Home > Expedice našich členů > Kypr 2003

Kypr 2003

KYPR PODRUHÉ….  2003

Jan Juroch

Přes anabázi způsobenou válečnými událostmi na Balkáně v roce 1999, většina z účastníků „expedice“ za orchidejemi Kypru odlétala s nevysloveným přáním opětného návratu na krásný ostrov bohyně Afrodité. Časem jsme však na slib pozapomněli vlivem spousty lákavých nabídek cest na dosud neznámá místa. Svět je tak velký a tolik krásných zemí jsme ještě neviděli. Ale myšlenka znovu vidět Kypr se stávala opět reálnější během zimních posezení u piva, protože nás zlákala možnost znovu vidět „staré známé druhy“ - krásný Ophrys kotschyi a vzácný Orchis punctulata, nově popsané Ophrys alasiatica, Orch. × tochniana, nově zde nalezený Orchis papilionacea subsp. schirwanica a navíc ještě uniknout dlouhé, tmavé a nepříjemné vnitrozemské zimě. Tedy spousta důvodů proč se znovu vydat na ostrov, kde již pevně vládne jaro, vše kvete a zelená se. Podařilo se navázat kontakt s anglickou znalkyní místní orchideoflóry - pí. P. Scraton, která se během sezónních pobytů na ostrově zabývá mapováním orchidejí a získat také její příslib sice krátkodobého, ale neocenitelného průvodce po bohatých lokalitách místních vzácných druhů. Získáváme rovněž spoustu cenných informací od nizozemského znalce orchidejí středomoří pana C.A.J. Kreutze, který právě připravuje další publikaci, tentokrát o orchidejích Kypru. V CK Fischer objednáváme letenky v přijatelné ceně na požadovaný dubnový termín, na rozdíl od minulé cesty i s komfortním ubytováním v hotelu.
     13. dubna 2003 se setkává na ruzyňském letišti osm zbylých a statečných „našáků“, kteří se přes hrozbu války na Předním Východě neváhají vydat do této nebezpečné oblasti za kytičkami. Naštěstí nikdo z nás ještě netuší, jak podobný průběh bude nadcházející cesta mít s tou předchozí. Všichni se těšíme, někteří na známá místa, jiní na první setkání s ostrovem o kterém tolik slyšeli. Cílem je druhé největší město ostrova, přímořský Limassol, do kterého se přemísťujeme taxíky po přistání v Larnace. Naším druhým domovem se stává útulný hotel blízko pobřeží. Jak zjišťujeme na místě, hotel je vyhledávaný hlavně skandinávskými turisty, kteří zde po dlouhé severské noci čerpají síly procházkami po pobřeží. Během našeho pobytu je však poloprázdný. Hlavní turistická sezóna začne později, nyní je na koupání ještě brzy, voda o teplotě 17 oC nikoho neláká. Plánujeme odtud podnikat hvězdicovitě jednodenní výlety do oblasti středního a západního Kypru a vracet se až za tmy do pohodlí našeho hotelu. Okamžitě si také půjčujeme dvě auta a jsme připraveni vyrazit do terénu. Kolem je opravdu krásné vrcholné jaro, krajina je pokrytá svěže zelenou vegetací, kolem silnice vidíme spousty barevných květů, počasí nám přeje, jen hrozba války se stává každý den reálnější.  
Avšak již druhý den pobytu jsme nuceni náš program přehodnotit. Opět se nedobrovolně setkáváme s vysoce kvalitní péčí kyperského zdravotnictví i laskavostí personálu zdejší kliniky. Musíme improvizovat, návštěvy nemocného kolegy střídáme s krátkými výlety do okolí města. Na dlouho plánovanou návštěvu lokalit v okolí přehrady Dhypotamos s pí. Pamelou Scraton odjíždí jen jedna skupina, po návratu účastníci nešetří nadšením nad nevídadým množstvím exemplářů vzácného O. punctulata, ze setkání s jeho vzácným hybridem Orchis × tochniana,(=O. italica × O. punctulata nebo O. papilionacea ssp. schirwanica, Oph. herae aj. druhy. V dalších dnech se již společně vydáváme na výlety ve starých stopách. Potvrzuje se mediteránní pravidlo, že návrat do známých míst je vždy zklamáním, nic není jako bylo dříve. Nejbohatší lokality