Home > Exkurze klubu > Exkurze 2008

Exkurze 2008

Pobaltí (1.8. - 6.8.2008)

Popis exkurze a seznam nalezených druhů:

ZÁJEZD ORCHIDEA KLUBU DO POBALTÍ  1.7. - 6.7.2008

Jan Viewegh, Jindřich Šmiták

Summary

SUMMER TRIP OF ORCHIDEA-CLUB MEMBERS TO LATVIJA AND ESTONIA
In the beginning of July our club members visited about 13 interesting orchid places in Estonia and Latvija. 19 species of orchids and 3 hybrids have been found together with some significant meadow and bog higher plants species of scientific importance.
 Za okny autobusu pomalu ubíhá monotónní polská krajina. Už několik hodin skoro stejný obrázek -- fádní zemědělský kraj, nevýrazná sídla, nepříliš vábně vyhlížející lesy. Občas máme tendenci vyčítat praotci Čechovi, že nás zavedl na rušnou křižovatku Evropy a založil nám na značně bouřlivé dějiny, ale ruku na srdce, také mohl zamířit sem...brr a stejně to tady pořád někdo okupoval.

Díky Schengenu jsme překročili hranice do Polska a skoro jsme je nezaregistrovali. Pro velký úspěch to opakujeme ještě jednou, vedení expedice usoudilo, že naplnit plánované ztráty už v Českém Těšíně je předčasné a tak se pro zapomenuté kolegy raději vracíme. Pomalu si zvykáme, že další kopce, které na tomto zájezdu uvidíme budou pohraniční Beskydy na cestě zpět. Autobus polyká další stovky kilometrů nočních polských a litevských rovin, nad ránem ještě honem činíme novou cestovatelskou zkušenost, že v Lotyšsku může mít silnice první třídy prašný povrch a jsme u cíle -- před nádražím v Kemeri nás čeká naše lotyšská průvodkyně slečna Egija.

Oblast národního parku byla původně lázeňským areálem, potom strategickou vojenskou základnou a park byl založen až v roce 1997. Takřka okamžitě se expedice rozpadá na malé skupinky, které postupně objevují bohatství zdejších biotopů i první orchideje za kterými jsme sem vyrazili především. Příjemný den v Kemeri končíme na haťovém chodníku v rašeliništi u osady Tirejli. Není to místo vhodné pro obdivovatele vegetariánství, masožravé rosičky -- anglická a okrouhlolistá, spolu s jejich křížencem -- porostu dominují spolu s dalšími vzácnostmi. Večer přejíždíme do kempu v dalším z lotyšských národních parků - NP Kolka. Pobřežní biotopy, které na kemp bezprostředně navazují patří, díky vápnitému podloží, k botanicky nejpestřejším na Baltu. I když, vzato přísně zeměpisně, jsme u Rižského zálivu. Hranici s Baltským mořem představují ruiny majáku na mysu Kolka, kam vyrážíme hned po ránu. Z orchidejí je tu sice pouze kruštík tmavočervený na velmi zajímavém stanovišti, ale ostatních zajímavých rostlin je tu celá řada. Hojný je hvozdík písečný, u nás kriticky ohrožený a celá řada dalších zajímavých rostlin přizpůsobených extrémním stanovištím pobřežních dun. Že nejde o žádný stabilní ekosystém nás záhy přesvědčují spousty padlých borovic při pobřeží -- následek bouřlivé zimy roku 2005. Stavební materiál zbořeného majáku je geologickou výstavkou skandinávských hornin. Po prohlídce vegetace v zalesněné mezidunové depresi otáčíme zpět a vyrážíme zpět do okolí Jūrmaly. Na bohaté lokalitě obdivujeme prstnatec, Dactylorhiza baltica, který je tady geografickým vikariantem našeho prstnatce májového. V podvečer pak u jezera Kaņieris nacházíme většinu orchidejových taxonů, za kterými jsme na sever vyrazili. Den končíme v příjemném hotelu v okrajové části Rigy, přičemž jeho hledání se stalo zajímavým sight-seeingem po postsovětské realitě lotyšského hlavního města.                                      

          4. července se probíjíme Rigou a po příjemné silnici dálničního typu míříme na sever do Estonska. Národní park Nigula, který je našim cílem, leží hned za lotyšskou hranicí a tak na prohlídku zdejší přírody zůstává habaděj času. Nigula může zklamat snad pouze ortodoxního milovníka pouští. Podél haťového chodníku defilují masy rašeliništních pokladů, jenom po měkyni bažinné pátráme marně. Vhodná stanoviště jsou všude kolem, ale tahle miniaturní orchidej se hledá špatně i při systematickém pátrání. Zklamání je vynahrazeno nálezem prstnatce Rusowova, Dactylorhiza rusowii v přechodovém rašeliništi u chodníku. Determinace je později potvrzena botaničkou národního parku a pro většinu z nás je to první setkání s tímto vyhynulým druhem české flóry. Za pozorného dohledu čápů a jeřábů popelavých zastavujeme ještě na zamokřelém, jak jinak než silničním příkopu. V plném květu je zde hned několik druhů prstnatců a jejich hybridů. Večer ještě část výpravy vyráží na prohlídku historického středu do krásy obnovované Rigy.

