Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Zvýšení vlhkosti při parapetním pěstování

Zvýšení vlhkosti při parapetním pěstování


ČESTMÍR FLORIÁN

Pěstuji orchideje přes zimu doma celkem u 4 oken. Podle literatury o pěstování orchidejí v domácích podmínkách jsem si nechal vyrobit plechové mísy z pozinkovaného plechu a na ně umístil pozinkovanou síť. Na drátěné síti jsou pak květináče s orchidejemi. V jedné místnosti u okna mám plechovou mísu o rozměru asi 40×100 cm s 16 rostlinami. Pod touto mísou není radiátor zapnutý. V jiné místnosti mám u okna zhotovený pojízdný stolek na kolečkách, na němž je mísa 80×150 cm, kde je asi 50 orchidejí. Tato mísa je zespodu jen mírně vytápěna radiátorem řízeným termostatem tak, že v úrovni rostlin je 10–12 °C.

Pod květináči je na plechových mísách stále voda, která by měla zvyšovat vlhkost kolem rostlin. Alespoň se tak uvádí v pěstitelské literatuře, namátkou lze uvést zdroje [1] a [2]. To, že se voda odpařuje a zvyšuje celkovou vlhkost v celé místnosti je celkem zřejmé, chtěl jsem ale ověřit tvrzení, že voda na mísách zvyšuje vlhkost kolem rostlin. Obě mísy s rostlinami mám těsně u okna, boční strany a zadní strana jsou obkrouženy záclonou, takže kolem orchidejí vzniká relativně uzavřený prostor. Umístil jsem uprostřed každé mísy obrácený květináč a na něj postavil elektronický teploměr s vlhkoměrem, takže přístroj byl v úrovni rostlin a jejich listů. Druhý stejný přístroj jsem postavil v místnosti mimo, asi 1 metr od mísy s orchidejemi. Během 2,5 měsíců jsem zapisoval teplotu a vlhkost na obou přístrojích. Potom jsem oba přístroje umístil vedle sebe mimo rostliny, abych porovnal jejich údaje za stejných podmínek a provedl korekci, aby byly výsledky měření srovnatelné. Celkem jsem potom měl 68 měření vlhkosti v místnosti s plechovou mísou 80×150 cm a 24 měření vlhkosti na míse 40×100 cm. Obě místnosti jsou málo frekventované, takže o pohyb vzduchu se v nich staraly jen teplotní rozdíly kolem oken a radiátorů.

Naměřené průměrné zvýšení vlhkosti v úrovni rostlin vůči celkové vlhkosti v místnosti bylo 3,27 % na velké plechové míse a zvýšení vlhkosti na menší míse bylo 2,90 %. Z uvedených čísel je vidět, že ke zvýšení vlhkosti sice dochází, ale není to až tolik výrazné jak by se mohlo zdát z některých doporučení v literatuře, nebo jak bychom mohli očekávat. Voda na mísách pod květináči spíše zvyšuje celkovou vlhkost v místnosti. Pro toto svědčí fakt, že vlhkost v místnosti s velkou mísou a 50 orchidejemi byla o 11,6 % vyšší než v místnosti s menší mísou a 16 orchidejemi, kde jsem navíc ani nedoléval vodu na mísu, když se odpařila. Záleží ovšem na konkrétních podmínkách toho kterého pěstitele, např. když radiátor pod mísou s rostlinami topí tak, že je voda v míse teplá (to není můj případ), může být zvýšení vlhkosti výraznější. Též zakrytí mísy s rostlinami z boků a zezadu (čtvrtou stranu by tvořilo okno), aby se vytvořil uzavřený prostor, může zvýšit vlhkost kolem orchidejí.

Literatura:
[1]    Sedláčková, E.: Orchideje v bytě a rodinném domě, Grada Publishing, 2010
[2]    Seaton, P.: Growing Windowsill Orchids, Kew, 2010

Orchidea klub Brno