orchidejí se nacházejí na sekundárních nalezištích, jako jsou nedávno opuštěné a extenzivně obdělávané vinice, zvláště situované na terasách nepřístupných mechanizaci, ve starých olivových sadech a v nízkých porostech phrygany. Výstavba hotelových komplexů na pobřeží, ohromné plošné požáry krajiny, intenzivní pastva nebo naopak přerušení pastvy způsobují mohutnou půdní erozi nebo naopak sukcesi dříve bohatých lokalit a bohužel i nevratnou změnu krajiny. Některá místa po čtyřech letech ani nepoznáváme, jiná se výrazně druhově změnila, např. Alethriko, okolí kaple sv. Eufémie a lokalita u Kato Drys. Zato nově nalezené lokality jsou druhově bohaté a zajímavé,
Je to snad naše kyperské „prokletí“, při předešlé návštěvě jsme odlétali v okamžiku zahájení války v Jugoslávii a s velkými problémy. A opět jsme v nevhodnou dobu v nevhodné oblasti a již brzy poznáme „na vlastní kůži“ i zvýšená bezpečnostní opatření. Ostrov Kypr má důležitou strategickou polohu a proto jsou zde od doby britské koloniální nadvlády situovány velké vojenské základny a z důvodu násilného obsazení ostrova tureckou armádou v r. 1974 a následného rozdělení na dva samostatné státy je zde navíc rozsáhlé nárazníkové pásmo, tzv. „zelená linie“, hlídané jednotkami OSN. Orchideje a zvláště ty vzácné druhy, podobně jako u nás i zde, vyhledávají s oblibou vojenské prostory a jiná zakázaná místa a proto naše zadržení vojenskou policií bylo jen otázkou času. Došlo k němu během fotografování početné populace Ophrys kotschyi, rostoucí uprostřed úžasného mnohobarevného porostu pryskyřníků a sasanek na březích slaného jezera na poloostrově Akrotiri. Bylo to sice vzrušující dobrodružství, ale také důrazné varování, ať se přesuneme do jiných a klidných oblastí. Opouštíme nebezpečné území a vydáváme se podél pobřeží po pamětihodných místech ostrova. První zastávkou je křižácký hrad Kolossi, neobvyklého tvaru kvádru a dále pokračujeme přes zříceniny antického Kourion k Afroditině skále, Petra tou Romiou - symbolu ostrova známému ze všech pohlednic a průvodců. Cestou ještě navštěvujeme poblíž Episkopi doporučenou lokalitu Epipactis veratrifolia, rostoucího přímo u silnice na stěně travertinové kaskády a pro příští dny se rozhodujeme změnit směr našich cest. Situace se naneštěstí úplně opakuje a během našeho druhého kyperského pobytu začíná podruhé válka, nyní pro změnu v Iráku.
Dalším cílem je poloostrov Akamas, nejzápadnější výběžek Kypru,na kterém lze nalézt velké množství vzácných a endemických druhů rostlin i exotických živočichů - hmyzu, plazů – např. gekon, chameleón, hadi a na pobřeží dokonce kladou vejce vzácné mořské želvy, karety. O vyhlášení poloostrova národním parkem probíhá na Kypru dlouholetý spor. Malebné pobřeží poloostrova s nádherným panoramatem a čistým mořem láká investory, protože je „přímo stvořené“ ke stavbě megalomanských hotelových areálů. Poloostrov Akamas, velmi připomínající Pálavu, je tvořen dlouhým a poměrně vysokým hřebenem, příkře spadajícím k severnímu pobřeží a pozvolnějšími svahy k jihu. V nižších polohách pod hřebenem se nacházejí rozvolněné porosty stromů a keřů střídající se skalkami a  loučkami plnými vzácných rostlinných druhů. Kolem pobřeží vede na strmých útesech nádherná trasa jednoho z naučných okruhů s četnými výhledy i lavičkami nebo botanickými zastávkami, která končí u Fontana Amorosa. U cesty nacházíme ohromné skupiny endemických bramboříků (Cyclamen troodi) a mnoho druhů orchidejí. Jednu z největších vzácností zdejší flory – rudý tulipánTulipa troodi, který zde tvoří malou populaci, se nám však nepodařilo spatřit stejně jako vzácné Orchis punctulata a Serapias aphroditae. Podrobněji poznat Akamas znamená věnovat nejméně čtyři půldny jeho naučným stezkám, kdo však vzácný čas obětuje, nebude jistě litovat.. My jej však nemáme a navíc nás čeká daleký návrat do Limassolu. Dokonce musíme vynechat návštěvu historických památek v Pafosu.          
