Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Šest nových druhů rodu Coelogyne

Šest nových druhů rodu Coelogyne

ČESTMÍR FLORIÁN

Rod orchidejí Coelogyne Lindl. zahrhuje podle monografie [1] 190 druhů, kniha byla ale vydána v r. 2002 a od té doby byly v přírodě jihovýchodní Asie objeveny další druhy. V oblasti jižní Číny a severního Myanmaru v posledních letech expedice botaniků nalezly nové druhy, které rostou ve vyšších nadmořských výškách v horských lesích. Jsou zajímavé svým malým vzrůstem, poměrně velkými ozdobnými květy ve srovnání s velikostí pahlíz a listů a většinou přítomností barevného žilkování petalů a sepalů. Nalezené populace jsou málo početné, na druhou stranu jsou špatně přístupné, a tak je naděje, že se v přírodě udrží. Pokusím se je v krátkosti přiblížit, jsou to druhy:

Coelogyne magnifica Y.H. Tan, S.S. Zhou, B. Yang [2]
Rostlina je známá zatím jen z lokality Putao v severním Myanmaru, kde roste na mechem pokrytých větvích a kmenech ve vlhkých horských lesích mezi 2400–2500 m n.m. Typová lokalita je uvnitř přírodní rezervace. Druhové jméno bylo zvoleno podle velikosti květů.
Podobná Coelogyne corymbosa a C. taronensis, liší se od nich většími květy (tepaly 4,0–4,9 cm), kopinatým tvarem sepalů a petalů, úzce vejčitým pyskem, který má dvě jasně žluté skvrny obklopené hnědavě červenou a dvěma kýly na pysku, rozdělenými třásněmi nebo až s nepravidelným dělením. Pahlízy nahloučené, max. 1 cm od sebe, vejčité, 3–3,5 cm velké, se dvěma listy na vrcholu, listové čepele 8–11 cm, hrozen květů 2–3květý. Květy jsou bílé.

Coelogyne putaoensis X.H. Jin, L.A. Ye, Schuit. [3]
Druh byl pojmenován podle Putao, nejsevernějšího města Myanmaru, v jehož blízkosti byl objeven v rozsáhlé oblasti nezničeného horského lesa. Roste na mechem pokrytých větvích a kmenech ve výškách 2500–3100 m n.m.
Druh je morfologicky podobný C. taronensis a C. weixiensis. Od nich se odlišuje jednolitě žlutohnědými sepaly a petaly, hnědým pyskem s jasně žlutými skvrnami, třemi kýly od báze pysku ke střednímu laloku a postranními kýly s papilkami. Pahlízky nahloučené na krátkém oddenku, listy řapíkaté, vejčitě kopinaté, včetně 1 cm řapíku 6,5–9,5 cm velké, květenství 2–3květé.  Květy jsou až 6 cm v průměru, pysk na středním laloku s velkou jasně žlutou skvrnou.

Coelogyne pianmaensis R. Li, Z.L. Dao [4]
Nový druh popsaný před 4 lety z jižní Číny, pojmenovaný podle typové lokality. Nachází se poblíž města Pianma na východních svazích pohoří Gaoligong na 4 lokalitách v primárním stálezeleném lese na jehličnanech rodu Tsuga, v nadmořské výšce 2600–3130 m.
C. pianmaensis je podobná C. corymbosa, liší se od ní tmavě hnědými skvrnami na pysku. Listy jsou 1žilné, sepaly a petaly 7žilné. Pahlízy této Coelogyne jsou těsně nahloučené, méně než 1 cm od sebe, 20–35 mm velké, se dvěma listy na vrcholu. Řapík listů je 5–8 mm dlouhý, listová čepel je 5–10 cm velká, jde tedy o malý druh orchideje. Květenství je 2–3květé, květy jsou vonné, bílé, na pysku se 4 tmavě hnědými skvrnami, obklopenými hnědožlutým zbarvením. Květy jsou 3 cm velké, neboť nejsou plně rozevřené, jednotlivé okvětní lístky jsou ale 27–35 mm dlouhé.

Coelogyne platylamellata Subedi [5]
Druh je popsán v taxonomické revizi sekce Ocellatae rodu Coelogyne Lindl., ale samostatný článek s popisem není na webu k dispozici. V revizi je uveden jako sp. nov. bez udání data, stejně tak i následující 2 druhy. V monografii [1] ještě není uveden. Rostliny jsou podobné C. gongshanensis. Endemické v Číně, provincii Yunnan, kde rostou jako lithofyty na skalách nebo jako epifyty na kmenech stromů v nadmořské výšce 2438–3048 m.
Pahlízy těsně nahloučené, 1,5–4 cm velké. Listy 3,4–13 cm dlouhé, eliptické, s řapíkem o délce 0,6–3 cm. Květy jsou 2–4 v hroznu, s petaly a sepaly asi 3 cm velkými. Mají 2 barevné formy, jedna je čistě bílá s oranžově žlutými skvrnami na pysku, druhá forma má zelenavě žluté květy s červenavě zbarvenými skvrnami na žlutavém pysku. Obě formy se liší i výskytem v přírodě.

