západně od obce.

9. Portoportone (22.5.2002): Vápencové skalky J exp. v okolí lomu u odbočky silnice na Grožnjan, druhotné trávníky kolem kanálu na pravém břehu údolní nivy řeky Mirny, 7,5 km záp. od odbočky na Motovun.

10.Triban (22.5.2002): Pastviny a louky s křovinami s roztroušenými duby a řídké dubové lesy východně od obce cestou na Grožnjan, asi 5 km východně od Buje.

11.Krti (22.5.2002): Svah nad silnicí k přehradě Butuniga ve stejnojmenném údolí asi 1 km SZ od osady Krti, 2 km JV od křižovatky s hlavní silnicí Motovun -- Buzet. Řídký borový les s duby a podrostem křovin.

12.Čepičko Polje (23.5.2002): Údolní niva řeky Boljunščica na západním úpatí jižního konce hřebene Učky. Odvodněné louky, kanály, suché pastviny a okraje borového lesa 0,7 km před odbočkou na Kostrčani (okolí odbočující polní cesty k obci Doliščina).

13.Pohoří Učka - Vela Učka (23.5.2002). Horské louky a pastviny v okolí osady Vela Učka, bukové lesy na S a V svazích pod vrcholem Vojak (1394 m), 1000-1390 m n.m.

14.Vranja (25.5.2002). Horské louky a pastviny na západních svazích severního konce pohoří Učka nad tunelem do nadm. výšky 600 m. Louky, pastviny a křoviny v údolí potoka JZ od obce Vranja pod Boljun, louky v okolí obce Kirčija (180-220 m n.m.).

 

Seznam nalezených orchidejí (44 druhů):

Aceras anthropophorum 1

Anacamptis pyramidalis 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14

Cephalanthera damasonium 13, 14

Cephalanthera longifolia 11

Dactylorhiza incarnata 9

Epipactis atrorubens 13

Epipactis helleborine 9

Epipactis microphylla 9, 14

Epipactis muelleri 11, 14

Gymnadenia conopsea 10, 11, 13, 14

Gymnadenia densiflora 12

Gymnadenia montana 14

Himantoglossum adriaticum 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14

Limodorum abortivum 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14

Listera ovata 11, 12, 13, 14

Neottia nidus-avis 13, 14

Ophrys apifera 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Ophrys apifera ssp.botteroni 6

Ophrys araneola 3

Ophrys bertolonii 1

Ophrys bombyliflora 1, 3

Ophrys holoserica 1, 3, 10, 11, 12, 14

Ophrys holoser.var. flavescens 1

Ophrys incubacea 1, 3, 4, 6, 7, 10, 14

Ophrys insectifera 1, 14

Ophrys sphegodes 1

Orchis coriophora ssp. fragrans 1, 3, 9, 11, 12, 14

Orchis laxiflora 11, 12, 14

Orchis mascula ssp. signifera 13, 14

Orchis militaris 3, 9, 10, 11, 12, 13

Orchis morio 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14

Orchis papilionacea ssp. rubra 1, 2, 3, 4,

Orchis purpurea 9, 11, 13, 14

Orchis simia 1, 6, 7

Orchis tridentata 1, 6, 7, 10, 13, 14

Orchis ustulata 13, 14

Platanthera bifolia 11, 14

Platanthera chlorantha 10, 11, 14

Serapias istriaca 1

Serapias lingua 1, 9

Serapias vomeracea 1, 9, 11, 14

Serapias vomeracea var.viridis 1

Spiranthes spiralis 1

Traunsteinera globosa 13

 

Kříženci (7 druhů):

Ophrys incubacea x O. bertolonii = Ophrys x lyrata 1

Ophrys bombyliflora x O. incubacea = Ophrys x semibombyliflora 1

Ophrys holoserica x O. apifera = Ophrys x ? 12

Ophrys holoserica x O. bombyliflora = Ophrys x olbiensis 1

Ophrys holoserica x O. insectifera = Ophrys x devenensis 14

Ophrys holoserica x O. scolopax (ustálená populace bez 2.rodiče) 12

Serapias istriaca x S. Lingea = Serapias x pulae 1

Orchidea klub Brno