Pohoří Troodos nás při minulé cestě opravdu nadchlo. Plošně rozsáhlé a poměrně vysoké pohoří (nejvyšší vrchol Chionistra, 1951m n.m.) rovnoběžkového směru, s mnoha hřebeny a ostře zařezanými údolími, tvoří páteř řecké části ostrova. V podhůří Troodu se nacházejí nejbohatší lokality orchidejí. Samotné pohoří je poměrně hustě zalesněné borovicí Pinus brutia, zbytek původních cedrových lesů Cedrus brevifolia se nachází pouze ve stejnojmenném malém horském údolí a je předmětem ochrany. V lesním podrostu borovic roste několik druhů orchidejí např. Platanthera holmboei  a endemické druhy Orchis troodi a Epipactis troodi. Všichni se proto těšíme na výlet do hor příští den. V noci však přechází výrazná studená fronta. Prší a obloha nad „ostrovem slunce“ je olověně šedá, fouká silný vítr a žene k pobřeží ohromné vlny. Celé dopoledne čekáme netrpělivě na zlepšení počasí. Nakonec při náznaku mírného zlepšení vyrážíme do hor. A znovu, jako při předešlé návštěvě, s rostoucí nadmořskou výškou se mlha a déšť mění postupně v husté sněžení, sněhový poprašek kolem silnice v souvislé bílé plochy sněhu, vrstva sněhu je stále vyšší a vyšší, objevují se dokonce sněhové bariéry. Ztrácíme naději uvidět pod sněhovou záplavou nějaké rostliny či dokonce orchideje. Malá kola našich korejských aut, stavěných jistě do jiných klimatických podmínek, stále prokluzují a brzy vzdáváme i pokus navštívit místo botanických lokalit alespoň světoznámý klášter Kykkos, který bohužel leží na opačné straně hřebene.
V dalších dnech se počasí mírně zlepšuje, oblékáme své nejteplejší oblečení a vyrážíme botanizovat do náhodně vybraných údolí v podhůří Troodu, cestou vidíme příkopy zaplněné tajícími zbytky ledových krup, na bohatých lokalitách orchidejí však nacházíme většinou úplně rozbité rostliny. Naším cílem je mj. ověření lokality vzácného Orchis quadripunctata. Fotografujeme alespoň zachovalé detaily zbylých květů a radujeme se z krásné okolní přírody. Když zpozorujeme v terénu skupinu ležících a sklánějících se postav, je nám okamžitě jasné, že nejsme jediní, kteří se vydali brzy na jaře daleko do středomoří za krásou orchidejí. Překvapivě však zjišťujeme, že se setkáváme se „sousedy“ - maďarskými kolegy, jejichž jména dobře známe z literatury, např. s p. A. Molnárem. 
Nakonec se opět vrací na Kypr jaro, ale náš pobyt na ostrově nedobrovolně končí. Cestovní kanceláře ve snaze ochránit turisty před nebezpečím války ruší další zájezdy do oblasti východního středomoří. Nás a turisty z Egypta čeká společná evakuace posledním možným letadlem. Zbývající hodiny vzácného času před odevzdáním aut věnujeme výletu po nejbližším okolí Limassolu. Znovu zajíždíme na některé oblíbené lokality, v blízkosti kláštera Moni – Agios Georgios dokonce nacházíme novou lokalitu Ophrys kotschyi, navštěvujeme ruiny antického Amathu a nastává čas odjezdu na letiště. Cestou po dálnici míjíme krásná a zajímavá místa, která jsme tentokrát nestihli navštívit - klášter Stavrovouni na vrcholu osamělé hory na obzoru a posvátnou mešitu Hala Sultan Teke s hrobem prorokovy tety, ležící na břehu slaného jezera poblíž letiště v Larnace. Jezero a jeho břehy jsou pověstné výskytem vodních ptáků, zejména plameňáků, ale také mnoha druhů orchidejí.
Návštěva Kypru v nás opět zanechala hluboký zážitek i smutek z loučení. Snad zase příště…už potřetí. 
 