Coelogyne ttyuii Subedi [5]
Druh podobný C. nitida, rostoucí na stromech, uváděná nadmořská výška je 2750 m. Od C. nitida se liší menším počtem květů v květenství, které je neseno na vrcholu pahlízy s již vyvinutými listy. Pojmenování dostal podle jména sběratele typového vzorku T. T. Yu.
Pahlízy těsně uspořádané, 2,8–2,9 cm velké. Eliptické až opakvejčité listy mají na délku 6–6,8 cm, řapík asi 1 cm. V květenství jsou 2–3 květy. Petaly a sepaly jsou asi 2,5–3 cm velké, pysk rozprostřen je široce eliptický, hypochil je mírně kapsovitý. Barva pysku je sytě červenavá, barevné skvrny na pysku jsou krémově žluté, lemované sytě tmavočervenou linkou.

Coelogyne wardii Subedi [5]
Druh podobný C. corymbosa, pojmenovaný podle nálezce typového vzorku F.K. Warda. Vyskytuje se v Myanmaru v oblasti North triangle v nadmořských výškách 2600–3450 m jako epifyt na kmenech stromů.
Řapík listů je až 6 cm dlouhý, čepel listu je eliptická až opakvejčitá, 8–11 cm dlouhá. V květenství jsou 2–3 květy s petaly až 5 cm a sepaly až 5,4 cm dlouhými. Velikost květů a kapsovitá bazální část pysku (hloubka 5 mm) jsou poznávacími znameními tohoto druhu. Květy mají čokoládě podobnou vůni, jsou krémově žluté, sepaly a petaly jsou ozdobeny světle červenými žilkami. Na postranních lalocích pysku jsou tmavě červené skvrny.

Poslední 3 druhy, uvedené v [5], jsou pravděpodobně též popsané nedávno, i když se mi nepodařilo na internetu zjistit datum popisu. Seznam druhů Coelogyne Lindl. na serveru [6] čítá 198 druhů, a je datován r. 2010. Výše popisovaných 6 druhů v něm není ani jako synonyma, takže předpokládám, že jde nové druhy z posledních let. Z krátkých popisů je vidět, že jde o ozdobné druhy malých rozměrů a malých nároků na teplotu v zimě. Může být ale menší problém s vlhkostí v létě a vyššími letními teplotami. Pěstuji doma Coelogyne weixiensis, jíž se některé druhy podobají květy a vzrůstem. Je to drobná orchidej, v podstatě stejně velká jako popisovaných 6 druhů, s ozdobnými květy žluté barvy a žilkováním tepalů. Je bez větších nároků na teplo, v zimě přežívá při 13–15 °C přes den a 11,5–13 °C v noci. V létě ji mám spolu s ostatními druhy Coelogyne venku, kde je vystavena dešti, ale je stíněna od přímého slunce. Letní vedra snáší poměrně dobře. Fotografie květu mé Coelogyne weixiensis je v barevné příloze časopisu.
Fotky popisovaných orchidejí spolu s perokresbami celých rostlin a detaily květů je možno nalézt v literatuře podle níže uvedených odkazů, které lze nalézt na internetu.

Literatura:
[1]    Clayton D.: The Genus Coelogyne: A Synopsis, Natural History Publications, Kota Kinabalu, 2002
[2]    Yang B. a kol.: Coelogyne magnifica (Orchidaceae), a new species from northern Myanmar. PhytoKeys 88:
               2017, 109–117
[3]    Aung Y.L., Jin X., Schuiteman A.: Coelogyne putaoensis (Orchidaceae), a new species from Myanmar.
               PhytoKeys 82: 2017, 27–34
[4]    Li R., Dao Z.L.: A new species of Coelogyne (Orchidaceae) from western Yunnan, China. Phytotaxa 162, 2014,
              115–119
[5]    Subedi A. a kol.: A taxonomic revision of Coelogyne sect. Ocellatae (Orchidaceae)
[6]    https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17943/02.pdf?sequence=5
[7]    http://www.theplantlist.org/browse/A/Orchidaceae/Coelogyne/

Orchidea klub Brno