Home > Pěstování orchidejí > Tropické orchideje > Elektrolytická konduktivita

Elektrolytická konduktivita

ELEKTROLYTICKÁ KONDUKTIVITA

Miroslav Sedláček

Uvedený údaj označovaný v rozborech vody jako konduktivita, je mírou koncentrace iononizovatelných anorganických i organických součástí vody (v minulosti rovněž používaný termín měrná elektrolytická vodivost). Jednotkou konduktivity je Siemens na metr, v hydrochemii a analytice vody obvykle  miliSiemens na metr (mS/m).

Konduktivita závisí na koncentraci iontů, jejich nábojovém čísle, pohyblivosti a teplotě. Změna teploty způsobuje změnu konduktivity nejméně o 2 %, proto se obvykle měří nebo přepočítává na teplotu 25 °C. Pro kojeneckou a stolní vodu platí mezní hodnota 100 mS/m, u povrchových vod patří konduktivita mezi základní chemické ukazatele.

Konduktivita se měří různými typy konduktometrů, kalibrovanými roztokem chloridu draselného. Roztok KCl o koncentraci 0.01 mmol/l vykazuje konduktivitu 141 mS/m (25 °C)

Solnost vody a zasolení substrátu
Pro stanovení koncentrace celkového obsahu solí v zálivkové vodě (její solnosti), jakož i ve vodě s hnojivem apod. je možno s výhodou použít údaj o konduktivitě.

Druh vodyKonduktivita [mS/m]
Destilovaná
0,05-0,3
Srážková
2-5
Povrchová
5-50
Vodovodní
5-100
Studniční
20-200
Minerální
200-1000

Stanovení konduktivity (elektrolytické vodivosti) vaší zálivkové vody je možno zjistit pro pitnou vodu ve vodovodní síti dotazem na provozovatele či údajem z jeho webové stránky (http/název fy provozovatele/kvalita vody), pro odebraný a dodaný vzorek vody pak přímým měřením v každé vodohospodářské laboratoři, případně ve vybavenější prodejně akvaristiky (cena jednoho stanovení cca 50 Kč).
V pěstitelské i zahradnické praxi se také osvědčil jednoduchý a na obsluhu nenáročný kapesní přístroj pro měření konduktivity (solnosti) vody (cena cca 1600 Kč). Tento přístroj pak v doplněné verzi, umožňující se současným měřením konduktivity i měření pH a teploty (navíc s automatickou teplotní kompenzací) je možno doporučit náročnějším pěstitelům orchidejí (cena cca 4700 Kč). Přístroj navíc používá nastavitelný přepočítávací faktor

S/K = solnost (mg/l) /konduktivita (mS/m) – v rozmezí 0.045 do 0.1:

Pro běžné přirozené systémy jsou přitom obvyklé hodnoty přepočítávacího faktoru v rozmezí:
S/K –  0,05  pro vodné systémy (tzn. 0,05 mg/l = 0,1 mS/m) resp.

S/K –  0,07 pro aplikaci v zahradnictví (např. substráty).

Tímto přístrojem je tedy možno přímo stanovit nejen míru zasolení substrátu (v provedeném vodním výluhu), ale vlastně i nepřímo stupeň jeho mineralizace.

Orchidea klub Brno