Home > Exkurze klubu > Exkurze 2006

Exkurze 2006

České středohoří, Německo - Leutratal (1.6.-4.6. 2006)

EXKURZE ORCHIDEA KLUBU BRNO V ROCE 2006 - Německo, severní Čechy

Jindřich Šmiták

Již 28 let pořádá Orchidea klub Brno pro své členy poznávací i průzkumné cesty za orchidejemi. Zprvu to byly pouze průzkumné akce za účelem mapování výskytu vstavačovitých v celém bývalém Československu, po roce 1990 jsme pak akční rádius rozšířili i mimo hranice republiky, do jižní Evropy. Prvním výjezdem mimo území ČR, ještě před uvolněním hranic, byla návštěva známé orchidejové lokality v tehdejším NDR -- údolí Leutratal u Jeny. V roce 2006 jsme se po 17. letech do Duryňska opět vypravili, neboť rezervace Leutratal je pro nás nejbližší místo, kde lze spatřit vzácný jazýček kozlí (Himantoglossum hircinum), kromě bohatých populací jiných vzácných druhů orchidejí. Čtyřdenní exkurze se uskutečnila ve dnech 1.-4. června 2006 a zúčastnilo se jí téměř 50 našich členů. Cílem prvního dne bylo severočeské městečko Úštek, kde jsme měli celé 4 dny základnu a zajištěno ubytování v hotelu. První zastávka cestou do Úštěku byla v Panenském Týnci, zde jsme na místním hřbitově navštívili hrob Benedikta Roezla a položili věnec k uctění jeho památky. V pozdním odpoledni jsme se v kraji pro mnohé z nás neznámém, zastavili u našeho největšího menhiru v polích u Klobuk na Slánsku a před dojezdem do cíle ještě u mohutného památného Oldřichova dubu u Peruce. Návštěva Německa s údolím Leutratal u Jeny byla záležitostí následujícího dne, pátku 2. června. Sice jsme si s autobusem mírně pobloudili jak na cestě tam, tak potom i zpět, exkurze však splnila očekávání a Leutratal nás přivítal za krásného počasí v celé své nádheře rozkvetlých luk. Ani příliš nevadilo, že jsme k cíli museli dojít poslední 2 km pěšky, neboť údolí bylo pro autobusy uzavřeno. Himantoglossum hircinum bylo v plném květu a i když jsme nalezli celkem jen asi 15 rostlin (proti několika desítkám při první návštěvě před 17. lety), neubralo to na spokojenosti všech zúčastněných, neboť mnozí spatřili tento orchidejový klenot poprvé. Kromě roztroušeně se vyskytujícího jazýčku kozlího byly na rozsáhlých loukách a v okrajích porostů křovin ke spatření slušné populace vstavačů Orchis militaris, O. purpurea, O x hybrida, O. tridentata, O. ustulata, O. x dietrichiana a Platanthera chlorantha, z dalších orchidejí to byla asi desítka tořiče hmyzonosného -- Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea, Listera ovata a několik exemplářů Corallorhiza trifida. Sobotní dopoledne 3.6. bylo tentokrát ve znamení voleb a po "splnění občanské povinnosti" na úštěcké radnici a krátké prohlídce historického jádra města jsme vyjeli pod vedením našich přátel ze Severočeské "našácké" pobočky na některé lokality a chráněná území v CHKO České středohoří. Po obědě v Litoměřicích a krátké procházce historickým centrem města jsme vyjeli na další území s řízeným managementem ve prospěch populací vstavačovitých. Den jsme zakončili k večeru v bývalem Konojedském lomu nedaleko Úštěku, který je vyhlášenou přírodní památkou Dubí hora -- jedinečný geologický útvar s bochníkovou odlučností čediče, kde jsme s pozadím bizarní lomové stěny pořídili společnou fotku. Neděle 4. června byla již ve znamení příprav na cestu zpět do Brna. Rozloučili jsme se s pohostinným a krásným krajem Českého středohoří a na zpáteční cestě byla v programu ještě návštěva Liblické zámecké obory v okrese Mělník, která je vyhlášena jako přírodní rezervace z důvodu výskytu množství mokřadních druhů rostlin v biotopu slatinné louky. Zde nás očekával kolega Ruda Dundr, který nás oborou provedl a podal zasvěcený výklad k místní rostlinným raritám, jako jsou např. vzácný kostival český (Symphytum bohemicum) a pěkné porosty kosatce sibiřského (Iris sibirica). Z Liblic jsme kolem poledne vyjeli k Brnu, kam jsme přijeli v odpoledních hodinách s dostatečnou časovou rezervou, aby mimobrněnští účastníci zájezdu chytili další spoje domů.

Orchidea klub Brno