Cestou domů navštěvujeme jednu z nejkrásnějších polských lokalit v údolí řeky Rospudy. Přesto, že se nepodařilo najít cestu do nitra mokřadu jsme úspěšní, nacházíme prstnatec Traunsteinerův, Dactylorhiza traunsteinerii. Určení však proběhlo až doma. Od šumavských rostlin se zjevně liší, ale je takřka identický s rostlinami, které před několika lety znovuobjevil David Průša v jižních Čechách.     A tak se u rekapitulace zdařilého výletu vracím k jedné z posledních prací Ing. Františka Procházky o uvedeném prstnatci a k jeho moudré poznámce, že do tohoto taxonu je zřejmě shrnuta řada úzkolistých prstnatců různého původu.

Co říci na závěr. Po delší době jsme absolvovali zájezd do zahraničí, který nebyl, jak pejorativně podotýkají někteří kolegové, pouze na čumendu. Na vlastní oči jsme viděli jeden vyhynulý taxon české flóry a rozšířili jsme si znalosti o prstnatcích, které bezpochyby přijdou vhod při studiu našich rostlin z okruhu "Dactylorhiza problematica."

 

Seznam navštívených lokalit v Pobaltí:

LOTYŠSKO

1. Národní park Kemeri -- zaplavovaný lužní les (Alnion glutinosae) navazující na město  Kemeri ze SV strany směrem k jezeru Slokas;

2. NP Kemeri -- mozaika rašelinných brusnicových a rojovníkových borů a rašelinných březin na JZ břehu jezera Slokas, přechodová rašeliniště (částečně vytěžená) s jezírky, 3-4 km VSV od městečka Kemeri;

3. NP Kemeri -- rašeliniště s řídkými porosty borovice (typ Sphagnion magelanici, Scheuchzerietalia palustris) -- Lielā Kemeru tireļa s haťovým chodníkem, 4-5 km jižně od městečka Kemeri.

4. Kolka -- Národní park Sliteres, mys Kolka /Kolkasrags/ v SZ části Rižského zálivu. Lišejníkový a brusnicový bor na písečných dunách, obnažené pobřežní písčiny mysu Kolka; 5. NP Sliteres -- zaplavovaná olšina v terénní depresi na píscích cca 2 km ZJZ od městečka Kolka;

6. Mērsrags -- kosená louka na píscích na pobřeží Rižského zálivu na V okraji obce;

7. Mērsrags -- pobřežní zaplavované louky a rákosiny u Rižského zálivu V od obce;

8. NP Kemeri -- Lapmežciems, podmáčené louky a rákosiny (Magnocaricion elatae -- Cladietum marisci) na V břehu jezera Kanieris JZ od obce;

9. NP Kemeri -- Lapmežciems, vysychající rašeliniště u cesty k jezeru Kanieris západně od obce.

ESTONSKO

10. Národní park Nigula -- JZ cíp Estonska, cca 30 km JJZ od města Pärnu při hranicích s Lotyšskem. Okruh 6,5 km po haťovém chodníku rašeliništěm s četnými jezírky a řídkým porostem borovic (Sphagnion magelanici, Scheuchzerietalia palustris);

11. NP Nigula -  podmáčená jasanová olšina navazující ze Z strany na rašeliniště, pralesovitého charakteru;

12. Mokrý příkop podél silnice mezi obcemi Tal a Laiksaare asi 2 km S od  severní hranice NP Nigula.

POLSKO

13. Sczebra -- údolí řeky Rospudy 2,5 km SZ od obce (10 km S od Augustówa v SV Polsku), podmáčené lesy (řídké rašelinné březiny, olšiny a bory zarůstající rákosem) a přechodová slatiniště na levém břehu řeky Rospudy.

 

Nalezené vstavačovité (Orchidaceae):

Cephalanthera rubra                             13 (u cesty na suchu)

Cypripedium calceolus                          1

Dactylorhiza baltica                               2, 6, 7, 8, 9, 12

Dactylorhiza baltica x D.fuchsii               2

Dactylorhiza baltica x D.maculata 12

Dactylorhiza baltica x D.incarnata 12

Dactylorhiza cruenta                             9

Dactylorhiza fuchsii                               1, 8

Dactylorhiza incarnata                           8, 9, 12, 13

Dactylorhiza maculata                           5, 12, 13

Dactylorhiza ochroleuca                        8

Dactylorhiza russowii                            10 (na hranici s 11)

Dactylorhiza traunsteinerii                      13

Epipactis atrorubens                             2, 4, 5, 8

Epipactis helleborine                             1, 8

Epipactis palustris                                 2, 8, 9, 13

Gymnadenia conopsea                          8

Liparis loeselii                                       8, 9, 13

Listera ovata                                        2, 5, 8

Malaxis monophyllos                             13

Neottia nidus-avis                                  1

Platanthera bifolia                                 1, 4, 5, 12, 13

Orchidea klub Brno