Jindřich Šmiták

Seznam navštívených lokality orchidejí:

1.   Choirokoitia (13.3.2003) Řídká macchie a phrygana. Stráně J, V a SV exp. za

      křižovatkou na Vavlu, proti restauraci.

2.   Kato Drys (13.3.2003) Pastvina a úhor zarůstající Ferula communis. Stráň
      S exp. nad  kostelem a vedle hřbitova. Nadm. výška 532 m.

3.   Kato Lefkara (13.3.2003) Phrygana. Stráň SV exp. u křižovatky silnic Pano
      Lefkara – Kato Drys, vedle restaurace. Nadm. výška  612 m.

4.   Kato Lefkara (13.3.2003) Zarůstající pastviny, úhory na terasách. Stráně S a SV
      exp., nad zatáčkou silnice před obcí, pod hlavní silnicí na Pano Lefkara.

5.   Kato Lefkara (14.3.2003) Phrygana, pastviny zarůstající křovinami a skupinami
      borovic. Pravý břeh přehrady Dhypotamos, cca 1 km od hráze, 3,5 km VJV od 
      Kato Lefkara.

6.  Tochni (14.3.2003) Mělké údolí s porosty macchie a phrygany cca 4 km SZ od
      obce.

7.   Moni – Agios Georgios (20.3.2003) Porosty macchie na prudkém svahu S exp.
      nad cestou východně od kláštěra Agios Georgios po osamělou farmu (lok.
      shodná s CY-8, zadní  část). Nadm. výška 50–60 m.

8.   Moni – Agios Georgios (20.3.2003) Phrygana a řídká macchie na S svahu (od
      cesty na úpatí po hřeben) kolem lomu a vedle hřbitova u kláštera Agios Georgios.
      Nadm. výška 1. –65 m - nad hranou lomu, 2. –49 m - u cesty.

9.   Moni – Monte Caputo (14.3.2003) Druhotné trávníky a řídký porost Pinus
      halepensis a křovin nad hranou svahu nad starou silnicí na Larnaku, cca 3 km J
      od Moni, pod nočním klubem Monte Caputo. Nadm. výška 72 m.

10.  Alethriko (15.3.2003) Cistová macchie, phrygana místy řídký porost Pinus
       halep., severní svahy 1 km SV od obce Alethriko. Nadm. výška 209 m.

11.  Kornos (15.3.2003) Borový les, křoviny a phrygana v okolí kaple sv. Eufémie,
       kolem staré silnice na Nicosii, 4 km  J od Kornos. Nadm. výška 382 m.

12.  Moni Panagias (15.3.2003) Phrygana na kopci u staré silnice na Nicosii
       (ultrabazické podloží), křoviny a travnaté meze kolem potoka asi 2 km J od kaple
       sv. Eufémie, východně od Moni Panagias. Nadm. výška 316 m.

13.  Kathikas (16.3.2003) Opuštěné vinice a úhory na terasách S exp. v levotočivé
       zatáčce po levé straně silnice na Pano Akourdaleia. Stav lokality se zhoršuje
       vlivem zarůstání expanzivními plevelnými druhy. Po 4 letech zaznamenán
       značný úbytek druhů i četnosti populací.

