Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Coelogyne cristata Lindl.

Coelogyne cristata Lindl.

ČESTMÍR FLORIÁN

Pěstuji Coelogyne cristata od roku 2004. V mých podmínkách dobře roste, a to jak ve skleníku, tak dříve dobře kvetla i za oknem obráceným na sever. Přes léto ale rostliny dávám ven na zahradu pod stínicí síť. Je to běžná orchidej, kterou má ve své sbírce asi většina pěstitelů. Nakoupil jsem tehdy rostliny od různých prodejců, od firmy Lehradt (Německo), Currlin (Německo) a českých firem Terra Koruna a Lukscheiter. Od Currlin to byla rostlina označená jako Coelogyne cristata var. maxima. Tato varianta ale ve velikosti květů neodpovídá popisu zmíněnému v [1], kde je uvedeno, že var. maxima má květy větší ve všech částech než nominátní druh. Odlišností v květech jsem si všiml již dříve. To mne vedlo tento rok k porovnání květů rostlin od výše zmíněných zdrojů a shrnutí poznatků. Pokud jde o pahlízy, listy, nové výhony a oddenek, nelze říci, že se jednotlivé formy liší, až na pahlízy u formy Currlin, které u mne narůstají u starších rostlin v objemu až dvakrát větší než normálně. Zjistil jsem, že mám podle odlišností v květech v podstatě 3 formy, které se sice neliší nějak zásadně, ale rozdíly jsou zřetelné:
1 – Forma od Currlin
Větší pahlízy než ostatní dvě formy. Květní stvol je světle hnědý a je na bázi kryt nezaschlými světle hnědými přitisklými šupinami. Poupata jsou béžová až světle hnědá. Okvětní lístky jsou více zvlněné než druhých dvou popisovaných forem, což je nejlépe patrné při porovnání celých květenství. Kýlů na pysku je 5, barvy oranžové, tři kýly vedou od báze pysku až na přední plochu středního laloku pysku. Dva postranní kýly jsou jen při bázi pysku. Barva kýlů přechází i na plochu pysku v jejich okolí a táhne se i zevnitř na boční laloky pysku, které mají každý po 4 oranžovohnědých žilkách, částečně rozmytých. Sloupek zespodu až k blizně se dvěma rozmytými pásky oranžovohnědé barvy. V zářezu mezi předními laloky pysku a středním lalokem je žlutý zoubek. Pysk je ze srovnávaných forem nejmenší.
2 – Forma od Terra Koruna
Květní stvol zelený, na bázi krytý zaschlými, částečně odstálými šupinami. Poupata jsou bílá až bílá se zeleným nádechem. Kýly na pysku jsou oranžové barvy, která ale nepřechází na plochu pysku. Květ tak působí méně barevně. Počet kýlů je 5, z toho 2 jsou jen na bázi pysku. Postranní laloky pysku bílé bez kresby. Pysk je z popisovaných forem u této formy největší.
3 – Forma od Lehradt, Lukscheiter
Květní stvol šedozelený, na bázi krytý zaschlými, částečně odstálými šupinami. Poupata béžová až světle hnědá. Květy jsou nejméně zvlněné. Kýly oranžové, barva v přední části přechází i na plochu pysku. Postranní dva kýly vedou od poloviny středního laloku k bázi pysku. Postranní laloky bílé, bez kresby. Přední lalok pysku oddělen od postranních ostrým zářezem. Je to nejběžnější forma, se kterou se setkáme v nabídkách rostlin, na výstavách apod.
Srovnáním květů bylo tak zjištěno, že i u tak běžné orchideje jako je Coelogyne cristata lze nalézt odlišné formy. Někdy se tedy vyplatí zakoupit více rostlin od stejného druhu od různých prodejců, které mohou pocházet z různých lokalit původního výskytu. Nemám ale možnost zjistit, zda v literatuře nebyly tyto formy v minulosti zmíněny nebo popsány. Zajímavé jsou forma od f. Terra Koruna, která má zbarvené jen vlásky na kýlech a forma od Currlin, která naopak má přebytek zbarvení, které se tak objevuje nejen na středním laloku pysku, ale spolu s žilkami i na vnitřních stranách bočních laloků. Publikace [1] se v popisu Coelogyne cristata zmiňuje jen o bílé barvě pysku se žlutými kýly.
Když jsem se takto zabýval Coelogyne cristata Lindl., využil jsem také poskytnuté možnosti hledat v databázi SciFinder (databáze abstraktů z chemické a biochemické literatury). Po zadání hesla „Coelogyne cristata“ bez omezení rokem bylo získáno 30 abstraktů. Tak např. poměrně nový článek [2] popisuje použití swarna jibanti (Coelogyne cristata Lindl.) jako samostatné byliny nebo ve směsi s jinými v ajurvédských čajích jako podpora zdravého života a omlazení (raději to zkoušet nebudu). Swarna jibanti je antiinfekční a podporuje imunitu. Autoři článku také provedli testy, které odhalily antibakteriální působení proti některým mikrobům.
Coelogyne cristata Lindl. je obsažena v různých bylinných směsích jako léčivka pro léčení horkosti, uvolnění kašle, podporu krevní cirkulace, jako baktericidní a protizánětlivá bylina, pro léčbu chronické bronchitidy apod. Jde ve všech případech o složení preparátů chráněných čínskými patenty. Coelogyne cristata Lindl. je také používána v indické lidové medicíně jako rostlina pro léčení zlomenin kostí. Další čínský patent uvádí složení léčivého vína s použitím tradičních léčivých rostlin, včetně Coelogyne cristata Lindl. Článek [3] popisuje množení klonováním a ochranu léčivé Coelogyne cristata Lindl. v přírodě. Asi 4 články se zabývají fylogenetickými vztahy v čeledi, včetně Coelogyne cristata Lindl. a jiné 4 články se týkají analýzy obsahových látek. Vyplývá z nich, že v Coelogyne cristata Lindl. jsou obsaženy hydroxymethoxyderiváty fenanthrenu pojmenované jako coelogin, coeloginin, coeloginanthrin a coeloginanthridin.
Z chemické databáze SciFinder je tedy možno se dovědět řadu zajímavých informací o orchidejích, bohužel ale jen o těch, které jsou běžnější a které přešly od používání v lidové medicíně do lékařského a biochemického výzkumu.

Literatura:
[1]    Clayton D.: The Genus Coelogyne: A Synopsis, Natural History Publications, Kota Kinabalu, 2002
[2]    Mitra A. a kol.: International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry (2015), 3(2), 299-315
[3]     Naing A. H. a kol.: Horticulture, Environment and Biotechnology (2010), 51(2), 109-114

Orchidea klub Brno