14.  Kato Arodes (16.3.2003) Pastviny s roztroušeným skupinami křovin na
       ultrabazitech, cca 2 km SV od obce směrem do údolí k Z pobřeží. Nadm výška
       379 m.

15.  Prodromi (16.3.2003) Phrygana na S svahu s vystupujícími plochými skalkami,
       150 m od křižovatky Neo Chorio - Prodromi-Paphos, směrem k Neo Chorio.
       Nadm výška 38 m.

16.  Loutra tis Aphroditis (16.3.2003) Vápencová plošina se skupinami křovin na V
       hřebeni poloostrova Akamas (Kafkala), okolí zastávky č.13 Afroditiny naučné
       stezky. Nadm výška 131 m.

17.  Loutra tis Aphroditis (16.3.2003) Phrygana, vápencové skalky, pastviny kolem
       cesty (naučná stezka) po úpatí podél SV pobřeží poloostr. Akamas od Loutra tis
       Aphroditis k Fontana Amorosa. Nadm. výška 42 m.

18.  Neo Chorio (16.3.2003) Pastviny s roztroušenými křovinami, Pinus halepensis a
       Ceratonia siliqua., místy skalky, kolem kostelíka  Agios Minas, 2 km Z od obce
       Neo Chorio. Nadm.výška 250 m.

19.  Neo Chorio (16.3.2003) Borový les místy s podrostem křovin po obou stranách
       štěrkové cesty od piknikového místa Smigies  (cca 300 m Z od kostelíka Agios
       Minas).

20.  Neo Chorio (16.3.2003) Borový les, macchie kolem potoka, phrygana na 
       svazích a návrších, vápencové skalky v údolí potoka, 2,5 km J od obce směrem
       na Androlikou . Nadm. výška 236 m.

21.  Loukrounou (16.3.2003) Phrygana na svahu JV exp. nad silnicí (křižovatka
       Loukrounou–Paphos–Simou) nad pomerančovníkovými sady.

22.  Akrotiri (17.3.2003) Pastviny s keřovitými Cupresus a phrygana na J břehu
       slaného jezera, proti vjezdu do oploceného areálu Kláštera koček.

23.  Akrotiri (17.3.2003) Louka a část řídkého borového lesa po pravé straně silnice
       po jižním břehu slaného jezera, kolem opuštěné farmy (v blízkosti anglické
       vojenské základny).

24.  Episkopi (17.3.2003) Vysoký, strmý břeh po pravé straně staré silnice Limassol
       –Paphos, cca 1,5 km záp. od Episkopi. Zamokřený travertinový výchoz řídce
       porostlý vegetací (Arundo donax, Epipactis veratrifolia). Údolí potoka v zatáčce
       silnice cca 1 km směrem k Paphosu za lok. Epip.veratrifolia, u odbočky ke
       klášteru Agios Georgios Symboule – okraje křovin, pastviny kolem potoka a
       silnice. Nadm. výška 78 m  (lok. Epipactis veratrifolia)

25.  Gerasa (18.3.2003) Phrygana a řídká macchie na prudkých svazích a terasách
       asi 0,5 km od J okraje obce, od silnice po vrchol kopce. Nadm. výška 380-480 m.

26.  Gerasa (18.3.2003) Phrygana a řídká macchie na prudkých svazích a terasách
       asi 0,5 km od J okraje obce, od silnice po vrchol kopce. Nadm. výška 380 m.

27. Gerasa (18.3.2003) Pastviny porostlé řídce křovinami, bývalá pole na terasách
      zarůstající     křovinami a phryganou. JV svahy nad silnicí v údolí potoka asi 2 km J
      od Gerasy.

28.  Trimiklini (19.3.2003) Vápencová skalka u silnice proti restauraci nad
        vodopádem, přilehlý porost borovic a travnaté plato na protější straně cesty
        (ohroženo výstavbou domků). S okraj obce směrem na Troodos. Nadm. výška
        589 m.

29.  Pano Platres (19.3.2003) Borový les částečně s podrostem Cistus po pravé
       straně silnice na Troodos proti odbočce na Myllomeris Waterfalls, zarůstající
       opuštěný vinohrad a pastvina po levé straně silnice na Troodos u odbočky na M.
       Waterffals. Nadm. výška 1070 m.

30.  Kantou (19.3.2003) Phrygana s roztroušenými jednotlivými Pinus halepensis na
       mírných svazích s vystupujícími vápencovými skalkami tvořícími při vrcholu
       kopce bradlo. SV a V svahy po levé straně silnice Kantou – Souni. Nadm. výška
       230 m.

31.  Kantou (19.3.2003) Nízká phrygana na zvlněné plošině po levé straně silnice
       z Kantou do Souni, asi o 0,5 km vzdálená od lok. č. 29, blíže k Souni.  

Seznam nalezených orchidejí:

1.     Anacamptis pyramidalis                                   11, 22, 23
2.     Barlia robertiana                                                   1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
                                                                               20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                                                                                  30, 31
3.     Dactylorhiza romana ssp. sulphurea                    19
4.     Epipactis veratrifolia                                    24
5.     Neotinea intacta                                               18, 19, 26
6.     Ophrys alasiatica                                                  1, 4, 6, 20, 25, 26, 29, 30
7.     Ophrys apifera                                              7, 18, 23
8.     Ophrys attica                                                         8, 16, 18, 20, 23, 27, 31
9.     Ophrys bornmuelleri-levantina kompl.              8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
                                             30, 31
10.   Ophrys elegans                                                    1, 5, 6, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25,
                                             30, 31
11.    Ophrys flavomarginata                                        1, 3, 5, 9, 10, 17, 24, 25, 26, 27,
                                            30, 31
12.    Ophrys funerea                                                   1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19,
                                                                          20, 22, 23, 25, 26, 30, 31
13.    Ophrys fusca ssp. fusca                                      3, 11, 20
14.    Ophrys herae                                    31
15.    Ophrys iricolor                                                     1, 5, 6, 10, 11, 12, 25, 26
16.    Ophrys israelitica                      6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28,
                                     30
17.    Ophrys kotschyi                                             8, 10, 23
18.    Ophrys lapethica                                                 1, 4, 5, 15, 17, 23, 25, 26, 30, 31
19.    Ophrys levantina                                                 3, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 25, 26, 27
20.    Ophrys levantina var. chlorantha                        27
21     Ophrys mammosa kompl.                                   1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 25,
                                                        26, 29, 30, 31
22.    Ophrys omegaifera                                 4     
23.    Ophrys sicula                                                      3, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
                                                                                 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
                                      31
24.    Ophrys umbilicata                      1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20,
                                                                           22, 23, 24, 25, 26, 30, 31
25.    Ophrys transhyrcana                                           6, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 30,
                                       31
26.    Orchis collina                                                       1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 21, 25,
                                                         27, 28, 29, 31
27.    Orchis fragrans (sancta?)                                    6, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24,
                                                                25, 28, 29, 30, 31
28.    Orchis italica                                                        1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21,
                                                               24, 25, 26, 27, 30
29.    Orchis papilionacea ssp. schirwanica              5
30.    Orchis punctulata                                     2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
31.    Orchis quadripunctata                                          19, 26, 28
32.    Orchis simia                                            25, 26
33.   Orchis syriaca                                                        1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
                                                                                   18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
                                                      29, 30, 31
34.    Orchis troodi                                            19, 29
35.    Platanthera holmboei                                       29
36.    Serapias bergoni                                                   8, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 26,
                                                30, 31
37.    Serapias laxiflora                                      11
38.    Serapias orientalis                                             17, 20
39.    Serapias parviflora                                        25

Kříženci:
40.    Ophrys umbilicata × flavomarginata                             5, 25
41.    Orchis × tochniana                                                    6

Orchidea klub Brno